Plastgips eller kalkgips: Vilket är bäst?

Kostnad, styrka, personlig vård och vikt är viktiga faktorer vid jämförelse av plastgips och kalkgips. Läs mer i den här artikeln!
Plastgips eller kalkgips: Vilket är bäst?

Senaste uppdateringen: 27 december, 2021

Även om traditionella gipsgjutningar har varit den vanligaste lösningen vid behandling av frakturer, har gipsningar med syntetiska material fört med sig många fördelar under de senaste decennierna för patienter och vårdpersonal. Trots skillnaderna har vart och ett av dessa material sina egna fördelar och nackdelar. Därför beror valet att använda plastgips och kalkgips på flera faktorer.

Vill du veta mer om detta ämne? Läs i så fall vidare!

Traditionellt kalkgips

Historiskt har detta material varit det mest använda för att immobilisera brutna ben. Det tillverkas av halvhydrerat kalciumsulfat och behöver vatten för att härda.

Till följd av kemiska reaktioner med vatten släpper denna process gradvis ut värme, bildar en pasta och stelnar på patientens kropp. Från och med denna tidpunkt kommer det inte att gå sönder så länge du följer rekommendationerna för att ta hand om det.

glasfibergips på fot

Fördelarna med kalkgips framför plastgips

Kalkgips är lättillgängligt i nästan alla delar av världen och det är billigare än plastgips. Detta är varför många specialister har blivit utbildade i att använda detta material, och vanligen är vårdpersonal är mer säker på sina förmågor när de arbetar med det.

På grund av dess halvfasta konsistens, innan det härdar helt, är det lätt att gjuta detta gips på vissa delar av kroppen som är svåra för vårdpersonal att täcka. Detta är i synnerhet viktigt för patienter med nedsatt rörlighet från ett funktionshinder.

Nackdelarna med kalkgips

Om du någonsin har varit gipsad så kanske du kommer ihåg hur detta går till. Kalkgips kan lämna fläckar på nästan alla ytor, vilket kräver ständig rengöring.

De är också tunga och mer obekväma jämfört med de av syntetiska material, vilket kan vara otympligt och svårt för barn. Eftersom gipset är skört kräver det att patienten är försiktig och omsorgsfull för att förhindra att det går sönder i förtid. Vi ska prata mer om detta i nästa avsnitt.

Hur du sköter ett kalkgips

Att gå med en gipsning i flera veckor kan vara jobbigt och besvärligt. Mayo Clinic rekommenderar följande för gipsade patienter:

 • Var försiktig så att du inte får för mycket vatten på gipset. Lite vätska på ytan kommer inte orsaka några större problem, men om vattnet sipprar in i det inre kan det bryta ner materialet och irritera huden.
 • När du badar, använd en plastpåse för att förhindra att gipset blir blött.
 • Om inte en läkare säger något annat till dig bör du hålla den gipsade lemmen lätt upphöjd de första dagarna för att förhindra att vätska ackumulerar (ödem). Håll den höjd över ditt hjärta.

Det råder viss kontrovers om vanan att skriva namn eller rita bilder på gipset. Sanningen är att det i vissa fall kan främja hudirritation och försvaga materialet.

Plastgips

Materialet är mer modernt och är känt som “syntetiskt gips”. Placeringstekniken är liknande den för gips, men en skillnad är att detta är en renare procedur som kan utföras på ett mindre kladdigt sätt.

Med båda materialen måste man först lägga på ett lager bomull för att skydda huden. Det gör också att gipset är mer bekvämt att bära. Detta lager kan också fungera som isolation från värme.

Fördelarna med plastgips jämfört med kalkgips

Syntetiska gips har större fördelar för både läkaren och patienten. De viktigaste är:

 • Tillåter bättre visualisering av ben under röntgen. Detta är viktigt för att se hur frakturens läkning fortskrider, det vill säga benläkningen.
 • Gipsningen är inte lika tung, och är bekvämare, så det är lättare att röra på sig.
 • Vissa är resistenta mot måttliga mängder vatten, men de bör dock inte utsättas för några större mängder.
 • De är vanligtvis hållbara.

Dessa fördelar har gjort att man ersätt traditionella kalkgipsningar i utvecklade länder. Men plastgips är också vanligt i utvecklingsländer.

Nackdelarna med plastgips

Dessa material är dyrare än kalkgips, vilket är den största nackdelen. På grund av fördelarna har detta dock inte hindrat det från att bli allt vanligare runt om i världen.

Även om ytterdelen är vattentålig kan insidan skadas om den ständigt utsätts för vatten. Detta kan också irritera huden och försvaga materialet.

Hur du sköter ett plastgips

Du tar hand om gipsningar av dessa material på samma sätt som du tar hand om kalkgips när det gäller vatten. Därutöver är det bra att komma ihåg följande:

 • Använd inte några personliga hygienprodukter på gipsningens kanter, t.ex. deodoranter eller krämer, utan att först ha fått tillstånd från din läkare.
 • Undvik att göra plötsliga rörelser eller justera gipsningen utan din läkares godkännande.
 • Denna typ av immobilisering gör vanligtvis viss hud synlig vid den ytterkanten. Håll uppsikt på förändringar i färg eller känslighet i området, särskilt under de första timmarna.

Även om det är motståndskraftigt och har större fördelar måste du ta hand om det. Det är fortfarande ett material som kan brytas ner. Utan ordentlig vård kan det leda till onödiga läkarbesök.

någon lägger gips på ben och fot

Vad du ska tänka på när du väljer mellan plastgips och kalkgips

Det är ofta upp till läkare att bestämma vilken typ som ska användas, särskilt när det finns begränsade resurser. Berätta dock för din läkare eller vårdpersonal om någon av följande situationer gäller för dig:

 • Allergier mot något ämne eller historia av kontaktdermatit.
 • Svårigheter att röra dig på grund av något tidigare tillstånd.
 • Om du föredrar en viss typ av material.

Du bör även nämna andra relevanta situationer för din läkare. Hur som helst är nackdelarna som regel inte så pass allvarliga att man helt måste utesluta något av materialen.

Plastgips och kalkgips är säkra, men du måste vara försiktig

I allmänhet är komplikationer med gipsningar mycket sällsynta. Du bör dock uppsöka en läkare om du får några irriterande symptom. Det viktigaste att ta hand om är smärta och överdriven svullnad. Trots allt är ju målet med gips att minska dessa problem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Técnicas externas de inmovilización en traumatología. AMF 2009;5(10):606-610.
 • Aybar A. Clasificación en fracturas. Rev S And Traum y Ort 2012;29(1/2):10-23.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.