Palumboism hos kroppsbyggare: Effekten av steroider

Palumboism är en konsekvens av steroider. Med tiden kan det orsaka fysisk disproportion. Ta reda på mer om ursprunget till detta tillstånd i denna artikel.
Palumboism hos kroppsbyggare: Effekten av steroider

Senaste uppdateringen: 24 mars, 2022

Effekterna av palumboism hos kroppsbyggare, det vill säga ett överskott på steroider, är ett mycket viktigt ämne.

Palumboism hos kroppsbyggare är ett sällsynt fysiskt tillstånd som drabbar kroppsbyggare som missbrukar vissa prestationshöjande droger, främst steroider. I synnerhet orsakar det en ökning av storleken på buken och i mindre utsträckning även bröstkorgen och extremiteterna.

Denna term kommer från en idrottare vid namn Dave Palumbo, som var aktiv i tävlingar mellan 1995 och 2004. De fysiska förändringarna han drabbades av var så uppenbara att de tilldrog sig uppmärksamheten från många forskare och fans inom området. Av denna anledning döpte man så småningom tillståndet efter honom.

Det är sällsynt idag, varför det fortfarande finns få terapeutiska alternativ.

Men vad består detta tillstånd av egentligen? Vilka behandlingar finns tillgängliga?

Nedan berättar vi allt du behöver veta.

Hur bygger en kroppsbyggare muskler?

Processen med muskeltillväxt, eller hypertrofi, tar tid och ansträngning. Detta är något som kroppsbyggare är väl medvetna om. Ur en molekylär synvinkel består musklerna av proteiner som kan dra ihop sig för att tillåta rörelse av denna vävnad.

Under träningspassen genererar man en hög stressnivå i muskeln. Detta orsakar nedbrytning av vissa fibrer som man kan ersätta med tillräcklig tillförsel av proteiner och kolhydrater genom kosten, och som till och med kan skapas i större mängder.

Det senare ger muskeltillväxt, vilket är konstant bland dessa idrottare, eftersom de ständigt anpassar sig till allt mer krävande situationer.

Palumboism: man lyfter vikter
Träning, tillsammans med näring, är avgörande faktorer för muskelhypertrofi. På samma sätt främjar vissa droger och läkemedel det, som anabola steroider.

Vissa ämnens roll för muskeltillväxt

Många faktorer, som aktiviteten hos vissa hormoner, är vad som skapar hypertrofi. Till exempel är testosteron ett steroidhormon som främjar tillväxten av musklerna. Som vi har sett så kan steroidöverskott orsaka problem i detta avseende.

Detta är faktiskt en av anledningarna till att män tenderar att ha större kroppsproportioner än kvinnor. De ämnen som främjar tillväxten av en viss vävnad kallas “anabola”.

Det är motsatsen till de som försvagar, bryter ner eller minskar storleken på viss vävnad, vilka kallas “katabola”. Testosteron, tillväxthormon och insulin är anabola. Kortisol, å andra sidan, är ett nedbrytande hormon.

Upptäck mer i den här artikeln: 7 livsmedel som hjälper dig att få synliga muskler

Steroidöverskott: Varför uppstår palumboism hos kroppsbyggare?

Palumboism hänvisar till den ökning av bukens omkrets som uppstår hos kroppsbyggare som missbrukar vissa droger. När fall började dokumenteras i kölvattnet av bilder på Dave Palumbo var ursprunget till sjukdomen inte särskilt tydligt.

Även om det ofta är kopplat till användningen av anabola steroider – ämnen som härrör från testosteron som optimerar muskeltillväxt – är det mer sannolikt att tillväxthormon och insulin ligger bakom.

Enligt en publikation från World Anti-Doping Agency (WADA) är båda läkemedlen förbjudna på tävlingar. Detta beror inte bara på de negativa hälsoeffekterna utan också på den tillfälliga fördelen det ger gentemot andra konkurrenter.

Vad orsakar förstoringen av buken?

Överskott av tillväxthormon, även kallat “somatotropin”, orsakar akromegali eller gigantism. Detta tillstånd uppstår vanligtvis som ett resultat av en tumör i hypofysen, som är belägen vid basen av skallen.

Drabbade patienter upplever överdriven tillväxt av många av sina organ, lemmar och även ansiktsdrag. Dessutom, vid palumboism, kan överdriven administrering av tillväxthormon och insulin ha samma effekter på tillväxten av intraabdominella organ.

Palumboism är dock inte vanligt och drabbar endast en liten andel av kroppsbyggare som missbrukar droger. Hos vissa patienter uppstår dessa symptom ofta när man följer hyperkaloridieter eller om vissa stressfaktorer är närvarande.

man med piller i handen
Överdriven användning av anabola läkemedel är relaterad till palumboism.

Fortsätt läsa mer i den här artikeln: Blek eller vit avföring: orsaker och behandling

Potentiella behandlingar av palumboism hos kroppsbyggare

Enligt en publikation från Health Research Policy-portalen kan man inte bota palumboism. Symptomen kan avta om personen slutar använda droger, men de försvinner inte alltid helt.

Vissa människor kan ha nytta av psykologisk eller psykiatrisk terapi för att undvika dessa självdestruktiva vanor. Detta kan vara svårare för dem som försörjer sig på de ekonomiska fördelarna de får från vinster i tävlingar.

Regelbunden användning av anabola steroider eller överskott av steroider kan leda till sociala problem. Samtidigt kan ett abrupt upphörande av konsumtionen av anabola steroider leda till svåra abstinensbesvär. På grund av dessa skäl anser US National Institute on Drug Abuse att dessa droger är beroendeframkallande.

Förebyggande av överskott av steroider

Den mest uppenbara åtgärden en person kan vidta för att förhindra detta tillstånd är att sluta ta anabola dopingpreparat och droger. Även om många av dem förekommer naturligt i människokroppen, är överdriven administrering för träningsändamål ofta kontraproduktivt.

Ansvarsfull konkurrens och ingen palumboism

Slutligen kan du undvika många problem genom att inte missbruka anabola droger. Under tävlingar bör man försöka främja en anda av konkurrenskraft och personlig tillväxt, men alltid under sunda förhållanden.

Palumboism hos kroppsbyggare är ett bra exempel på de konsekvenser som detta beteende kan generera. Lyckligtvis ser man väldigt få fall av detta tillstånd i dag.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Krzysztofik M, Wilk M, Wojdała G, Gołaś A. Maximizing Muscle Hypertrophy: A Systematic Review of Advanced Resistance Training Techniques and Methods. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(24):4897. Published 2019 Dec 4. doi:10.3390/ijerph16244897
  • Pasiakos, Stefan M et al. “Effects of testosterone supplementation on body composition and lower-body muscle function during severe exercise- and diet-induced energy deficit: A proof-of-concept, single centre, randomised, double-blind, controlled trial.” EBioMedicine vol. 46 (2019): 411-422. doi:10.1016/j.ebiom.2019.07.059
  • Avella R, et al. Los esteroides anabolizantes androgénicos, riesgos y consecuencias. Rev. U.D.C.A Act. & Div. Cient.15(Supl. Olimpismo):47-55,2012.
  • Fernandes V, et al. Hormônio do crescimento e exercício físico: considerações atuais. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences 2008;44(4):549-562.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.