Vad innebär en tumör i hypofysen?

En hypofystumör är relativt vanlig typ av tumör och man ser dem hos cirka 1 av 1 000 vuxna. I allmänhet är det en godartad och långsamt växande tumör.
Vad innebär en tumör i hypofysen?

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

En tumör i hypofysen är en långsamt växande, godartad tumör. Den har sitt ursprung i cellerna som utgör hypofysen. Detta är en körtel som reglerar funktionen hos andra körtlar i kroppen, vilket gör den viktig. Emellertid är hypofystumörer relativt vanliga och förekommer hos ungefär 1 av 1 000 vuxna. Det finns ingen skillnad när det gäller kön, eftersom de drabbar män och kvinnor i lika hög utsträckning. Det finns en större förekomst i åldrarna mellan 30 och 40 år, i termer av åldersvariabler.

I allmänhet är det en godartad och långsamt växande tumör. Å andra sidan är hypofyskarcinom eller andra maligna tumörer mycket ovanliga. Vi känner fortfarande inte till de faktiska orsakerna till hypofystumörer. I vissa fall är det emellertid relaterat till en genetisk sjukdom som kallas Multipel endokrin neoplasi (MEN).

Symptom på en tumör i hypofysen

läkare talar med patient samt bild av skalle i genomskärning med hypofystumör

Det huvudsakliga symptomet som härrör sig från dessa typer av tumörer är en förändring i utsöndring av hormoner. Beroende på förekomsten av tumörer i hypofysen kan de producera för mycket av ett eller flera hormoner. På grund av förändringar i det endokrina systemet kan symptomen vara:

Däremot uppstår vissa specifika symptom när det finns en komprimering av hjärnstrukturer på grund av en stor tumör i hypofysen. De kan inkludera:

 • Synstörningar som dubbelsyn, förlust av synfält, hängande ögonlock eller förändringar i färgseendet.
 • Huvudvärk.
 • Trötthet och dåsighet.
 • Dropp från näsan med en klar vätska.
 • Illamående och kräkningar.
 • Problem med luktsinnet.

Dessa symptom kan vara oroande om de uppstår plötsligt och samtidigt. De kan också leda till hypofysinfarkt. Om du lägger märke till något av dessa symtom, bör du omgående uppsöka vård.

Typer av adenom

Adenom är en benign tumör som har sitt ursprung i körtelvävnad. Vi kan klassificera adenom i hypofysen efter storlek på följande sätt:

 • Mikroadenom: Dessa är mindre än 9,5 mm.
 • Makroadenom: Dessa är större än 9,5 mm. Denna typ av adenom leder ofta till ett stort underskott i ett eller flera hypofyshormoner.

Man kan också klassificera dem beroende på om de utsöndrar hormoner eller inte. Enligt dessa kriterier kallar man dem funktionella om de utsöndrar hormoner av sig själva. Å andra sidan klassificerar man dem som icke-funktionella adenom om de inte utsöndrar hormoner.

Diagnos av en tumör i hypofysen

kortisol

När det gäller diagnos måste en läkare utföra en fysisk undersökning för att analysera om det finns några problem med dubbelseende och synfält. Laboratorietekniker studerar också förlusten av synen på sidorna av synfältet, eller den perifera synen, och förmågan att se i vissa områden. Därefter gör de en analys av den endokrina funktionen för att leta efter tecken på hormonella överskott eller andra oegentligheter. På så sätt kan de mäta parametrar som förhöjda kortisolnivåer, Cushings syndrom eller för höga halter av tillväxthormon.

De mest relevanta testerna som hjälper till att bekräfta diagnosen är att testa synfältet samt datortomografi och magnetresonanstomografi av hjärnan.

Du kanske också är intresserad av: Olika typer av kemoterapi för olika typer av cancer

Behandling av en tumör i hypofysen

För närvarande han man följande terapeutiska alternativ för att behandla hypofystumörer:

 • Farmakologisk behandling och hormonersättning: Läkemedel som blockerar hormonell sekretion kan kontrollera symptomen och även minska tumörens storlek.
 • Strålbehandling: Dessa används ofta för att minska storleken på en tumör.
 • Operation: Man kan ofta avlägsna dessa tumörer genom näshålan. I andra fall kan dock läkare behöva göra en kraniotomi och öppna upp skallen.
 • Endoskopisk nasal kirurgi går ut på att man för in ett endoskop genom näsborrarna och för in det mellan den mellersta näsmusslan och nässkiljeväggen tills man kan lokalisera kilbenshålan. Denna håla förstorar man sedan för att göra en tillräckligt stor öppning i kilbenshålan och för att kunna visualisera bottnen på turksadeln så att man kan avlägsna tumören.

Blindhet är den allvarligaste komplikationen om allvarliga skador uppstår på synnerven under operationen. Tumören eller dess borttagning kan också orsaka hormonell obalans under resten av livet och leda till diabetes insipidus. De karakteristiska symptomen för denna typ av diabetes är att man urinerar ofta samt upplever extrem törst.

I alla fall är det viktigt att söka behandling så tidigt som möjligt om du märker något av ovanstående symptom.

Orginalartikel


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Jaime, M. de, López, F., & Cabrera, G. (2003). Patología de los adenomas hipofisarios. Patología.

 • Betanzos, R. R., Gerardo, E., Pérez, D., Apolonia, S., Montaño, A., Sánchez, V., … Mendoza, C. (2009). Artículo de revisión Acromegalia. Mcm.

 • CARNEIRO, C. C., MENDES, B. B., & BASTOS, L. G. (2015). ADENOMA HIPOFISÁRIO: CORRELAÇÃO CLÍNICA, LABORATORIAL E RADIOLÓGICA. REVISTA DA UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE. https://doi.org/10.5892/ruvrd.v13i1.1979


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.