Pagets sjukdom - allt du behöver veta

Pagets sjukdom är ett tillstånd som påverkar benen genom att ändra deras täthet och därmed förändras deras egenskaper och funktionalitet.
Pagets sjukdom - allt du behöver veta

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Pagets sjukdom är en sjukdom som påverkar benen och ändrar dess egenskaper och funktionalitet. Det gör så att benstrukturen förändras när det gäller konsistens, densitet och storlek. Det kallas även deformerande osteit.

Nyligen har forskare visat att Pagets sjukdom påverkar vissa ben oftare, såsom ryggrad, skalle, bäcken och lårben.

Hur fungerar benvävnad?

I allmänhet finns de karakteristiska cellerna i benvävnaden: osteoklaster och osteoblaster. Osteoklaster ansvarar för att förstöra den föråldrade benvävnaden, medan osteoblaster regenererar motsvarande områden. På så sätt förnyas våra ben kontinuerligt, tack vare dessa cellers samordnade funktioner.

Men vid Pagets sjukdom jobbar osteoklasterna och osteoblasterna snabbare, i själva verket hyperaktivt. Detta får vissa områden i benen att växa onormalt och bli ömtåliga.

Symptom på Pagets sjukdom

En hög andel kliniska fall är asymptomatiska – det vill säga patienten har inga symptom. Det är dock möjligt att de utvecklar vissa olika symptom eller förändringar i samband med Pagets sjukdom. De vanligaste symptomen inkluderar:

 • Intensiv bensmärta som förblir konstant över tid, antingen under vila eller vid rörelse.
 • Ledbesvär som kan leda till artros. Som en allmän regel förekommer dessa oftare i vissa områden såsom höft, knän och axlar.
 • Huvudvärk kan uppstå tillsammans med hörselnedsättning.
 • Kyfos eller domningar i ryggraden.
 • Pagetisk skalle: ökade dimensioner skallbenet.
 • Bildande av andra bendeformiteter, såsom fibrös dysplasi eller deformering av skenbenet.
 • Ökad temperatur i huden i området för de drabbade benen.
 • Disponibilitet för frakturer.
En person med Pagets sjukdom

Orsaker till Pagets sjukdom

Forskare vet ännu inte vad som orsakar Pagets sjukdom. Enligt forskning kan det emellertid bero på någon virusinfektion, såsom mässling. Påverkan av genetiska faktorer (familjehistoria) och miljöfaktorer (exponering för vissa kemikalier) är något de också granskar.

Diagnos

Som en allmän regel gör ett medicinskt team en serie olika test för att identifiera Pagets sjukdom och avfärda andra sjukdomar med liknande symptom. Testen är de följande:

 • Fysiska undersökningar – de kontrollerar eventuella symptom tillsammans med patientens historik
 • Röntgenbilder där de kan titta på områden där sjukdomen först börjat uppstå samt nedbrytandet av ben
 • Datortomografi
 • Benscintigrafi
 • Benbiopsi
 • Andra rutinmässiga prover såsom blod- och urinprov

Behandling

Vanligtvis behöver patienten inte någon specifik behandling för Pagets sjukdom eftersom de flesta fall är asymptomatiska. Det medicinska teamet kan dock rekommendera att vissa terapier tillämpas i de allvarligaste fallen:

 • Läkemedel såsom bisfosfonatföreningar och kalcitonin. De kan också rekommendera antiinflammatoriska medel för att minska inflammation och smärtstillande medel för att underlätta smärta eller obehag.
 • Kirurgiska ingrepp vid brott, svår smärta eller svår benformation.
Pagets sjukdom kan vara symtomfri

Förebyggande åtgärder

Man har ännu inte hittat några åtgärder som effektivt kan minska risken för Pagets sjukdom. Det är dock viktigt att ta hand om din hälsa för att upprätthålla en god livskvalitet.

För att göra detta är det viktigt med regelbunden fysisk aktivitet tillsammans med en balanserad och hälsosam kost. Det är också en fördel att undvika ohälsosamma vanor såsom alkohol, rökning eller konsumtion av giftiga ämnen såsom droger.

Slutligen, tänk på att Pagets sjukdom har att göra med genetiska faktorer som predisponerar en person att drabbas av förändringar i benmetabolismen. Av detta skäl är det viktigt att rapportera om det finns familjehistorik och att redovisa en fullständig sjukdomshistoria som, utöver de drabbade släktingarna, inkluderar graden av påverkan och begränsning den ger.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.