Orsakerna till gul diarré

Gul diarré är den vanliga termen som används för överflödigt fett i avföringen. Det finns ett antal tillstånd som orsakar detta symptom. Fortsätt läsa för att ta reda på mer om dem.
Orsakerna till gul diarré

Senaste uppdateringen: 10 juli, 2022

Den karakteristiska färgen på gul diarré kan vara skrämmande, särskilt när det är ett symptom hos barn.

Många orsaker kan ligga bakom detta. Ibland kan det även vara att personen är stressad. I detta fall återgår det till det normala när personen övervinner en särskilt stressig period i sitt liv. Det kan dock även vara ett symptom på ett mer systemiskt tillstånd, som problem med bukspottkörteln.

Mekanismen för att avföringen blir gul är en riklig förekomst av fett, som inte hör hemma i den – i alla fall inte i så stora mängder. Detta är resultatet av en snabb tarmpassage som inte absorberat tillräckligt med lipider från kosten.

Kroppen laddar avföringen med detta extra fett, eftersom den inte kunnat absorbera det, vilket resulterar i gul diarré. Färgen kommer från små fettdroppar i avföringen. Det går lätt att se när man tittar på ett avföringsprov i ett mikroskop.

Orsakerna till gul diarré

Orsakerna är många och varierande. Därför måste en läkare få bedöma situationen och definiera dess etiologiska ursprung. En läkare kan till exempel besluta att avbryta en behandling om det beror på ett specifikt läkemedel. Samtidigt kan din läkare begära relevanta kompletterande undersökningar om denna misstänker ett tillstånd som påverkar gallan.

Övergående gul diarré varar upp till 48 timmar och är ingen anledning till oro. Den kommer inte tillbaka när den slutat. Det kräver dock medicinskt ingripande om det varar längre.

Låt oss titta på de vanligaste orsakerna nedan.

Irritabel tarm

Irritabel tarm orsakar gul diarré under perioder av accelererad tarmpassage. Det är ett kroniskt, rätt så irriterande tillstånd, förknippat med stress och ångest.

Personer med detta tillstånd pendlar mellan perioder av förstoppning och diarré. Som en allmän regel förekommer även en känsla av uppblåsthet och ökad produktion av gaser, tillsammans med buksmärtor.

Det är logiskt att läkaren ställer många frågor om avföringsvanor för att karakterisera en eventuell irritabel tarm. I de fall då vissa, specifika kriterier är uppfyllda och patienten har uppsökt en läkare för just detta symptom kommer läkaren att kunna ställa diagnosen. Det finns dock ingen effektiv behandling för sjukdomen. Läkaren kommer istället att ordinera en kombination av mediciner och livsstilsförändringar för att hantera symptomen.

En kvinna med ont i magen.
Irritabel tarm kan, förutom gul avföring, också yttra sig med svåra buksmärtor.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Inflammation i ändtarmen: Vad orsakar det och hur behandlar man det?

Leverproblem

Tunntarmen behöver galla för att slutföra matsmältningen, särskilt av fett. Gallämnen emulgerar lipider och låter dem komma in i kroppen för näring.

På detta sätt går tarmen in i en malabsorptionsfas i det fall som en sjukdom påverkar levern och gallblåsan, som minskar produktionen av gallsyror. Lipider är bland de mest påverkade näringsämnena, och de kommer att drivas ut med avföringen utan att kroppen hinner ta upp dem.

Hepatit, gallsten och kolecystit kan också vara orsaken till gul diarré. Utöver detta finns det andra symptom, som mörk färg på urinen och en förändring av färgen på huden och slemhinnorna till en speciell gul färg.

Stress kan ge gul diarré

Stressade människor har en förändrad rörlighet i tarmen. De upplever inte sällan diarré på grund av acceleration av peristaltiken. I det här fallet är det en vattnig typ av avföring, utan för mycket substans i början. Men långvarig ångest och acceleration av matsmältningssystemet kommer allteftersom att orsaka fettdroppar i avföringen.

Detta är en övergående situation, men vanlig hos personer som lider av mycket stress. Faktum är att symptomen kan vara kvar i flera veckor. Behandling kan inte baseras på enbart kost och medicinering, utan tillståndet kräver också psykologiskt ingripande.

En sjuk man.
Överdriven exponering för stress kan påverka förekomsten av episoder av diarré.

Brist på bukspottkörtelvätska

Bukspottkörteln producerar många olika typer av ämnen som kommer in i matsmältningskanalen för att hjälpa till med upptaget av näringsämnen. Precis som med tillstånd som drabbar levern, kommer en sjukdom som förändrar bukspottskörteln att försämra upptaget av fetter, och dessa kommer sedan ut med avföringen.

Varningstecknet för gul diarré på grund av en sjukdom i detta organ är en potentiell närvaron av fibros eller en cancertumör i någon av dess vävnader. Viktminskning och laboratorietest som visar en obalans i blodsocker, tillsammans med gul diarré kräver omedelbara åtgärder.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Bekämpa bakterien som orsakar diarré & uppsvälldhet

Gul diarré kan kräva medicinska åtgärder

Det kan verka som ett mindre signifikant symptom och är i många fall övergående. Men flera tillfällen med gul diarré kräver läkarvård. Detta beror på att fett i avföringen är ett tecken på en inre process, som kan vara allvarlig.

Slutligen kan man i många fall förbättra denna typ av magbesvär med en mindre förändring i livsstil. Läkare kan dock tidigt upptäcka ett allvarligare tillstånd genom att utföra relevanta kompletterande undersökningar och provtagningar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Larraín Barros, Francisco, et al. “El esteatocrito ácido: un método sencillo para evaluar el grado de esteatorrea en pacientes con fibrosis quística.” Gastroenterol. latinoam 12.3 (2001): 174-179.
  • Olveira Fuster, Gabriel. Manual de nutrición clínica y dietética. Ediciones Díaz de Santos, 2016.
  • Pedreño, I. Beceiro, and G. Borrego Rodríguez. “Varón de 57 años con diarrea crónica. Una causa rara de esteatorrea.” Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado 13.1 (2020): 63e1-63e4.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.