Orsaker till urinretention och behandlingar

Total urinretention kräver ett besök på akuten. Men även partiell retention kräver medicinsk konsultation så snart som möjligt.
Orsaker till urinretention och behandlingar

Senaste uppdateringen: 09 juni, 2022

I allmänhet är urinretention oförmågan att tömma urinblåsan trots önskan att göra det. Detta tillstånd är en medicinsk nödsituation och kräver därför omedelbar uppmärksamhet. Vilka orsaker kan ligga bakom att man drabbas av urinretention?

Urinretention kan bero på ett antal orsaker, vanligtvis uppstår det på grund av obstruktiva tillstånd. Men det orsakas också av infektioner, inflammationer, neurologiska problem och mediciner.

Enligt tillgängliga data är urinretention den vanligaste urologiska nödsituationen som man ser på primärvårdssjukhus runt om. Man kan korrigera tillståndet genom att använda en provisorisk kateter som underlättar tömning av urinblåsan.

Vad är urinretention?

Urinretention är en oförmåga att kissa trots att blåsan är full. Denna anomali kan uppträda när som helst i livet, men är vanligare hos personer över 60. Faktum är att förekomsten ökar med åldern.

Denna sjukdom drabbar 10 % av alla män över 70 och 30 % av dem över 80. Det finns otillräcklig dokumentation, men uppskattningar tyder på att det är vanligare hos män än hos kvinnor.

Retentionen kan vara total eller partiell. Det senare kan lite förvånande leda till en ökning av urinfrekvensen och även inkontinens.

Det är viktigt att skilja urinretention från anuri, vilket är fullständig frånvaro av urinproduktion. Vid en retention förekommer det en produktion av urin, men det går fel när denna urin ska ta sig ut ur kroppen och den ackumuleras istället i urinblåsan.

En person på toaletten.
Det finns ingen urinproduktion vid urinretention även om det finns ett behov av att kissa.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Höga halter av urinsyra: Vilka är konsekvenserna?

Orsaker till urinretention

Orsakerna till urinretention klassificeras i fyra grupper: obstruktiv, infektiös och inflammatorisk, neurologisk samt farmakologisk. Låt oss gå igenom var och en av dem:

  1. Obstruktiv retention uppstår när det finns ett anatomiskt tillstånd som förhindrar urinpassage. Det beror vanligtvis på förstoring av prostata eller benign prostatahyperplasi, för män. Hos kvinnor är orsaken vanligen en gynekologisk sjukdom.
  2. Infektioner och inflammationer hos män är relaterade till tillstånd som akut prostatit, uretrit, sexuellt överförbara sjukdomar och genital herpes. Hos kvinnor är det vanligtvis vulvovaginala lesioner eller vulvovaginit.
  3. Neurologisk retention kan komma sig av lesioner i den autonoma perifera nerven, hjärnan eller ryggmärgen. Det drabbar både män och kvinnor i lika stor utsträckning.
  4. Farmakologisk retention är en biverkning av vissa läkemedel, vanligtvis antikolinergika, tricykliska antidepressiva och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.

Symptom och diagnos

Det främsta symptomet på urinretention är svårigheter att kissa – vare sig det är ett svagt urinflöde, att det droppar, eller kommer små skvättar under dagen, ökat buktryck, att det är ansträngande att urinera, eller att personen behöver göra det mycket ofta, även på natten.

Retentionen är för det mesta inte total, men det kan vara svårt att tömma blåsan helt. Som en konsekvens blir blåsan hos en person som inte kan urinera snart inflammerad och detta leder till mycket svår smärta.

Vidare är kvarhållen urin en grogrund för bakterier och en riskfaktor för urinvägsinfektioner. Den stillastående vätskan främjar spridningen av smittsamma mikroorganismer.

Diagnosen för en person som inte kan kissa är uppenbar. Ett test kan avgöra hur mycket urin som finns kvar i urinblåsan efter urinering om retentionen är partiell. För att fastställa detta kan läkaren utföra ett ultraljud av blåsan eller föra in en kateter i den.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Varför är det viktigt att behandla urinvägsinfektion tidigt?

Behandling av urinretention

Proceduren man följer vid behandling av en person med urinretention är att föra in en kateter omedelbart för att extrahera urinen. Man måste få till en dekompression för att främja utflödet av den uppsamlade vätskan.

Det finns två typer av kateterisering: intermittent och permanent. Den första är att man sätter in en kateter, tömmer blåsan och tar bort katetern med en gång. Om det är en återkommande störning är detta något som alla kan lära sig att göra med rätt träning . För det andra finns det fall då katetern måste sitta kvar längre än intervallet mellan två toalettbesök.

Slutligen kommer läkaren att försöka hitta orsaken till urinretentionen. Uppskattningar tyder på att detta problem återkommer hos 30 % av patienterna där den ursprungliga orsaken inte har kunnat fastställas på ett tillfredsställande sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Rodríguez-López, M. R., Baluja-Conde, I. B., & Bermúdez-Velásquez, S. (2007). Patologías benignas de la próstata: prostatitis e hiperplasia benigna. Revista biomédica, 18(1), 47-59.
  • NEUROLÓGICA, R. E. V. (2010). Síndromes neurológicos paraneoplásicos (Parte II): Sistema Nervioso Periférico y Autonómico. Rev Mex Neuroci, 11(3), 226-233.
  • Pascua, N. (2017). Vejiga neurogénica con retención urinaria en caninos, respuesta terapéutica.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.