Vilka organ som påverkas av stress - och vad du kan göra

Höga stressnivåer kan leda till ökade kolesterolnivåer och förhöjt blodtryck, vilket i sin tur kan leda till problem ända till hjärtat.
Vilka organ som påverkas av stress - och vad du kan göra

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Stress inträffar när din kropp reagerar på olika situationer eller känslor, ofta utlöst av frustration, vrede eller nerver. Till en viss grad kan stress beskrivas som något positivt, eftersom kroppens naturliga reaktion kan hjälpa dig undvika fara eller risker. Men i och med att det även är dina organ som påverkas av stress, är detta inte positivt på lång sikt.

De flesta upplever dock väldigt höga nivåer av stress någon gång i livet. Detta kan leda till allvarliga problem för deras fysiska och känslomässiga hälsa.

Med våra hektiska och krävande livsstilar ökar antalet fall av hög stress, och ju mer stressad en person känner sig desto svårare blir det att kontrollera.

Den mest oroande aspekten är att de flesta som lider av stress inte tar till några åtgärder för att minska den. Detta tar i slutänden ut sin rätt på hälsan.

En nyligen genomförd studie från American Psychological Association (APA) fann att 40% av alla vuxna som led av stress hade svårt att sova.

Men visste du att stress utöver detta faktiskt även relateras till ändrad funktion i vissa av kroppens organ och att det kan sänka din livskvalitet?

För att ge dig en bättre förståelse för hur stress påverkar livet listar vi i dagens artikel de åtta organ som tar mest skada.

Organ som påverkas av stress

Din hud

Stress kan utlösa akne

Din hud är det organ som påverkas av stress som visar de mest synliga symptomen. Stress får din kropp att reagera med inflammation, vilket kan få porerna i huden att blockeras. Denna blockering kan resultera i röd och irriterad hud samt orsaka ansamling av oljor i ansiktet.

För att summera kan stress vara en av orsakerna till akne.

Lungorna

Dina lungor är också ett organ som påverkas av stress. De försvagas om du är stressad och kan sänka ditt immunförsvar som svar på vissa externa faktorer.

En studie från University of Sao Paolo i Brasilien fann att det kan finnas en koppling mellan astma och stress, eftersom lungfunktionen försvagas.

Hjärtat

De kontinuerliga spänningar som orsakas av höga stressnivåer kan öka ditt kolesterol, blodtryck och triglyceriderna i blodomloppet.

I en artikel som publicerats av National Library of Medicine fann man att personer som är kroniskt stressade har problem att bibehålla en bra hjärtrytm.

Ögonen

Stress kan orsaka ryckningar vid ögonen

En studie som genomfördes av Bavarian Clinic – European Eye Institute föreslår att stor fysisk och känslomässig stress kan orsaka ryckningar runt ögonen, eftersom det aktiverar en liten muskel vars funktion är att höja och sänka ögonlocken.

Utöver det är stress även relaterat till inflammation i ögonen och suddig syn.

Levern

Ansamlingen av stresshormoner kan ändra vissa celler som skapas av levern, och som ansvarar för att förstöra hepatocyterna som kan orsaka leversjukdom.

Hjärnan

Att vara överdrivet stressad ökar kroppens produktion av ett hormon vid namn kortisol. Ökade kortisolnivåer kan negativt påverka prefrontala cortex i hjärnan som ansvarar för beslutsfattande och minnet.

Njurarna

Stress gör så att njurarna utsöndrar fosfat

När kortisolnivåerna ökar för att du känner dig stressad utsöndrar dina njurar fosfat. Detta orsakar i sin tur muskelsvaghet, bensjukdomar såsom engelska sjukan, och mer.

Tarmarna

Dina tarmar är också ett organ som påverkas av stress. Hälsan hos dina tarmar är direkt relaterat till din kropps generella hälsa. Det är därför det är extremt viktigt att du tar hand om din grovtarm och hela matsmältningssystemet.

När du känner dig stressad kan problem uppstå i grovtarmen, som bland annat gaser, buksmärta och inflammation.

Hur kan du bekämpa för hög stress?

Tänk på att det även är dina organ som påverkas av stress

Besök denna artikel: Hur du läker dina chakras

Om du är en av de tusentals människor som oroar sig över höga stressnivåer bör du prova följande rekommendationer:

  • Utöva avslappningstekniker såsom yoga, dans, simning eller aromaterapi.
  • Träna lite varje dag.
  • Planera dina aktiviteter runt den tid du realistiskt har tillgång till.
  • Ta raster under arbetet för att stretcha eller få lite frisk luft.
  • Ta dig tid att skämma bort dig själv och göra saker du gillar.
  • Håll dig borta från negativa personer.
  • Gör positiva förändringar i din kost.
  • Öka din konsumtion av vatten.
  • Undvik dåliga vanor, såsom tobaksbruk och stor alkoholkonsumtion.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.