Opioidinducerad förstoppning: varför händer det?

Opioidinducerad förstoppning är ett vanligt problem som kan påverka en persons livskvalitet. Detta beror på att opioider kan orsaka biverkningar som begränsar tarmens normala funktion.
Opioidinducerad förstoppning: varför händer det?

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Opioidinducerad förstoppning är ett vanligt problem hos personer som tar detta läkemedel. I själva verket lider mellan 41% och 81% av patienterna som tar opioider av just förstoppning.

Smärtstillande opioider är mycket effektiva vid behandling av svår smärta. Faktum är att användningen av detta läkemedel har ökat med över 83% under de senaste tio åren. Självklart har då fall av opioidinducerad förstoppning också ökat.

I allmänhet pratar man inte om denna biverkning. Detta är dock att bortse från det faktum att det påverkar människors livskvalitet. En person kan behöva opioider för att hantera sin smärta, men förstoppning är också en viktig fråga när det handlar om livskvalitet.

Vad är förstoppning?

Förstoppad kvinna på toaletten med toapapper i knät.

Förstoppning är när man har svårt att defekera eller har oregelbundna tarmrörelser. Generellt sett har man förstoppning när man inte får gå på toa fler än tre gånger per vecka.

När förstoppning är kroniskt kommer det vanligtvis med några besvärande symtom som till exempel hård eller klumpig avföring, smärta och gaser i magen. Dessutom kan man uppleva en känsla av ofullständig tarmtömning.

Det finns många faktorer som kan orsaka förstoppning. Dessa faktorer inkluderar också vissa mediciner. Opioidinducerad förstoppning är vanligt, men andra mediciner kan också orsaka detta tillstånd. Mediciner som till exempel antidepressiva medel, antihistaminer och diuretika kan också orsaka förstoppning.

Opioidinducerad förstoppning

Det finns många mediciner som har biverkningar, men de försvinner vanligtvis med tiden. Men det gäller inte för opioidinducerad förstoppning. Faktum är att läkare inte tror att tarmen kan vänja sig vid den här typen av medicinering.

Graden av förstoppning beror på typen av opioid, mängden och hur länge du tar den. Ju större mängd och längre användningstid, desto högre är dina risker att få kronisk förstoppning.

Opioidinducerad förstoppning skiljer sig från vanlig eller funktionell förstoppning. Du kan se det förkortat som OIC, och det är vanligtvis ett tillfälligt problem som går över när du slutar ta opioider.

Effekten av opioider

Person med opioider i handen.

Opioider verkar främst på nervsystemet. Men de påverkar också andra organ, som till exempel mag- och tarmkanalen. De kan bland annat påverka tarmens normala funktion.

Vanligtvis stör opioider funktionen i tarmen på två sätt. Den första störningen är ett tillstånd som kallas “tarmförlamning.” För att förstå vad det innebär, tänk på det tryck du utövar på en tandkrämstub för att pressa ut tandkrämen. Något liknande händer med tarmen under tarmtömning. Detta är en ofrivillig rörelse, och det kallas peristaltik. Opioider kan dock minska eller blockera denna rörelse, vilket orsakar förstoppning.

Dessutom kan opioider orsaka extremt hård avföring. Under normala förhållanden tar tarmens vägg upp en viss andel vatten från avföringen när den passerar genom tarmen. Men när du tar opioider kan det göra att tarmen absorberar för mycket vatten, vilket orsakar hård avföring och förstoppning.

Andra intressanta fakta om opioidinducerad förstoppning

Om du tar opioider är det mycket viktigt att följa en hälsosam kost. Se till att dricka mycket vatten och äta mycket fiber. Ät också mjuka och näringsrika livsmedel. Som alltid rekommenderar vi att du tränar regelbundet för att minska risken för allvarlig förstoppning.

I många fall kan du behöva ta medicin. Du kan antingen behöva få hjälp med att mjuka upp avföringen eller hjälpa tarmen att fungera normalt. I allmänhet rekommenderar läkare laxeringsmedel. Men om dessa inte fungerar, kan du behöva mer specialiserade mediciner.

Ibland är dessa läkemedel dock inte effektiva. Du kan börja med att försöka lindra problemet med en magmassage. Detta orsakar inga biverkningar, och om du gör det rätt kan det vara mycket effektivt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Frascisco Hernández, F. M. (2008). Efectos secundarios de los opioides. Dolor. Investigación Clínica & Terapéutica, 23(2), 100-115.
 • Rosenblum A, Marsch LA, Joseph H, Portenoy RK. Opioids and the treatment of chronic pain: controversies, current status, and future directions. Exp Clin Psychopharmacol. 2008;16(5):405–416. doi:10.1037/a0013628
 • Huecker MR, Azadfard M, Leaming JM. Opioid Addiction. [Updated 2019 Feb 28]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448203/
 • Sizar O, Gupta M. Opioid Induced Constipation. [Updated 2019 Jun 4]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493184/
 • Lang-Illievich, K., & Bornemann-Cimenti, H. (2019). Opioid-induced constipation: A narrative review of therapeutic options in clinical management. Korean Journal of Pain. Korean Pain Society. https://doi.org/10.3344/kjp.2019.32.2.69
 • Müller-Lissner S, Bassotti G, Coffin B, et al. Opioid-Induced Constipation and Bowel Dysfunction: A Clinical Guideline. Pain Med. 2017;18(10):1837–1863. doi:10.1093/pm/pnw255
 • MedlinePlus. Estreñimiento. https://medlineplus.gov/spanish/constipation.html
 • Revista de la Sociedad Española del Dolor. vol.27 no.1 Madrid ene./feb. 2020 Epub 27-Abr-2020. Estreñimiento inducido por opioides: la otra epidemia. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-80462020000100001
 • Exp Clin Psychopharmacol. Author manuscript; available in PMC 2009 Jul 16.
  Published in final edited form as:
  Exp Clin Psychopharmacol. 2008 Oct; 16(5): 405–416. Opioids and the Treatment of Chronic Pain: Controversies, Current Status, and Future Directions. doi: 10.1037/a0013628

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.