Olika typer av grön starr: allt du behöver veta

Det finns olika typer av grön starr, eller glaukom, men de orsakar alla synstörningar. Om det lämnas obehandlat kan detta tillstånd leda till blindhet. Vi berättar mer om denna sjukdom i den här artikeln.
Olika typer av grön starr: allt du behöver veta

Senaste uppdateringen: 03 februari, 2021

Grön starr, eller glaukom, är en ögonsjukdom som manifesterar sig på olika sätt. Även om det vanligtvis förknippas med högt tryck i ögat, är sanningen att det finns typer av grön starr med normalt ögontryck.

Med detta sagt är dock alla typer av grön starr kroniska och degenerativa. Detta betyder att de gradvis kommer att förvärras om de lämnas obehandlade, och kommer att kulminera i en optisk nervskada. I värsta fall kan detta leda till blindhet på grund av att systemet som uppfattar bilder och skickar informationen till hjärnan förstörs.

Diagnos av olika typer av grön starr

Ett av problemen med att kunna diagnostisera glaukom tidigt är att det inte har några tydliga symptom i början. En person kan tillbringa flera år med att utveckla okulärt högt tryck utan att alls märka av det.

För att bekräfta detta tillstånd måste man mäta det intraokulära trycket. Detta är ett förfarande som en ögonläkare kan utföra med rätt utrustning. Denna mätning gör man som regel när det finns symptom, men man kan också göra den rutinmässigt hos vissa riskpatienter som ännu inte har utvecklat sjukdomen.

Riskfaktorer för alla typer av grön starr

Det finns människor som har högre risk att utveckla någon form av glaukom. Hos dessa patienter är det viktigt att vara uppmärksam på de första varningstecknen, samt att mäta det intraokulära trycket regelbundet i vuxen ålder.

En grundläggande faktor är att risken ökar med åldern. Vuxna över 40 år ökar gradvis sina risker att utveckla sjukdomen när de blir äldre.

Familjehistoria är också en indikator. Om en förälder har haft glaukom av något slag är det troligt att ett av deras barn också får det. Men de får det inte i barndomen utan senare som vuxna.

Förekomsten av andra ögonsjukdomar är också en viktig indikation. Myopi är en riskfaktor för glaukom. Forskare uppskattar att närsynta personer är dubbelt så benägna att utveckla ett förhöjt intraokulärt tryck jämfört resten av befolkningen.

olika typer av grön starr
Risken för grön starr, eller glaukom, ökar med åldern och även om det finns en familjehistoria av sjukdomen.

Fortsätt läsa i den här artikeln: Minska risken för utvecklingen av grå starr genom maten

De vanligaste typerna av grön starr

Som rapporterats av National Eye Institute finns det fyra vanliga typer av grön starr. De klassificeras efter hur dränering av vätska från ögongloben förhindras och när de dyker upp.

Öppenvinkelglaukom

Detta är den vanligaste typen av glaukom i världen. Vad som händer är att det uppstår blockeringar av de små öppningarna som ögat använder för att ta bort innervätskan. Eftersom vätskan ackumuleras och det inte finns någon väg ut ökar det intraokulära trycket.

Progressionen av denna sjukdom är mycket långsam, kronisk och degenerativ. Patienter tenderar att upptäcka det i ett sent skede, efter att en del av skadan redan har inträffat. På grund av detta kallar man ofta denna form tyst blindhet.

Behandlingen sträcker sig från medicinering till operation. Det finns också olika kirurgiska alternativ som din ögonläkare kan välja.

Trångvinkelglaukom

Trångvinkelglaukom är mycket mindre vanligt än öppenvinkelglaukom. Dessutom tenderar patienten att utveckla symptom mer akut och mer märkbart än den föregående typen.

Namnet trångvinkelglaukom kommer från den mätning som ögonläkaren gör av vinkeln som finns mellan iris och hornhinnan. I detta fall är detta värde mindre än vad man anser är normalt, och det är just denna förändrade anatomi som blockerar den naturliga dräneringen av vätska från ögat.

Medicinsk behandling för denna sjukdom måste vara snabb. Den ger mindre tid att agera än glaukom med öppen vinkel, och konsekvenserna kan bli allvarligare om du inte agerar snabbt.

Lågtrycksglaukom

Denna typ av glaukom är en av de mer sällsynta. När ögonläkaren mäter patientens intraokulära tryck har det normala eller till och med låga värden.

Skadorna hittar man i stället på den optiska nerven och det är där degeneration sker, som med de andra typerna. Forskare har inte fastställt orsaken till denna typ av glaukom med säkerhet, och behandlingen är komplex.

kvinna i synundersökning
Mätning av ögontryck är metoden för diagnos av glaukom.

Ta reda på mer i den här artikeln: 4 botemedel som komplement till glaukombehandling

Medfödd glaukom

Den medfödda varianten av sjukdomen uppträder då barnet har en anomali i vinkeln på iris och hornhinnan redan vid födseln, vilket förhindrar normal utveckling av de intraokulära vätskedräneringskanalerna. Så redan från början av livet ökar det inre trycket i ögat.

Lösningen idag är en tidig operation på det lilla barnet. På så sätt kan du undvika allvarliga komplikationer i framtiden.

Alla typer av grön starr är allvarliga

Även om de skiljer sig åt är varje typ av glaukom är allvarlig. Om du har symptom på synförlust, bör du inte vänta med att uppsöka en ögonläkare.

Din läkare kommer att mäta ditt intraokulära tryck och utföra andra procedurer för att utvärdera vitaliteten hos näthinnan och synnerven. Om de märker en förändring kan de föreslå användning av medicinering och vid behov korrigerande kirurgi.

featured-post url=”https://stegforhalsa.se/ta-reda-pa-hur-ogat-rengor-sig-sjalv/”]


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Anderson RL, de Los Angeles Ramos Cadena M, Schuman JS. Glaucoma Diagnosis: from the Artisanal to the Defined. Ophthalmol Glaucoma. 2018;1(1):3-14. doi:10.1016/j.ogla.2018.06.002
  • Gálvez-Rosas, Arturo, et al. “Asociación de los factores de riesgo con glaucoma primario de ángulo abierto en mayores de 40 años.” Gaceta Médica de México 154.1 (2018): 42-46.
  • Rey-Rodríguez, Diana V., Cristina Álvarez-Peregrina, and José Moreno-Montoya. “Prevalencia y factores asociados a miopía en jóvenes.” Revista Mexicana de Oftalmología 91.5 (2017): 223-228.
  • Weinreb, Robert N., et al. “Primary open-angle glaucoma.” Nature Reviews Disease Primers 2.1 (2016): 1-19.
  • Wiggs, Janey L., and Louis R. Pasquale. “Genetics of glaucoma.” Human molecular genetics 26.R1 (2017): R21-R27.
  • Trivli A, Koliarakis I, Terzidou C, et al. Normal-tension glaucoma: Pathogenesis and genetics. Exp Ther Med. 2019;17(1):563-574. doi:10.3892/etm.2018.7011
  • McMonnies, Charles W. “Glaucoma history and risk factors.” Journal of optometry 10.2 (2017): 71-78.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.