Nytt hopp för personer med lungcancer

En ny behandling för lungcancer, fortfarande i ett experimentellt stadium, fungerar genom att hindra cancercellerna från att få proteinerna som ger dem näring.
Nytt hopp för personer med lungcancer

Senaste uppdateringen: 22 februari, 2019

Det finns en behandling som kan sakta ner utvecklingen av lungcancer, som nu befinner sig i ett experimentellt skede. Behandlingen fungerar genom att hindra cancercellerna från att få det protein som ger dem näring.

Bara vi hör ordet lungcancer stressar vi upp oss. Vi har vänner, bekanta och nära familjemedlemmar som drabbats och kanske inte kommer att kunna vinna kampen. Det är ett ämne som är lika komplicerat som det är dramatiskt. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är det en av de ledande dödsorsakerna.

Fram tills för ett par år sedan var sjukdomen vanligast bland män, men på senare år har antalet kvinnor som diagnostiserats med lungcancer ökat. Trots att tobak nästan alltid ligger bakom är det viktigt att komma ihåg att en liten del av befolkningen som lever en hälsosam livsstil ändå drabbas.

En publikation, ScienceDaily, har dock delat med sig av lite hoppfulla nyheter: en “svaghet” har upptäckts i den genetiska struktur som sprider den mest aggressiva formen av lungcancer.

Idag vill vi dela med oss av det.

Lungcancer och dess “svaghet”

Hälsoavdelningen på University of Virginia har arbetat hårt för att hitta en svaghet till lungcancer, och utsikterna ser i dagsläget ljusa ut.

När nya upptäckter med koppling till läkemedel görs måste vi dock som alltid vänta tills de blir tillgängliga. Detta eftersom vi har att göra med en ny behandling för den mest aggressiva formen av lungcancer.

Nedan vill vi dela med oss av information om varje milstolpe i denna strävan.

Lungcancer i små celler

Den här typen av cancertumör utgör runt 15% av alla lungcancer. Det finns en ny behandling för att bekämpa den.

  • Cancern sprids snabbt och är väldigt svår att behandla när metastasen väl börjat.
  • Onkologer indikerar att patienter som drabbats i snitt överlever i fem år.
  • Cancer i små celler ses nästan enbart hos folk som är vanemässiga rökare.
Kwon Park

Huvudforskaren är Dr. Kwon Park-Sik från Department of Microbiology, Immunology and Cancer Biology vid University of Virginia, Charlottesville.

Dr. Park-Sik och hans lags syfte är att kontrollera lungcancerns framfart. Tidigare deltog de i en utredning av mutationer i en cancergen (onkogen) i det ögonblick då metastas utlöses.

Något de upptäckte väldigt tydligt var svårigheten i att designa ett läkemedel som kan kontrollera den gen som sätter igång sjukdomen. Men tänk om man istället för att kontrollera generna kunde hitta en “svaghet” i dem? Det är vad Dr. Park-Sik och hans lag lyckades göra.

  • Den här typen av lungcancer, den mest aggressiva, har en svaghet i sin struktur. Nyckeln ligger i proteinerna.
Cancerceller

Onkogenerna verkar väldigt snabbt

En onkogen är en gen som modifierat sig själv för att utveckla en tumör. I laboratorier har man observerat att de verkar snabbt och leder till många dödsfall per år. Onkogenen behöver massor av protein för att fungera, reglera sig själv och förena proteinerna. Det gör att varje cell kan dela sig otroligt snabbt, och kan på så sätt generera metastas.

På det sättet fungerar proteinerna som en utlösare för att skapa tumörer. Men tänk om dessa proteiner inte vore så tillgängliga? Det är där svaret ligger, och Dr. Park-Sik och hans lag arbetar med det.

De letar efter ett sätt att stoppa proteinernas aktivitet och sakta ner cancern. I dagsläget finns det många goda resultat i laboratoriet.

Framtidsutsikter

Vi har bara presenterat början på arbetet. Resultaten ger oss hopp, men samtidigt måste vi vara tålmodiga; läkemedlet är fortfarande i ett experimentellt skede.

Rädd kvinna

Dr. Park-Sik och hans lag har redan skapat en medicin som stör tillväxten av den här tumörtypen. Ett projekt har påbörjats i USA för att starta behandlingar med den nya medicinen.

Samtidigt har laboratorier i Kanada och Australien skapat andra varianter av läkemedlet. Idén är att ta reda på hur de utvecklas och vilka resultat de ger.

Vi kan bara hoppas att behandlingen på kort tid blir tillgänglig runtom i världen, om nu resultaten visar sig vara positiva. Oavsett vilket måste vi komma ihåg att vi förr eller senare kommer att lyckas!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Monnet, I. (2018). Small cell lung cancer. Revue Des Maladies Respiratoires Actualites. https://doi.org/10.1016/S1877-1203(18)30031-4
  • Kim DW, Kim KC, Kim KB, Dunn CT, Park KS, Transcriptional deregulation underlying the pathogenesis of small cell lung cancer., 2018; Translational lung cancer research. 7(1) 4-20.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.