Nyktofili: en attraktion till natt och mörker

Många människor attraheras av natten och detta tillstånd är känt som nyktofili. Det är acceptabelt, så länge det inte orsakar hälsosvårigheter eller problem i relationer med andra.
Nyktofili: en attraktion till natt och mörker
Elena Sanz

Granskad och godkänd av psykologen Elena Sanz.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 05 juni, 2023

Nyktofili är namnet på en stark preferens för nattetid och alltså en särskild attraktion till natt och mörker. Det är inte klassificerat som en sjukdom, men det är ett problematiskt tillstånd på grund av de effekter det kan ha på hälsan. Att beröva sig själv solljus och ägna sig åt aktiviteter som strider mot normen får sina konsekvenser.

Strängt taget uppstår nyktofili när en person fritt väljer att hålla sig vaken till sent på natten. Detta är inte fallet med skiftarbetare, som inte arbetar skift för nöjes skull, utan på grund av jobbets krav.

När en person har nyktofili behöver han eller hon inte nödvändigtvis behandling. Det är inte heller obligatoriskt för dem att ändra sin livsstil.

Vad är nyktofili?

Nyktofili är ett tillstånd som kännetecknas av en ovanlig attraktion till natt och mörker. Det anses inte vara en störning och ingår inte i någon av de psykiatriska diagnostiska manualerna.

Som sådan kan det inte betraktas som ett problem. Den här typen av beteende kan dock bero på vissa problem. Det kan i vissa fall ha att göra med en sömnstörning eller problem med att anpassa sig till det sociala livet.

Varje fall är olika och man måste ta hänsyn till de omständigheter en person med nyktofili lever under. Om detta inte orsakar några problem kan vi tala om en enkel preferens.

Orsaker till nyktofili och en attraktion till mörker

En av de mest avslöjande faktorerna för att utvärdera nyktofili är att titta på vad som orsakar den. Detta beteende kan ha mycket olika ursprung, som måste katalogiseras för att man ska förstå huruvida det är ett problem som måste lösas eller en livsstil som har valts fritt.

Dygnsrytmen

Dygnsrytmen är en biologisk cykel som reglerar timmarna av sömn och vakenhet. Människor är vanligtvis mer aktiva på morgnarna och inaktiva på kvällarna, vilket sammanfaller med solens närvaro. Men av skäl som är okända för vetenskapen har vissa människor ett annat mönster.

En kvinna med niktofili.
Vissa nattliga vanor är sporadiska och uppstår av en specifik anledning. Orsakerna till nyktofili är olika.

Psykologiska egenskaper

Människor med hög IQ tenderar att vara mer aktiva på natten. Orsaken till detta är inte känd. På samma sätt tycker introverta människor att natten är mer attraktiv, eftersom det sociala livet är mycket mindre intensivt vid den tiden.

Förändring av vanor

Människor som inte har en strukturerad rutin utvecklar ofta mycket flexibla sömn- och matvanor. I princip finns det en tendens att somna sent och också att vakna sent. Om personen inte har några åtaganden på morgnarna kan det ofta leda till nyktofili.

Nyktofili och en attraktion till natt och mörker kan bero på en aversion mot dagtid

Det är också möjligt att personen känner sig något motvillig mot dagtid. Genom att vara vakna på natten försöker de undvika denna negativa stimulans.

Liknande, om personen har drabbats av ett barndomstrauma som skett under natten, kan detta skapa en vakenhet vid den tiden. Detta kan du vara en effekt av posttraumatisk stress.

Symtom på nyktofili och en attraktion till mörker

Eftersom det inte är en sjukdom i sig, kan vi inte tala om allmänna symtom heller. Vad vi däremot kan göra är att beskriva de egenskaper som är indikativa för detta tillstånd och som är problematiska:

  • En brist på D-vitamin: Solexponering är avgörande för produktionen av detta vitamin. En brist påverkar humöret, men också benen och immunförsvaret.
  • Sociala svårigheter: När en person har liten eller ingen social kontakt på grund av vanan att hålla sig vaken på natten är detta en situation som bör bedömas av en professionell.
  • Arbetsproblem: Svårigheter eller omöjlighet att uppfylla arbetsåtaganden är en indikator på att nyktofili är mycket negativt för personen.
  • Berövande av vila: Om preferensen för nattetid leder till färre timmars vila eller dålig sömn, är etta också ett problem.
Kvinna som gäspar.
Om nyktofili leder till extrem trötthet för att utföra aktiviteter på dagtid, måste en lösning hittas.

Behandlingar tillgängliga för nyktofili

Nyktofili kräver inte behandling om det inte försämrar sociala prestationer eller arbetsprestationer, och inte heller nämnvärt påverkar den fysiska hälsan. Om det däremot gör det är det nödvändigt att konsultera en läkare för att hitta sätt att övervinna detta tillstånd.

Prioriteringen kan då vara att konsultera en psykoterapeut. Denna kan utvärdera varje fall individuellt och kan också upptäcka problemen. En förekomst av sömnstörningar eller betydande förändringar av dygnsrytmen kan leda till förskrivning av läkemedel.

Generellt sett är det hälsosammaste att sova på natten och att vara vaken på dagen. Oavsett hur mycket attraktion det finns för nattetiden, bör sådana vanor modereras. Nyktofili är dock ett acceptabelt sätt att leva, så länge det inte leder till skadliga konsekvenser.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Campos, M. R. (2016). Trastorno de estrés postraumático. Revista Médica de Costa Rica y Centroamérica, 73(619), 233-240.
  • Querales, M. I., Cruces, M. E., Rojas, S., & Sánchez, L. (2010). Deficiencia de vitamina D: ¿Factor de riesgo de síndrome metabólico? Revista médica de Chile, 138(10), 1312-1318.
  • Zamarrón, J. A. (2017). El insomne contra la diurnidad. Cuadernos Fronterizos, (40).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.