Ny studie antyder två olika coronavirusstammar

maj 21, 2020
En ny studie från Beijing universitet antyder att det finns två olika typer av coronavirus-stammar och att en av dem är aggressivare än den andra. Dock tvekar europeiska forskare på dessa resultat och har till och med begärt att de kinesiska forskarna ska ta tillbaka sitt påstående.

En ny studie från Beijing universitet antyder en upptäckt av två olika coronavirusstammar. Jian Lu, forskare i bioinformatik på nämnda universitet, ledde studien som publicerats i journalen National Science Review. Enligt studien är en av dessa stammar mer aggressiv än den andra.

Dock tvekar europeiska forskare på resultaten och Världshälsoorganisationen (WHO) har begärt att dessa fynd hanteras med försiktighet.

Enligt publikationen har denna studie involverat 103 generiska prover. Enligt studien indikerar resultaten existensen av två coronavirus-stammar vilka döpts till S och L. 30 % av proverna matchade S-typen medan 70 % av proverna matchade L-typen.

De kinesiska forskarna som utfört denna nya studie katalogiserade L-typen som den mesta aggressiva stammen som också sprider sig mycket snabbare. Samtidigt är S-typen en äldre stam som har varit närvarande hos människan under flera år. Dock har denna stam inte satt igång några alarm på grund av att symptomen är så milda.

Den nya studien i Kina

Den nya studien utfördes på Beijing universitet och Pasteur Institute of Shanghai. Den belyser det faktum att coronavirus typ S är den ursprungliga genetiska formen, eller med andra ord original-viruset. På grund av mutationer, naturligt urval och återkombinationer skapades L-typen. Denna typ (L) var mer frekvent bland de tidiga fallen av utbrottet i Kina.

Forskarna förklarar att frekvensen där L-typen förekom har minskat, åtminstone i Kina. Trots detta var, enligt det data på 103 prover som tillhandahölls, 27 från fall som skett i Wuhan (Kina). 96 % av dessa visade positiva resultat för typ L medan endast 4 % testade positivt för typ S.

De övriga 73 proverna i studien kom från fall som skett på andra platser än Kina. Enligt dessa prover var utbredningen annorlunda. 61,1 % matchade typ L, och 38,4 % matchade typ S.

Detta bör indikera att typ L, den mer aggressiva stammen, har spridits mindre utanför Kina. Enligt dessa forskare kan detta bero på de strikta åtgärder gällande kontroll och förebyggande som applicerades i landet. Det är också möjligt att det har att göra med det faktum att en svagare selektiv press har utövats på typ S-stammen.

Två olika coronavirusstammar har identifieratts i en nyligen publicerad kinesisk studie.
Två olika coronavirusstammar har identifierats i en nyligen publicerad kinesisk studie.

Läs mer om coronaviruset: Några vanliga myter om coronaviruset

Behovet av nya studier

Hittills finns det bara hypoteser gällande naturen och utbredningen av dessa två olika coronavirusstammar. På grund av detta sammanfattar den nya studien att mer forskning krävs om ämnet. Forskarna specificerar att kombinationen av genomdata med epidemiologisk information och medicinska journaler från COVID-19 kan tillhandahålla tillförlitliga svar.

Doktor José Antonio Pérez Molina indikerar att uppkomsten av olika stammar är normalt i denna typ av mikroorganismer. Pérez Molina är en specialist inom smittsamma sjukdomar på Ramón and Cajal Hospital i Madrid och medlem av spanska samfundet för infektionssjukdomar och klinisk mikrobiologi (SEIMC).

Studien förtydligar också att det är normalt för åtminstone sjukdomsalstrande virus att bli mer allmänt förekommande. Detta för att de kan etablera sig själva bland populationen. Samtidigt finns också de virus som har en större möjlighet att spridas, men som är mindre dödliga.

Fler studier av olika coronavirusstammar måste utföras för att ge mer konkreta resultat
Fler studier av olika coronavirusstammar måste utföras för att ge mer konkreta resultat

Du kanske också är intresserad av: Tre menyer som kan förebygga celluliter

Vetenskaplig kontrovers gällande olika coronavirusstammar

Vissa forskare har utmanat det sätt på vilka resultaten i denna studie har tolkats. Doktor Isabel Sola påpekar att studien saknar tillräcklig information för att sammanfatta att en av dessa typer är mer virulent än den andra. Sola är chef för Coronavirus Laboratory vid det nationella centret för bioteknologi i Spanien, som är en del av det spanska nationella forskningsrådet.

Samtidigt pekar Dr. Oscar A. MacLean från Glasgow University ut att det idag finns 111 mutationer av denna typ av virus. Dock har ingen av dem uppvisat signifikanta epidemiska effekter. Han lägger till att den nya kinesiska studien föreslår två olika stammar från metodologiska begränsningar. Han påpekar att den minimala storleken på antal prover är den huvudsakliga bristen.

MacLean och hans team har gått ännu längre. De har bett de kinesiska forskarna att ta tillbaka sitt påstående eftersom det riskerar att orsaka förvirring. Världshälsoorganisationen (WHO) har samtidigt varnat om övertolkningen av dessa fynd. WHO har även påpekat att dessa två stammar i grund och botten är samma virus.

  • IFLN Science. (2020). Preliminary Study Suggests There May Be Two Strains Of The New Coronavirus. Recuperado 10 marzo, 2020, de https://www.iflscience.com/health-and-medicine/preliminary-study-suggests-there-may-be-two-strains-of-the-new-coronavirus/
  • Tang, Xiaolu, et al. “On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2.” National Science Review (2020).