Non-Hodgkins lymfom: allt du behöver veta

Non-Hodgkins lymfom kan ge mycket allmänna symtom, såsom feber och viktminskning. Läs mer i följande artikel.
Non-Hodgkins lymfom: allt du behöver veta

Senaste uppdateringen: 17 april, 2022

Non-Hodgkins lymfom är en typ av cancer som har sitt ursprung i lymfsystemets celler, speciellt i lymfocyterna. Denna typ av cancer har fått sitt namn för att särskilja den från den andra gruppen av lymfom, Hodgkins lymfom.

Den största skillnaden mellan Hodgkins lymfom och Non-Hodgkins lymfom är formen och egenskaperna hos cellerna. Men när vi talar om Non-Hodgkins lymfom, hänvisar vi också till en grupp som presenterar olika undertyper av tumörer.

Enligt den senaste statistiken står dessa tumörer för 4% av alla cancerformer. Enligt uppskattningar har omkring 77 000 personer fått diagnosen Non-Hodgkins lymfom under det senaste året. Även om denna form av cancer kan uppstå i alla åldrar, ökar förekomsten efter 65 års ålder. I den här artikeln berättar vi det du behöver veta om den här sjukdomen.

Vad är Non-Hodgkins lymfom?

Non-Hodgkins lymfom är, som vi har nämnt, cancer som härrör från lymfocyter. Lymfocyter är celler i immunsystemet som hjälper till att bekämpa infektioner och andra aggressioner som förekommer i människokroppen.

Alla lymfom kan börja var som helst i kroppen där det finns lymfatisk vävnad. Denna vävnad finns huvudsakligen i lymfkörtlarna och benmärgen, men vi kan även hitta den i thymuskörteln, matsmältningskanalen och så vidare.

Sanningen är att Non-Hodgkins lymfom omfattar många olika undertyper av tumörer. Den vanligaste klassificeringen har godkänts av Världshälsoorganisationen (WHO). Dessa lymfom är klassificerade efter vilken typ av cell de har som ursprung, men också efter deras utseende och cellmarkörer.

Som vi redan har påpekat är förekomsten för denna cancer högre ju äldre man blir. Men det finns också många fall hos barn och tonåringar. Dessutom kan denna cancer drabba både kvinnor och män, emellertid är män något mer representerade.

Vilka är symtomen?

Non-Hodgkins lymfom kan faktiskt vara mycket svårt att diagnostisera eftersom symtomen som uppstår är väldigt generella. Det finns inte många specifika tecken på denna typ av cancer. Vissa varningssignaler kan dock väcka misstanke.

Det är vanligt att området där det har sitt ursprung ökar i storlek, så det är viktigt att känna till lymfsystemet. Man kan ha förstorade lymfkörtlar i ljumsken eller på halsen, eller så kan levern eller mjälten vara mer påtaglig.

Dessutom förekommer vanligtvis feber, viktminskning och trötthet. När tumören är på en specifik plats kan det förekomma symtom som orsakas av komprimering av ett annat organ eller struktur. När till exempel mjälten växer så orsakar det vanligtvis ryggsmärtor. På liknande vis kan lymfom i bröstet orsaka hosta eller andningssvårigheter. Av denna anledning är det alltid viktigt att utföra fullständiga fysiska undersökningar och nödvändiga tester.

Hur behandlar man Non-Hodgkins lymfom?

Läkare måste hålla många faktorer i åtanke vid behandling av Non-Hodgkins lymfom. Framför allt beror behandlingssättet på om lymfomet växer långsamt eller snabbt. Långsamt växande lymfom har vanligtvis en bättre prognos.

Om tumören diagnostiseras tidigt, när den fortfarande är lokaliserad och inte särskilt aggressiv, baserar man vanligtvis behandlingen på strålbehandling. Men när tumören växer snabbt är kombinationskemoterapi vanligare.

Sanningen är att denna typ av cancer innebär en överlevnadsgrad på mer än 60% efter 5 år, inklusive dess olika undertyper. Tidig diagnos är dock mycket viktig. Av denna anledning bör du alltid konsultera en läkare om du lägger märke till några eventuella symtom.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.