Mögel och hälsoproblem: är det farligt med mögel i huset?

Fuktighet är en grogrund för mögel. Detta kan orsaka skador på strukturer i huset och också vara en utlösare för hälsoproblem.
Mögel och hälsoproblem: är det farligt med mögel i huset?

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Har du mögel i ditt hus kan detta orsaka problem som kan gå utöver strukturella skador. Den lukt och de de fläckar som denna typ av svamp lämnar på både väggar och tak är särskilt märkbara. Faktum är att mögel kan vara en orsak till hälsoproblem på lång sikt.

Enligt Centers for Disease Control and Prevention kan exponering för fuktiga och mögliga miljöer leda till allergier och även andningsbrist hos vissa människor. Det kan också utlösa anfall hos personer med astma.

Exakt vad är mögel?

Som vi nämnde ovan är mögel en typ av svamp som växer både inomhus och utomhus. Denna svamp förekommer vanligtvis i områden med hög luftfuktighet, till exempel runt tak eller väggar där vatten läcker in via fönster, rör eller någonstans där det ofta förekommer vätska. Mögelsvampar kan också växa på kartong, trädprodukter, gips, mattor och på färg. Sporerna kan flyga och sprids lätt genom luften. Mögel trivs och växer om miljön är varm och fuktig.

Enligt en artikel i tidskriften Environmental Health Perspectives finns det cirka 500 svamparter som är skadliga för människors hälsa. De vanligaste typerna av mögel inomhus är Cladosporium, Penicillium och Aspergillus.

Husinspektör inspekterar grunden på ett hus.
Att inspektera ditt hem för att upptäcka fuktiga områden är viktigt för att bli av med mögel.

Olika typer av mögel

Vi vet inte exakt hur många typer av mögel som det finns i världen. Vissa föreslår att det kan finnas 100 000, medan andra säger att det finns 300 000 eller fler. I vilket fall som helst har cirka 500 identifierats som potentiellt skadliga för människor. Av dessa är de mest kända:

 • Alternaria som tillhör släktet ascomycete fungi och tenderar att utvecklas på fuktiga ställen runt om i huset, som exempelvis i duschen eller under läckande handfat.
 • Aspergillus är en svamp som kan växa inomhus, på damm, på mat eller i byggmaterial. Den leder ofta till allergier och kan till och med vara giftig. Vidare kan den framkalla svullnad och andningsproblem.
 • Cladosporium är en svamp som växer i både kalla och varma områden. Den växer vanligtvis på tyger och träytor, och orsakar också allergier.
 • Penicillium har en blå eller grön yta och en sammetslen struktur. Den växer vanligtvis i byggnader eller hus som är skadade av vatten och även i mattor, tapeter och madrasser. Dess närvaro i hemmet ökar risken för andningssjukdomar.
 • Acremonium är en mögelsvamp med en karakteristisk rosa, grå, orange eller vit ton. Denna svamp växer vanligtvis i områden som har kondens från luftfuktare, dräneringsbrickor och fönstertätningsmedel. Det är en av de farligaste arterna, förknippad med både benmärgs- och immunsystemsjukdomar.

Hur kommer mögel in i huset?

Mögelsporer finns både inomhus och utomhus, men är inte synliga för blotta ögat. I båda fallen tar sig dessa sporer in i ett hus genom fönster, öppna dörrar, ventilationskanaler eller luftkonditionerings- och värmesystem.

De kan också hålla fast vid föremål som till exempel kläder och skor och på så sätt smyga sig in med personen som bär dem. Dessa sporer kan också åka snålskjuts i djurpäls. Mögel kommer att börja växa om rätt fuktighetsförhållanden finns i ett hem; annars orsakar dessa sporer inga problem.

Mögel och hälsoproblem

Förekomsten av mögel i huset är vanligtvis inte ett problem, om inte sporerna kommer i kontakt med fuktiga utrymmen och börjar växa. Det finns en verklig hälsorisk när detta händer, särskilt om de boende i huset har existerande andnings- eller immunförsvarsproblem.

Möjliga allergier

Mögelväxt i hemmet kan förvärra symtomen hos alla som har allergier. Specifikt utlöser det symtom som nästäppa, kliande näsa och hals, nysningar, rinnande ögon och överflödigt slem. Tidig exponering för mögel eller fukt verkar också öka risken för astma och rinit. Detta visar en studie publicerad i tidskriften Allergy.

Ökad risk för andningssjukdom

Mögelsvampar är också associerade med andra andningssjukdomar förutom allergier. Forskning som publicerats i tidningen Environmental Health fastslår att fuktighet i bostaden och mögel avsevärt ökar risken för luftvägsinfektioner, såsom bronkit och även:

 • Överkänslighetspneumonit
 • Allergisk alveolit
 • Kronisk rinosinusit
 • Bihåleinflammation
 • Nedre luftvägsproblem hos tidigare friska barn

Aspergillos

Kontakt med mögel av sorten Aspergillus kan leda till en allvarlig sjukdom som kallas aspergillos. Denna sjukdom kan orsaka en allvarlig infektion som även kan spridas till andra delar av kroppen. Symtomen sträcker sig från kronisk hosta till hosta och blödning, feber, väsande andning och viktminskning. Sjukdomen kan också manifestera sig som:

 • Benvärk
 • Bröstsmärta
 • Frossa
 • En minskning av urinvolymen
 • Huvudvärk (huvudvärk)
 • Andningsinsufficiens
 • Synskada
 • Hudskador
Kvinna på undersökning hos doktorn.
Aspergillos är en allvarlig lungsjukdom som orsakas av mögelsvampar och kräver omedelbar läkarvård.

Hur man förhindrar hälsoproblem orsakade av mögel i huset

Naturligtvis finns det flera åtgärder för att förhindra mögel och förhindra att det sätter din hälsa i risk. En av de viktigaste är att säkerställa rena, ventilerade och fuktfria utrymmen. I detta avseende föreslår Environmental Protection Agency (EPA) att man håller en luftfuktighetsnivå under 60% i huset.

Andra rekommendationer för att förhindra hälsoproblem orsakade av mögel

 • Åtgärda eventuella läckor och torka omedelbart upp vatten.
 • Installera en luftavfuktare för att minska luftfuktigheten inomhus.
 • Öppna fönster så att luft kan cirkulera.
 • Installera en frånluftsfläkt för att absorbera fukt under tillagning av mat.
 • Undvik att torka kläder inomhus.
 • Töm och ventilera skåp, särskilt om du inte använder dem ofta.
 • Rengör regelbundet alla ytor som är känsliga för mögel som väggar, tak, möbler osv.
 • Använd anti-mögelprodukter för att desinficera badrummet och andra rum som utsätts för fukt.
 • Kontakta en professionell yrkesutövare för att lösa eventuella strukturella problem som underlättar förekomsten av mögel.

Det är viktigt att konsultera en läkare när det finns mögel i huset

Mögelexponering orsakar inte alltid hälsoproblem. Men den bästa förebyggande åtgärden är ändå att helt helt förhindra det. Kontakta läkare om du har symtom på allergier eller svårt att andas. Du bör inte ignorera symtomen, eftersom de kan leda till allvarliga komplikationer.

Tänk på att mögel inte alltid är orsaken till sjukdom, men att mögel kan förvärra andra, existerande tillstånd. Därför bör du följa rekommendationerna från en professionell yrkesutövare för att lösa eventuella fuktproblem så snart som möjligt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Basic Facts about Mold and Dampness. (August 11, 2020). Centers for Disease Control and Prevention.
  Available in https://www.cdc.gov/mold/faqs.htm
 • Weinhold B. A spreading concern: inhalational health effects of mold. Environ Health Perspect. 2007;115(6):A300-A305. doi:10.1289/ehp.115-a300
 • Meena M, Gupta SK, Swapnil P, Zehra A, Dubey MK, Upadhyay RS. Alternaria Toxins: Potential Virulence Factors and Genes Related to Pathogenesis. Front Microbiol. 2017;8:1451. Published 2017 Aug 8. doi:10.3389/fmicb.2017.01451
 • Bandres MV, Modi P, Sharma S. Aspergillus Fumigatus. [Updated 2020 Aug 10]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482464/
 • Bensch K, Braun U, Groenewald JZ, Crous PW. The genus Cladosporium. Stud Mycol. 2012;72(1):1-401. doi:10.3114/sim0003
 • Egbuta MA, Mwanza M, Babalola OO. Health Risks Associated with Exposure to Filamentous Fungi. Int J Environ Res Public Health. 2017;14(7):719. Published 2017 Jul 4. doi:10.3390/ijerph14070719
 • Schell WA, Perfect JR. Fatal, disseminated Acremonium strictum infection in a neutropenic host. J Clin Microbiol. 1996;34(5):1333-1336. doi:10.1128/JCM.34.5.1333-1336.1996
 • Mendell MJ, Mirer AG, Cheung K, et al. Health effects associated with dampness and mould. In: WHO Guidelines for Indoor Air Quality: Dampness and Mould. Geneva: World Health Organization; 2009. 4. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143940/
 • Thacher JD, Gruzieva O, Pershagen G, et al. Mold and dampness exposure and allergic outcomes from birth to adolescence: data from the BAMSE cohort. Allergy. 2017;72(6):967-974. doi:10.1111/all.13102
 • Sharma BB. Molds and the lungs. Lung India. 2010;27(4):194-195. doi:10.4103/0970-2113.71937
 • Fisk WJ, Eliseeva EA, Mendell MJ. Association of residential dampness and mold with respiratory tract infections and bronchitis: a meta-analysis. Environ Health. 2010;9:72. Published 2010 Nov 15. doi:10.1186/1476-069X-9-72

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.