Mejeriprodukter - hög fetthalt eller låg fetthalt?

Mjölkprodukter med hög fetthalt är, till skillnad från lågfettprodukter, kanske hälsosammare än du tror. De får dig inte att gå upp i vikt och förbättrar dessutom din hälsa.
Mejeriprodukter - hög fetthalt eller låg fetthalt?
Marta Guzmán

Skriven och verifierad av nutritionist Marta Guzmán.

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

I åratal har det sagts att mejeriprodukter med låg fetthalt är bättre eftersom de med hög fetthalt skulle få människor att gå upp i vikt och kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar. Men allt fler studier motbevisar detta faktum. I denna artikel förklarar vi om hög eller låg fetthalt är bättre när det gäller mejeriprodukter.

Mejeriprodukter – hög eller låg fetthalt?

Produkter med hög fetthalt har alltid haft ett dåligt rykte i den allmänna befolkningen på grund av:

 • Kalorier. Mejeriprodukter med hög fetthalt innehåller fler kalorier än de med låg fetthalt, eftersom fett är det makronäringsämne som ger fler kalorier. Det är enkelt att ta bort fettet från mejeriprodukter. Därför verkar det logiskt att eftersom de innehåller färre kalorier utgör de en lägre risk för fetma.
 • Mättade fetter. Dessa har alltid varit kända som “dåliga” fetter eftersom de kan orsaka sjukdomar såsom diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Därför är det en extra fördel att minska på dem.

Men när du tar bort fett från din kost tar du också bort många av de fettlösliga vitaminerna (A, D och E) och många mineraler.

Mejeriprodukter - hög fetthalt eller låg fetthalt?

Forskare har genomfört många studier för att utreda om produkter med hög fetthalt får människor att gå upp i vikt eller förbättrar den allmänna hälsan. Här visar vi olika studier:

Vikt och mjölk

En studie publicerad i “The American Journal of Nutrition” observerade viktskillnader bland individer i testgrupper som konsumerade produkter med hög respektive låg fetthalt. Resultaten var att gruppen som konsumerade produkter med hög fetthalt hade en 8% minskad risk för övervikt.

Denna artikel visar att mejeriprodukter är förknippat med en lägre risk för central fetma och hjärt- och kärlsjukdom, på samma sätt som ett lågt intag av fetter från mejeriprodukter är förknippat med en ökad risk för central fetma.

Hälsa och mejeriprodukter

De flesta studier har inte funnit några skillnader mellan produkter med hög eller låg fetthalt. I själva verket kan mejeriprodukter med hög fetthalt förbättra vissa sjukdomar såsom:

 • Diabetes typ 2
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Metaboliskt syndrom
 • Hypertension
 • Kolorektal cancer

Bör barn välja mejeriprodukter med hög eller låg fetthalt?

Barn bör dricka mjölk

Det är viktigt att barn dricker mjölk med högre fetthalt eftersom vi, som vi nämnde ovan, förlorar en betydande del av vitaminer och mineraler i produkter med låg fetthalt. I en studie med 2 745 barn observerade experter att intaget av mjölk med hög fetthalt var förknippat med högre blodkoncentrationer av vitamin D och ett lägre kroppsmasseindex.

Vi vill dock tillägga att dessa produkter inte bör innehålla tillsatt socker eftersom många produkter för barn innehåller mycket socker och konserveringsmedel, vilket är kontraproduktivt.

Sammanfattning

I allmänhet måste du anpassa varje enskilt fall, eftersom mejeriprodukter inte är huvudorsaken till om någon är överviktig. Om det är svårt för din kropp att smälta mejeriprodukter med hög fetthalt bör du naturligtvis istället välja de med låg fetthalt.

Men om du av någon anledning måste följa en fettsnål kost kan det vara bäst för dig att hellre konsumera produkter med låg fetthalt. I slutändan bör du ta hänsyn till några viktiga begrepp:

 • Inte alla fetter är “dåliga”; du måste bara veta deras ursprung. Som du har sett bidrar inte mättat fett från mejeriprodukter till fetma eller hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Eftersom mejeriprodukter med hög fetthalt innehåller fett främjar de mättnad vilket kan få dig att äta mindre under dagen.
 • Mejeriprodukter med låg fetthalt tenderar att vara mer smaklösa och av just denna anledning lägger folk till socker och raffinerade spannmål till dem. Med andra ord tar de bort fettet och ersätter det i stället med andra komponenter som är mer hälsoskadliga.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Rautiainen, S., Wang, L., Lee, I. M., Manson, J. E., Buring, J. E., & Sesso, H. D. (2016). Dairy consumption in association with weight change and risk of becoming overweight or obese in middle-aged and older women: a prospective cohort study. The American journal of clinical nutrition103(4), 979-988.
 • Kratz, M., Baars, T., & Guyenet, S. (2013). The relationship between high-fat dairy consumption and obesity, cardiovascular, and metabolic disease. European journal of nutrition52(1), 1-24.
 • Yu, E., & Hu, F. B. (2018). Dairy products, dairy fatty acids, and the prevention of cardiometabolic disease: a review of recent evidence. Current atherosclerosis reports20(5), 24.
 • Vanderhout, S. M., Birken, C. S., Parkin, P. C., Lebovic, G., Chen, Y., O’Connor, D. L., … & TARGet Kids! Collaboration. (2016). Relation between milk-fat percentage, vitamin D, and BMI z score in early childhood. The American journal of clinical nutrition104(6), 1657-1664.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.