Medicinkvinnan inom dig: din personliga tillväxt

En medicinkvinna är någon som tror på sig själv och sin potential. Hon använder sin självsäkerhet för att läka och växa som person, utan att glömma sina närstående. Är du en medicinkvinna?
Medicinkvinnan inom dig: din personliga tillväxt

Senaste uppdateringen: 02 december, 2019

“Medicinkvinnan” är ett vanligt ämne i fältet antropologi och spiritualitet. Att fundera över konceptet och vad det kan antyda kan hjälpa dig i din personliga tillväxt som kvinna. Det kan vara värt att upptäcka, eller snarare “återupptäcka”.

Medicinkvinnan du har inom dig är ett väsen fullt av berättelser och vishet som förts vidare från generation till generation. Denna läkekvinna väcks förr eller senare från insidan ut för att se saker med mer balans, intuition och vishet. Hon förstår att personen som kan hjälpa dig mest… är du. Idag vill vi bjuda in dig att tänka på dessa intressanta och hjälpsamma koncept.

Medicinkvinnan som din personliga läkekanal

kvinna i lotus

Under historiens gång och som ett globalt, kulturellt arv är medicinkvinnan som karaktär alltid sammankopplad med idén om att ta hand om äldre och uppfostra barn. Detta på grund av kvinnans starka förpliktelse att hänge all sin tid och tillgivenhet åt andra. Av naturliga skäl leder det till att många glömmer bort sig själva.

Du har sett det i mor- och farföräldrar och kanske även i din egen mor. Men vare sig du tror det eller inte så följs dessa mönster fortfarande i dagens påstått egalitära värld. Kvinnor sätter fortfarande sina närstående, makar, barn och föräldrar framför sig själva. Det leder till slut till att man bara finner sig i situationen.

Du vet att vård och tillgivenhet kommer från kärlek. Men det sanna problemet kommer när man förlorar kopplingen till ens egen identitet, sina behov och sin självkänsla. Det får inte hända. Vi måste se saker från ett annat perspektiv. Medicinkvinna borde dyka upp i samhället som en väckarklocka.

Vi måste inse att alla saker vi behöver, önskar oss eller känner att vi saknar kan hittas inom oss.  Du är ditt eget verktyg för läkning. Från och med att du börjar behandla dig själv med kärlek och förstår att allt du har, inklusive förlust, är en vacker lärdom i livet kommer du också lära dig att bli mycket starkare.

Medicinkvinnan omfamnar sitt arv

kvinnor dansar under månen

Medicinkvinnan är också den som har läkt sitt förflutna för att gå fritt i nuet. Det kan bara hända genom att acceptera dina rötter och förlåta vad som kan ha sårat dig. Men att förlåta är inte att godkänna eller acceptera någon annans dåliga beteende. Det är framförallt att släppa taget för att kunna gå framåt. Det är att förlåta så att du kan gå vidare samtidigt som du bibehåller ett starkt band med dig själv.

Medicinkvinnan bibehåller även ett starkt band med sina feminina social cirklar: mödrar, systrar, vänner… Denna förening låter henne läka bättre, för det finns inget så vårdande som att dela upplevelser, ventilera, hjälpa varandra, lyssna och erbjuda råd.

Hur man blir en medicinkvinna

medicinkvinna talar med jorden runt omkring

Du behöver inte vara en viss ålder för att låta din inre medicinkvinna komma ut. Du kan nå personlig, psykologisk och känslomässig mognad när som helst, så länge du äntligen känner dig som ägaren av ditt liv. Det är värt att tänka på.

Självkärlek och medicinkvinnan

Du har all rätt att älska din familj, partner, barn och vänner av hela ditt hjärta. Men varje vis kvinna förstår att ingen av dessa kärlekar är helt äkta om du inte först lär dig att älska dig självOm du inte älskar dig själv tillräckligt kommer du förvänta dig att andra ska ge dig syre för att fylla tomrummen i ditt hjärta.

För att vara en medicinkvinna måste du förstå att kärlek för dig själv inte är en självisk handling; det är grunden till mental hälsa.

Godhet, styrka och tro på din intuition

Medicinkvinnan väntar sig inte något från någon. Hon väntar sig allt av sig själv eftersom hon vet att hon är modig, värdig och kapabel. Hon ser livet genom kärlek och respekt. Samtidigt ger hon allt till andra men glömmer aldrig sig själv.

Hon har erfarenhet som talar för henne, vishet och en motståndskraft som hon ärvt från sin mor, sin mormor samt kvinnorna som hon varje dag sett kämpa för att omvandla sin sorg till styrka.

Vi får inte glömma hennes subtila balans mellan resonlighet och intuition. Hon förstår att livet kräver att man är mottaglig och observant genom att skjuta sitt ego åt sidan. När stunden är inne för att ta ett beslut lyssnar hon på intuitionens röst, för det är där hennes inre erfarenhet, vishet och kraft ligger.

Låter det som du eller en av dina närstående?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.