Älska dig själv för att bli älskad som du vill

Glöm inte bort att du är värd. Att du är värd att älskas som du vill. Men först måste du älska dig själv.
Älska dig själv för att bli älskad som du vill

Senaste uppdateringen: 25 februari, 2019

Att begå misstaget att mäta ditt värde efter hur mycket du älskas av andra kan ofta leda till stora besvikelser. Det betyder att om du mottar falsk kärlek eller tillgivenhet baserat på smärta och manipulation kommer du börja tro att du inte förtjänar att älskas. Dessa är väldigt komplexa och destruktiva situationer som ingen har förberett en på. Det är faktiskt lustigt att vi lär barn hur man hittar världens huvudstäder, men inte lär dem hur de kan älska sig själv.

Med andra ord lär vi dem inte hur man ser sig själv som den exceptionella varelse man är och att vi förtjänar bättre än vad vi tror att vi förtjänar. Därför ska vi i dagens artikel prata om ämnet självkärlek. Vi ska specifikt prata om hur man älskar sig själv ofta och hur man lär ut samma tekniker till barn.

Älska dig själv, för ingen förtjänar lika mycket uppmärksamhet i livet som du

Att älska reflektionen i spegeln ses ofta som egoistiskt. Samhället säger åt oss att vara tacksamma, att låta folk gå ut ur ett rum innan vi går in, att hjälpa våra medmänniskor, att ge allt för de vi älskar… Det är sant att alla dessa är ärofyllda handlingar vi inte ska sluta med, men försök också lära dig vad integritet, självkärlek och självkänsla är.

Mät inte dig själv med var du får

Tänk dig ett barn som mobbas i skolan. Tänk dig nu att detta barn alltid är ensamt hemma. Som resultat får hen inte tillräckligt med tillgivenhet och uppmärksamhet från sina föräldrar.

Tänk dig nu samma barn som vuxen. Tänk på alla ansträngningar för att bibehålla lyckliga, känslomässiga, mogna och berikande förhållanden. Om hen inte uppnår det kommer det sluta med att hen tänker att hen är en person som inte förtjänar att älskas.

ensam-kvinna

Även om det verkar tufft är det just vad många upplever. Det är sant att en traumatisk barndom inte definitivt betyder att man kommer ha negativa känslomässiga förhållanden. Men det är en faktor med ansenlig vikt när det gäller att fastställa kvaliteten på framtida förhållanden.

  • Mät inte ditt värde baserat på vad du får från andra.
  • Älska dig själv varje dag som du förtjänar och vänta inte på att andra ska ge dig vad du väntar på.
  • Sök inte konstant erkännande för dina handlingar och tankar. Du är din egen domare. Du hörde rätt: du är personen som måste ge liv, stöd och också ansträngning i varje handling du beslutar dig för.
  • Om din barndom och ungdom inte var lyckliga tider i ditt liv ska du försöka separera det förflutna från nuet. Du vet redan hur det är att växa upp utan hälsosam, stabil och tillgiven kärlek, så lämna det därför i det förflutna.
  • Läk dina sår genom att älska dig själv. Skäm bort och skydda dig på så sätt från saker som kan såra dig. Men ge dig även ut på nya stigar som leder till hopp om att bli bättre varje dag.

Attrahera vad du förtjänar.

Du förtjänar mycket mer än vad vissa ger dig

Ibland ger vi helt enkelt inte upp hoppet om människor. Trots att vi inte direkt är lyckliga i ett visst förhållande säger vi till oss själva: “Sånt är livet. Jag kommer inte hitta något bättre. Det är bättre än att vara ensam.”

  • Oavsett om vi vill det eller inte så klänger vi känslomässigt stillastående fast vid detta införstådda och subtila lidande. Det underminerar i sin tur vår självkänsla.

Dessvärre vänjer vi oss vid tomheten, ångern, föraktet och till och med olyckligheten. Det är farligt eftersom vi förlorar allt när defaitism kryper in i våra liv.

kvinna-med-ögonbindel

Du förtjänar mycket mer än vad vissa ger dig. Även om du inte tror det så är det för att vissa inte lär sig hur man älskar andra eller vad ömsesidighet är, vilket är två hörnstenar i uppriktig kärlek. Denna typ av person oroar sig inte över förhållandet och anstränger sig inte för att bringa leenden istället för tårar till det.

Balansera ditt sinne med din handling

  • Involvera dig inte i dessa typer av förhållanden. Kärlek är menat att ge dig glädje, inte sorg. Var modig och lämna smärtan du upplevt bakom dig, så att du på så sätt kan komma tillbaka till din integritet.
  • Integritet är att finna en koppling mellan vad vi förtjänar, vad vi känner och vad vi gör i våra dagliga liv. Med andra ord är det en balans mellan sinne, hjärta och handling.
  • Älska verkligen dig själv som du förtjänar att bli älskad, även om du måste ägna tid ensam ett tag. Detta alternativ kommer alltid vara bättre än att leva med en falsk vän som sårar dig.

Du är någon fantastisk som förtjänar det bästa i livet. Kämpa därför för det. Kämpa för dig själv och kämpa för de du älskar.

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.