Värdet av att lära barn att säga snälla, tack & god morgon

Värdet av att säga ”tack”, behandla andra med respekt och komma ihåg att använda ordet ”snälla” när du ber om något är nobla saker som är värt att lära barn.

Det är möjligt att du är från en yngre generation och att dina föräldrar redan lärt dig att respektera andra människor och att man ska behandla dem väl om man vill bli behandlad på samma sätt själv.

Att lära barn dessa vanor är mycket viktigt, så att de varje dag endast föregår med gott exempel och uppmuntrar mer respektabla, sociala beteenden som gör morgondagen bättre för oss alla.

För tro det eller ej, men de minsta gesterna kan fylla universum med känsla. Idag bjuder vi in dig att tänka mer på detta.

Kraften av att säga ”tack” är värd att lära barn

Att säga ”tack”, ”god morgon” och ”snälla” när du ber om något är mer än bara en artig handling.

Det är faktiskt ett sätt att få dina barn att tänka utanför ramarna och röra sig bort från den tidiga barndomens egocentrism, för att istället erkänna andra och deras behov. Det är något som måste ske så tidigt som i 6-årsåldern.

Låt oss ta en närmare titt.

Barns moraliska utveckling

En av de mest välkända författarna inom moral utveckling för barn är utan tvivel Lawrence Kohlberg.

Han var känd för att säga att ja, det finns otaliga skillnader mellan barn, till och med mellan syskon, men de följer vanligtvis samma utvecklingsmönster när det kommer till medvetenhet, att visa respekt samt erkännande av andra.

 • Under tidig barndom, mellan två och fem års ålder, styrs barnet endast av sina belöningar och bestraffningar. De förstår att de måste lyda reglerna som upprättats för att få tillgivenhet och inte få skäll eller bestraffning.
 • När de övergår till barndomens andra fas påbörjas den gyllene åldern. Mellan åldrarna sex och nio börjar denna individualistiska egocentrism gradvis att försvinna.
 • När de är mellan åtta och tio år gamla kan de börja förstå koncept såsom ”det gemensamma bästa” och att respekt mot andra ofta resulterar i att de själva mottar respekt.
 • Det är vanligt att de i denna ålder försvarar sina vänner och syskon, samtidigt som de blir medvetna om det som är mer än bara de själva som individer.
 • Gradvis kommer de in i ungdomen med en typ av kritisk ”självrättfärdighet”, där de anser att vissa saker är respektlösa eller orättvisa.
tjurig-unge

Artigheter som gör det lättare att koppla samman med världen

När någon erbjuder ett 4-årigt barn en gåva hör man vanligtvis föräldrarna säga ”och vad säger man?” eller liknande. På detta svarar barnet, nästan motvillig och tyst, ”tack”.

 • Det spelar ingen roll hur många gånger du upprepar det: det kommer komma en tid när det inte bara går på automatik, utan de inser vad det betyder.
 • När de säger ”snälla” åt någon i skolan märker de att kamraterna ger det de vill ha till dem med ett leende. När de sedan svarar med ”tack” svarar det andra barnet positivt.
 • Allt detta fostrar kraftiga kopplingar som baseras på positiva känslor.
 • Övergången från att tacka någon för att man måste till att det blir ett spontant och frivilligt beteende är en fantastisk process som för alltid kommer att förändra barnets liv.
 • Positiva gester tillhandahåller värme, och när du behandlar andra med respekt gör det saker och ting enklare.

Se även: Hur man framgångsrikt ger barn en känslomässig utbildning

bokstaver-i-burk

Kraften hos en respektfull uppfostran

Du har kanske hört talas om termen ”respektfullt föräldraskap”. Det är ett koncept som tagits upp av författarna William Sears och John Bowlby.

 • Denna intressanta idé betonar vikten av att fostra ett barns naturliga anpassning till sina omgivningar och att uppmuntra empati och känslomässiga band som låter dem bättre förstå världen omkring dem, andra och sig själva.
 • Respektfullt föräldraskap betyder att man uppmuntrar ett hälsosamt band mellan förälder och barn med hjälp av fysisk närhet, kramar, positiva ord och kontinuerlig kommunikation.
 • Positiva ord är nyckeln till denna typ av utveckling.
 • Det är därför du bör försöka främja ditt barns utbildning baserat på positiv uppmuntran, där du betonar behovet att säga tack, säga snälla, vara tålmodig och respektera den lämpliga tidpunkten för ditt barn att tillgodogöra sig denna typ av kunskap.
 • Respektfullt föräldraskap hävdar att positiva känslor har större kraft än negativa. Hjärnan söker konstant efter den typ av stimulans som hjälper dig att överleva och bättre anpassa dig.

Läs även: De 4 viktigaste värderingarna du kan ge dina barn

Att lära barn säga ”god morgon”, be om saker med ordet ”snälla” och tacka andra resulterar i positiv uppmuntran för dem, och efter det kommer de aldrig att sluta göra det.

Det är värt att komma ihåg.

Spara

MER FÖR DIG