Värdet av att lära barn att säga snälla, tack & god morgon

Värdet av att lära barn att säga snälla, tack & god morgon

Senaste uppdateringen: 11 april, 2019

Värdet av att säga “tack”, behandla andra med respekt och komma ihåg att använda ordet “snälla” när man ber om något är nobla saker som är värda att lära barn.

Kanske är du av en yngre generation och dina föräldrar har redan lärt dig att respektera andra människor. Du har lärt dig att man ska behandla andra väl om man vill bli behandlad på samma sätt själv.

Att lära barn dessa vanor är mycket viktigt, så att de varje dag endast föregår med gott exempel. Det uppmuntrar mer respekterande, sociala beteenden som gör morgondagen bättre för oss alla.

För tro det eller ej, men de minsta gesterna kan fylla hela universum med känslor. Idag bjuder vi in dig att tänka mer på detta.

Att lära barn kraften av att säga “tack”

Att säga “tack”, “god morgon” och “snälla” när du ber om något är mer än bara en artig handling.

Det är faktiskt ett sätt att för dina barn att tänka utanför ramarna och röra sig bort från den tidiga barndomens egocentrism, för att istället erkänna andra och deras behov. Det är något som måste ske så tidigt som i 6-årsåldern.

Låt oss ta en närmare titt.

Barns moraliska utveckling

En av de mest välkända författarna inom moral utveckling för barn är utan tvivel Lawrence Kohlberg.

Han menade att det finns otaliga skillnader mellan barn, till och med mellan syskon, men de följer vanligtvis samma utvecklingsmönster när det kommer till medvetenhet, att visa respekt samt erkännande av andra.

 • Under tidig barndom, mellan två och fem års ålder, styrs barnet endast av sina belöningar och bestraffningar. De förstår att de måste lyda reglerna som upprättats för att få tillgivenhet och inte få skäll eller bestraffning.
 • När de övergår till barndomens andra fas påbörjas den gyllene åldern. Mellan åldrarna sex och nio börjar denna individualistiska egocentrism gradvis att försvinna.
 • När de är mellan åtta och tio år gamla kan de börja förstå koncept såsom “det gemensamma bästa” och att respekt mot andra ofta resulterar i att de själva mottar respekt.
 • Det är vanligt att de i denna ålder försvarar sina vänner och syskon, samtidigt som de blir medvetna om det som är mer än bara de själva som individer.
 • Gradvis kommer de in i ungdomen med en typ av kritisk “självrättfärdighet”, där de anser att vissa saker är respektlösa eller orättvisa.
Lär dina barn respekt

Att lära barn artigheter som gör det lättare att koppla samman med världen

När någon erbjuder ett 4-årigt barn en gåva hör man vanligtvis föräldrarna säga “och vad säger man?” eller liknande. På detta svarar barnet, nästan motvillig och tyst, “tack”.

 • Det spelar ingen roll hur många gånger du måste upprepa det. Men det kommer komma en tid när det inte bara går på automatik, utan de inser vad det betyder.
 • När de säger “snälla” åt någon i skolan märker de att kamraterna ger dem det de vill ha med ett leende. När de sedan svarar med “tack” svarar det andra barnet positivt.
 • Allt detta fostrar kraftiga kopplingar som baseras på positiva känslor.
 • Övergången från att tacka någon för att man måste till att det blir ett spontant och frivilligt beteende är en fantastisk process som kommer att förändra barnets liv för all framtid.
 • Positiva gester tillhandahåller värme, och när du behandlar andra med respekt gör det saker och ting enklare.
Ge en respektfull uppfostran

Kraften hos en respektfull uppfostran

Du har kanske hört talas om termen “respektfullt föräldraskap”. William Sears och John Bowlby är två författare som tar upp detta koncept.

 • Denna intressanta idé betonar vikten av att fostra ett barn att naturligt anpassa sig till sin omgivning. Den uppmuntrar empati och känslomässiga band som låter barnen bättre förstå världen de har omkring sig, och att förstå andra och sig själva.
 • Respektfullt föräldraskap betyder att man uppmuntrar ett hälsosamt band mellan förälder och barn. Detta gör man med hjälp av fysisk närhet, kramar, positiva ord och kontinuerlig kommunikation.
 • Positiva ord är nyckeln till denna typ av utveckling.
 • Det är därför du bör försöka ge ditt barn en uppfostran baserad på positiv uppmuntran. Tänk på att betona behovet att säga tack, säga snälla och vara tålmodig. Var uppmärksam på vilken som är den lämpliga tidpunkten för att ditt barn ska kunna tillgodogöra sig denna kunskap.
 • Respektfullt föräldraskap innebär att positiva känslor har större kraft än negativa. Hjärnan söker konstant efter den typ av stimulans som hjälper dig att överleva och bättre anpassa dig.

Att lära barn säga “god morgon”, be om saker med ordet “snälla” och tacka andra resulterar i positiv uppmuntran för dem, och efter det kommer de aldrig att sluta göra det.

Det är värt att komma ihåg.

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ciarrochi, J., Atkins, P. W., Hayes, L. L., Sahdra, B. K., & Parker, P. (2016). Contextual Positive Psychology: Policy Recommendations for Implementing Positive Psychology into Schools. Frontiers in Psychology7, 1561. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01561
 • Pluskota A. (2014). The application of positive psychology in the practice of education. SpringerPlus3, 147. https://doi.org/10.1186/2193-1801-3-147
 • Shoshani, A., & Slone, M. (2017). Positive Education for Young Children: Effects of a Positive Psychology Intervention for Preschool Children on Subjective Well Being and Learning Behaviors. Frontiers in Psychology8, 1866. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01866

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.