Maligna celler: Allt du bör känna till

Maligna celler kan skapa mutationer i DNA - förändringar som ändrar det genetiska material som finns i oss alla. Detta inträffar av olika orsaker, som bland annat ärftliga faktorer, dåliga vanor och exponering för giftiga ämnen.
Maligna celler: Allt du bör känna till

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Forskare har identifierat mer än 100 olika typer av cancer. Denna sjukdom drabbar alla däggdjur utom en art av gnagare, nämligen kalråttan, även kallad nakenråtta (Heterocephalus glaber). Tidig upptäckt av sjukdomen förbättrar prognosen avsevärt. Därför fokuserar forskare på att spåra och forska på studier av de vanligaste typerna av maligna celler baserat på ålder.

Vad är cancer?

Cancer är en process där normala celler genomgår förändringar som kallas mutationer. Som ett resultat börjar de reproducera sig på ett okontrollerat sätt. Detta kan bero på en genetisk predisposition, men också på grund av den livsstil och miljö vi lever med.

För att kroppen ska fungera som den ska måste det finnas en balans mellan utvecklingen av nya celler och celldöd. Kroppen har mekanismer för att garantera denna balans, men när dessa misslyckas sker en godtycklig reproduktion av celler, vilket leder till neoplasmer.

Maligna celler
Genetiska mutationer får celler att reproducera sig på ett okontrollerat sätt.

Kategorisering av cancer baserat på typen av maligna celler

Beroende på cellerna i vilka cancer uppstår finns det fem klassificeringar av denna sjukdom:

 • Karcinom: När cancerceller finns i huden eller på ytliga områden i inre organ. Detta är den vanligaste typen.
 • Sarkom: Om det härrör från bindvävscellerna sägs det förekomma i ben och mjukvävnad. Det senare inkluderar muskler, blodkärl och andra stödvävnader.
 • Myelom: Denna typ av maligna celler kommer från benmärgen.
 • Lymfom: I detta fall är cancercellerna lymfocyter, som är en del av immunsystemet.
 • Leukemi: Det uppstår när benmärgen producerar stora mängder omogna vita blodkroppar. Det anses vara en typ av blodcancer.

Vi rekommenderar att du också läser den här artikeln: 7 frukter och grönsaker som kan minska risken för cancer

Skillnaderna mellan normala celler och maligna celler

Det finns många skillnader mellan normala celler och cancerceller. Det första är att normala celler slutar reproducera sig när antalet är tillräckligt för att utföra den önskade funktionen. Maligna celler reproducerar däremot sig okontrollerat.

Andra relevanta skillnader handlar om cellulära interaktioner. Cancerceller svarar inte på signaler som skickas ut av andra vävnader, som normala celler gör.

Å andra sidan, när normala celler blir skadade eller för gamla, händer det att de antingen reparerar sig själva eller dör. Det är den utveckling som kroppen behöver för korrekt drift och underhåll av sina funktioner. Men cancerceller gör inte detta. Detta förklarar delvis den oregelbundna förekomsten och ökningen av cellkärnornas storlek.

När det gäller adhesion utsöndrar normala celler ämnen som gör att de kan fästa vid andra cellgrupper. Maligna celler gör inte detta, utan istället rör de sig genom kroppen och orsakar metastaser – det vill säga de bildar tumörer nära eller långt från sin ursprungliga plats.

Vad är tumörer då?

Tumörer är cellmassor som växer fram på grund av okontrollerad multiplikation av grupper av celler från en vävnad i kroppen. Alla tumörer är emellertid inte en automatisk indikation på cancer, så det är viktigt att kunna särskilja mellan dessa begrepp.

En tumör är godartad när dess tillväxt varken är oproportionerlig eller aggressiv. Därtill invaderar inte en godartad tumör de omgivande vävnaderna eller sprider sig. Det vill säga den sprider sig inte till andra organ i kroppen. Å andra sidan är en tumör malign, dvs. elakartad, när massan består av maligna cancerceller och därmed kan invadera omgivande vävnader och även nå andra områden.

Kanske den här artikeln också intresserar dig: Cancer påverkar den emotionella hälsan, inte bara den fysiska

Vilka är de olika stadierna av cancer?

Processen med cancer börjar när cancerceller bildas och slutar när cancern blir obotlig. Detta kan ta månader, år eller till och med årtionden. Utvecklingen är inte alltid densamma och de involverade faktorerna är otaliga.

Stadierna av cancer är som följer:

 • Stadium 0: Det hänvisar till det ögonblick då cancercellerna som härrör från en mutation först dyker upp. Det är det längsta steget och det innebär okontrollerad multiplikation. Det ger inte några symptom och en diagnos är osannolik.
 • Stadium I: Detta kallas in situ-fasen, där cancercellerna kan börja observeras under ett mikroskop. Det är möjligt att göra en tidig diagnos av vissa typer av cancer.
 • Stadium II: De maligna cellerna börjar invadera de omgivande vävnaderna och man kallar det därför en lokal invasion. I vissa fall kan symptom uppstå redan i detta skede.
 • Spridning eller stadium III: Sjukdomen sprider sig och påverkar andra områden än det som den ursprungligen kom från. Detta kallar man avlägsen invasion. Det förekommer symptom som kan vara allvarliga.
 • Stadium IV: Det sista stadiet avser en progressiv och obotlig sjukdom. Det förekommer nu allvarliga symptom, särskilt en karakteristisk intensiv smärta, som endast tillåter palliativ vård.

Vilka är de vanligaste behandlingarna?

Det finns flera typer av cancerbehandlingar och man använder dem ofta i kombination. Teamet av läkare och vårdpersonal bedömer vad som är den bästa behandlingen, beroende på varje fall och de protokoll som gäller. Varje land har utvecklat allmänna riktlinjer för den terapeutiska metoden för behandling av cancer för att kunna upprätthålla lämpliga protokoll.

Kirurgi

Läkare utför kirurgi för att avlägsna solida tumörer. Det räcker vanligtvis inte att ta bort mikroskopiska tumörer som kan finnas runt den primära tumören. Det är därför det är vanligt att specialister kombinerar kirurgi med kemoterapi eller strålbehandling.

Kemoterapi

Det är en behandling där man använder läkemedel eller kemikalier för att förstöra cancercellerna. Vad detta gör är att förhindra att nacancerceller växer och reproducerar sig. Men det kan också skada friska celler.

Strålbehandling

Strålterapi är ett förfarande där man använder röntgenstrålar och andra partiklar för att döda cancerceller. Det hjälper också till att minska storleken på tumörer.

Andra lösningar

Andra cancerbehandlingar inkluderar immunterapi, riktad terapi, hormonbehandling och stamcellstransplantationer. Precisionsmedicin hjälper till att definiera vad som är mest lämpligt för varje enskild patient.

kvinna med cancer får behandling
Ett tvärvetenskapligt team kommer att ta fram den bästa onkologiska behandlingen.

Hälsosamma vanor för att förebygga utvecklingen av maligna celler

En hälsosam livsstil är det bästa sättet att undvika cancer. Det finns många väldigt enkla åtgärder som är effektiva för att förhindra att denna farliga sjukdom utvecklar sig. Det är bäst att följa dessa instruktioner:

 • Undvik tobakskonsumtion: Rökning är nära kopplad till lungcancer.
 • Ät en hälsosam kost: Det har visat sig vara effektivt att inkludera grönsaker i din kost.
 • Träna regelbundet.
 • Skydda dig mot solen: Hudcancer kan utvecklas som en effekt av ultravioletta strålar.
 • Vaccinera dig: Vi har för närvarande vaccin mot hepatit B och humant papillomvirus. De förhindrar utvecklingen av cancer i levern och livmodern.
 • Gå på medicinska hälsokontroller: Regelbundna kontroller är ett enkelt sätt att undvika malign utveckling.
 • Mammografi, livmodercytologi och koloskopier har redan visat sig vara effektiva de senaste åren.

Maligna celler kräver vård

Sammanfattningsvis kan man säga att cancer förändrar livet för patienten som har sjukdomen och för människorna i dennas närhet. Att förhindra att maligna celler uppstår genom en hälsosam livsstil är därför mycket viktigt.

Vetenskapen erbjuder många möjligheter att upptäcka denna sjukdom i tid och behandla den med mycket goda chanser för överlevnad. Efter att ha haft cancer bör man vara försiktig och uppmärksam på sina livsvanor eftersom sannolikheten för att den återkommer är hög, särskilt när det gäller kroniska sjukdomar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Montalvo-Javé, E. E., Rojas, S. K., Cejudo, A. P., Ortega, R. V., & Kuba, E. B. (2013). Hallazgos de anatomía patológica en una serie clínica de colecistectomía electiva. ¿Es frecuente el cáncer in situ? Cirujano general, 35(1), 36-40.
 • David, L. P. B., & Duque, M. Á. C. (2008). Pacientes con cáncer en fase terminal-una mirada fenomenológica existencial. International Journal of Psychological Research, 1(2), 13-20.
 • Sánchez, N. C. (2013). Conociendo y comprendiendo la célula cancerosa: Fisiopatología del cáncer. Revista Médica Clínica Las Condes, 24(4), 553-562.
 • Clark, Matthew A., et al. “Soft-tissue sarcomas in adults.” New England Journal of Medicine 353.7 (2005): 701-711.
 • Charlot-Lambrecht, I., et al. “Mieloma múltiple.” EMC-Aparato locomotor 45.1 (2012): 1-13.
 • Arvelo, Francisco, Felipe Sojo, and Carlos Cotte. “Tumour progression and metastasis.” Ecancermedicalscience 10 (2016).
 • Menchón, S. “Modelado de las diversas etapas del crecimiento del cáncer y de algunas terapias antitumorales.” Universidad Nacional de córdoba (2007).
 • Faivre, J. “Detección sistemática del cáncer colorrectal.” EMC-Tratado de Medicina 23.3 (2019): 1-9.
 • Española, Española de Oncología Médica SEOM Sociedad, and S. E. D. del Dolor. “GADO: Guía para el abordaje interdisciplinar del dolor oncológico.” (2018).
 • López, Aly Gallo, and Director General ARCPER. “Medicina de precisión en oncología.” Medicina centrada en el paciente: reflexiones a la carta. Unión Editorial, 2018.
 • Fernández-Alonso, M. Carmen, and María Platón. “El sol, la piel y el cáncer.” (2019).
 • Roco, Ángela, et al. “Farmacogenética, tabaco, alcohol y su efecto sobre el riesgo de desarrollar cáncer.” Revista chilena de pediatría 89.4 (2018): 432-440.
 • VILLANUEVA, ADRIANA CASTILLO, and FIKRAT ABDULLAEV JAFAROVA. “Lectinas vegetales y sus efectos en el cáncer.” (2019).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.