Makrogol för behandling av kronisk förstoppning

Användningen av makrogol för behandling av kronisk förstoppning är ett hjälpmedel när man lider av detta tillstånd. Det bör gå hand i hand med förändringar i kost- och träningsvanor.
Makrogol för behandling av kronisk förstoppning
Franciele Rohor de Souza

Granskad och godkänd av farmaceut Franciele Rohor de Souza.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 13 januari, 2023

Makrogol är ett farmaceutiskt laxermedel som utövar sin effekt tack vare den osmotiska effekten det har på tarmen. Nedan berättar vi mer om användningen av makrogol för behandling av kronisk förstoppning.

Makrogol verkar genom att ge en ökad fekalvolym samtidigt som det stimulerar tjocktarmen. På grund av denna osmotiska effekt förbättras transporten av mjuk avföring vilket underlättar när man ska gå på toaletten. Det är dock bäst att perioden man administrerar makrogol är så kort som möjligt för att förhindra biverkningar.

Det är viktigt att inte se detta läkemedel som en permanent lösning. Makrogol är endast ett hjälpmedel, och tanken är också att patienten ska göra ett antal hygieniska förändringar och lägga om kosten i sitt liv. Bland dessa förändringar kan vi nämna ett ökat intag av vätskor och kostfiber.

Dessutom är det viktigt att notera att regelbunden fysisk träning och rehabilitering av tarmvanorna också är viktigt. Utan dessa förändringar kommer användningen av makrogol för behandling av kronisk förstoppning inte att komma till roten till problemet.

Vilken dos ska jag ta av makrogol för behandling av kronisk förstoppning?

Patienter kan ta makrogol när som helst på dygnet med mat och dryck eller på egen hand. När det gäller exakt dosering beror det på svårighetsgraden av problemet.

Men när du börjar ta makrogol bör du minska dosen efter två dagar. Om förstoppningen är kronisk är den vanliga dosen för vuxna en förpackning en till tre gånger om dagen. I de flesta fall räcker ett eller två paket per dag.

Baserat på kroppens svar och patientens individuella situation kan man ta upp till tre förpackningar per dag. I genomsnitt varar behandlingen i två veckor. Om symptomen kvarstår längre än detta, bör du kontakta din läkare.

När det gäller användning av makrogol för behandling av fekal retention är dosen högre. Mer specifikt kan patienten ta upp till 8 förpackningar under 6 timmar under högst tre dagar. En förberedd lösning kan förvaras i kylen i upp till sex timmar.

makrogol för behandling av kronisk förstoppning: person på toalett
Förstoppning kan vara akut eller kronisk. När det gäller kronisk förstoppning betyder det att patienten ofta har svårt att gå på toaletten.

Hur tar jag makrogol för behandling av kronisk förstoppning?

För att förbereda makrogol, lös upp innehållet i ett paket i ett halvt glas vatten och drick det omedelbart. Det är dock lättare att lösa upp alla åtta förpackningarna i en liter vatten om man ska behandla fekal retention.

Om du behöver kan du öka dosen till två förpackningar per dag. Det är dock bäst att vänta några dagar för att se om resultaten är positiva innan du ökar dosen. Effekterna av makrogol börjar uppträda 24 till 48 timmar efter administrering.

Vilka är biverkningarna av makrogol?

Detta läkemedel kan orsaka biverkningar som klassificeras efter frekvens:

  • Mycket sällsynta biverkningar: Anafylaktiska reaktioner, såsom andningssvårigheter eller svullnad i hals och ansikte, är sällsynta. Detsamma gäller vid överkänslighet i form av allergiska hudreaktioner.
  • Mycket vanliga: höga doser kan leda till diarré. De tenderar dock att försvinna en till två dagar efter att medicineringen har stoppats.
  • Frekventa reaktioner: Dessa kan inkludera smärtor i magen eller att man känner sig uppblåst.

Kontraindikationer och interaktioner med makrogol

makrogol för behandling av kronisk förstoppning: person på toalett
Den vanligaste biverkningen av makrogol är diarré med riklig vätskeavföring och buksmärta.

Bland kontraindikationerna av makrogol vid behandling av kronisk förstoppning och fekal retention hittar vi följande:

  • Barn under 12 år
  • Förekomsten av perforering i tarmväggen
  • Blockeringar i tunntarmen
  • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD, eng. inflammatory bowel disease)

Dessutom rekommenderar man inte makrogol till patienter som är överkänsliga för läkemedlet eller som lider av ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller toxisk megakolon. För att undvika eventuell interaktion med andra läkemedel läkemedel, ta inte andra läkemedel en timme före eller en timme efter att du tagit makrogol.

Om du är gravid eller tror att du kan vara det bör du rådfråga din läkare innan du påbörjar en behandling med makrogol. Av samma anledning bör du prata med en specialist innan du tar makrogol medan du ammar.

Vi rekommenderar också att du läser den här artikeln: Så kan du behandla förstoppning utan laxermedel

Kronisk förstoppning kräver mer än bara medicinering

Användningen av laxermedel och hur mycket du ska ta beror bland annat på förstoppningens svårighetsgrad. Läkare rekommenderar osmotiska läkemedel eftersom de är väl tolererade och säkra. Men om de inte går hand i hand med en förändring i vanor för kost och fysisk aktivitet kommer de att vara ineffektiva.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Candy, D., & Belsey, J. (2009). Macrogol (polyethylene glycol) laxatives in children with functional constipation and faecal impaction: A systematic review. Archives of Disease in Childhood. https://doi.org/10.1136/adc.2007.128769

  • Zangaglia, R., Martignoni, E., Glorioso, M., Ossola, M., Riboldazzi, G., Calandrella, D., … Pacchetti, C. (2007). Macrogol for the treatment of constipation in Parkinson’s disease. A randomized placebo-controlled study. Movement Disorders. https://doi.org/10.1002/mds.21243

  • de Graaf, L. (2019). Macrogol. Nursing. https://doi.org/10.1007/s41193-019-0012-5


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.