Lungcancer hos kvinnor är mycket dödligare

Antalet kvinnor som röker är mycket högre än antalet män idag, och mer än 80% av alla lungcancerdiagnoser är kopplade till tobaksbruk.
Lungcancer hos kvinnor är mycket dödligare

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna bland den kvinnliga befolkningen idag, och är faktiskt ännu dödligare än bröst- eller livmodercancer. Kvinnor utsätts i allt högre utsträckning för giftiga substanser i sin miljö, samtidigt som antalet rökare dessvärre ökat avsevärt. Detta är dåliga nyheter eftersom lungcancer hos kvinnor anses vara dödligare än hos män.

Statistik visar att kvinnor som har rökt i över tio år löper 50% högre risk att utveckla lungcancer. Lungorna bryts då dessutom ned i förtid, vilket utsätter dig för andra allvarliga andningssjukdomar. Många kanske inte är medvetna om det, men lungcancer är en av de ledande dödsorsakerna bland både män och kvinnor.

En del av anledningen till denna tragiska konsekvens är att folk är okunniga om patologin och riskfaktorerna som möjliggör utvecklingen av lungcancer.

Lungcancer hos kvinnor

kropp med lungcancer

En rapport som producerades av American Cancer Society och International Agency for Research on Cancer (IARC) fann att lungcancer är den dödligaste formen av cancer bland kvinnor i utvecklade länder. De höll med om att en ökning av antalet rökare är den huvudsakliga orsaken. Det visade sig till och med att lungcancer är dödligare hos kvinnor än hos män.

“Tobaksepidemin” – som experter föredrar att kalla den – har spridit sig avsevärt bland konsumenter, och kvinnor har börjat överskrida män. Man uppskattar att runt 80% av lungcancerdiagnoserna bland kvinnor beror på cigarettrökning, medan resten kommer från lungtillstånd, utsättning för gifter och genetiska problem.

Hur utvecklas lungcancer?

Dina lungor är andningsorgan som ansvarar för att tillhandahålla syre till resten av kroppen och göra sig av med koldioxid. Cancer utvecklas när något stimulerar överväxt av celler, och om det inte diagnostiseras tillräckligt tidigt kan det infiltrera andra organ och vävnader i en process som kallas metastas.

De neoplasier som kan dyka upp i lungorna efter att en tumör utvecklats i en annan del av kroppen anses inte vara lungcancer.

Vad är symptomen på lungcancer?

hostande kvinna

En av anledningarna till att denna cancertyp är så dödlig är för att de inledande symptomen nästan alltid är svåra att identifiera. Inledningsvis kan det verka som en luftvägsinfektion, och patienter skjuter ofta undan det med hjälp av receptfria läkemedel.

Tecknen blir tydligare när sjukdomen avancerat, men vissa fortsätter uppvisa subtila symptom som till och med läkare kan feltolka. Det mest oroväckande är att ju längre en ordentlig undersökning skjuts upp, desto troligare är det att lungcancern utvecklas till ett oläkligt tillstånd.

Lungcancer hos kvinnor och män har samma symptom, och det är viktigt att känna till dem så att man kan genomgå en undersökning:

  • Att känna sig trött eller utmattad
  • En hosta eller irritation i halsen
  • Plötslig viktnedgång
  • Svårigheter att svälja eller andas
  • Väsande andning eller bröstsmärtor
  • Slem eller sekret
  • Att hosta blod
  • Bensmärta
  • Blockering i övre hålvenen
  • Regelbundna fall av feber och benägenhet att få lunginflammation

Symptom på lungcancer kan variera beroende på patientens kropp och hur allvarlig sjukdomen är. Vissa uppvisar faktiskt inte några symptom alls och får diagnosen tack vare en bröströntgen som utfördes av andra anledningar.

Hur man förebygger lungcancer

Sluta röka

Cancer må inte vara en sjukdom som kan förhindras till 100%, men det finns hälsosamma vanor som kan sänka risken. Cigarettrökare är medvetna om riskerna med rökning, så risken att de kommer utveckla cancer senare ligger i deras händer. Det bästa sättet att förebygga det är att sluta röka. Efter 10-15 år har en person som slutat röka samma risknivå som en icke-rökare.

Att ha en diet rik på antioxidanter, vitaminer och mineraler – såväl som att utföra regelbunden fysisk träning – är andra bra vanor som hjälper dig att undvika lungcancer.

Ta hand om dig själv!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.