Lider din son eller dotter av barnpsykopati?

Tror du att ditt barn är en psykopat? Vänd inte ryggen till problemet, be en specialist om hjälp.
Lider din son eller dotter av barnpsykopati?

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Känner du att ditt barn saknar empati med andra barn? Manipulerar hen andra omkring sig? Det kan vara så att barnet lider av barnpsykopati.

Barnpsykopati karaktäriseras av brist på empati och frånvaron av skuld- eller skamkänslor efter att ha gjort något sårande eller manipulativt. Det kallas även för “antisocial personlighetsstörning“. Vad som står klart är att barnet har problem att relatera till andra. Orsaken kan vara genetisk, men det har även visat sig att lesioner på frontalloben i hjärnan kan leda till beteendet. Saker såsom traumatiska upplevelser kan också orsaka det.

Barnpsykopati

Det är viktigt att du förstår att även om barnpsykopati kan ge upphov till mycket oro och rädsla hos föräldrar måste du göra dig av med tanken att dina barn kommer bli skräckfilmsmördare. Även om barnet visar upp psykopatiska drag är det alltid viktigt att en expert undersöker dessa. I vissa fall kan karaktärsdragen försvinna över tid eller visa sig vara falskt positiva.

1. De trotsar regler

Trots-mot-regler

Ditt barn kan vara en psykopat om det trotsar varje regel och aldrig lär sig att agera på rätt sätt, trots att du försöker korrigera beteendet. Det kan till exempel behandla andra barn illa, försöka manipulera sina föräldrar, kasta mat på golvet eller systematiskt ha sönder saker. Allt detta kan vara en indikation på att ditt barn är en psykopat om du trots ansträngningar inte väntar sig att beteendet kommer förbättras.

2. Dålig behandling av djur

För att veta huruvida ditt barn är en psykopat eller inte måste du se hur det agerar runt djur, speciellt sådana som inte kan försvara sig själva. Har hen dödat ett? Lemlästat ett? Har hen skadat ett frivilligt och medvetet? Om så är fallet och beteendet är repetitivt bör du söka efter hjälp.

Ibland kan barn råka skada djur när de leker med dem eller göra saker som inte blir bra. Det är inte alltid en indikation på psykopati om de efteråt har empati eller mår dåligt när du förklarat att djur inte är leksaker, utan levande varelser.

3. De känner inte ånger

Psykopater-känner-ingen-empati

När vi säger åt barn att de gjort något fel bör de känna någon form av ånger. Barn föds inte med kunskap om allt och gör ibland fel. Därför måste vi göra dem medvetna om det.

Men tänk om de inte känner någon ånger? Vad händer när de inte kan känna empati med personerna omkring dem? Då kan du känna att du står inför ett psykopatiskt drag som bör analyseras av en expert.

4. Våldsamma utbrott

Våldsamma utbrott kan ses hos barn såväl som vuxna på grund av en oförmåga att kontrollera sina känslor. Att se det hos barn bör dock vara en varning. Åsamkar de skada på djur under dessa utbrott? Använder de våld mot andra människor? Känner de någon ånger efter utbrotten?

I dessa fall måste du ta situationen till en expert, eftersom det är väldigt viktigt att det analyseras i tid.

Vikten av att föräldrarna involverar sig

barn-hos-psykolog

Föräldrar tar sig ibland inte tillräckligt med tid för att analysera situationen och tänka på möjligheten att deras son eller dotter kan lida av barnpsykopati. Föräldrar brukar ofta även förneka en åkomma eller problem med deras barn, trots att tecknen är tydliga. Föräldrar har en tendens att alltid tro att deras barn är perfekta.

Men snabbt agerande kan verkligen hjälpa barnet. Det kan vara ett falsk alarm, eller så påbörjar man behandlingen snabbt för att undvika problemet. För tillfället finns det ingen effektiv behandling för att bota psykopati, men det finns verktyg som förbättrar det.

Tror du att ditt barn lider av barnpsykopati? Vänd inte ryggen till problemet – be om hjälp från en expert.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.