Lasaroseffekten: Att väcka döda till liv igen

Lasaroseffekten består av "återupplivning" av en person efter att alla försök till hjärt- och lungräddning har misslyckats.
Lasaroseffekten: Att väcka döda till liv igen

Senaste uppdateringen: 24 april, 2022

Endast 100 till 200 fall av Lasaroseffekten, när man lyckats väcka döda till liv igen, är dokumenterade. I de flesta av dessa fall så har det lett till att patienten ändå dött till slut.

Lasaroseffekten är ett ovanligt och verkligen fantastiskt fenomen som har dykt upp i ett otal serier, filmer och även böcker. Det är också känt som Lasaros syndrom eller självupplivning.

Denna effekt består av “återupplivning” av en person efter att alla försök till hjärt- och lungräddning har misslyckats. Det vill säga, en person som har dött och som utan framgång återupplivats efter ett tag kommer tillbaka till livet.

Lasaroseffekten är så sällsynt att den av många har ansetts vara en myt eller fiktion. Men idag finns det ett flertal väl dokumenterade och utredda fall. I den här artikeln ska vi förklara vad det handlar om.

Var får Lasaroseffekten sitt namn ifrån?

Namnet på Lasaroseffekten kommer från den kristna religionen. I bibelns Nya testamente kan man läsa om historien om Lasaros, en vän till Jesus Kristus. Lasaros var sjuk och dog, men enligt bibeln lyckades Jesus uppväcka honom från de döda.

Denna berättelse innehåller den berömda frasen “Lasaros, kom ut!”. Denna effekt har varit ett populärt tema genom historien i litteraturen. Men det var inte förrän på 1900-talet som verklig forskning och dokumentation av faktiska fall började.

Lasaroseffekten bar detta namn tills en läkare i Wales istället beskrev fenomenet 1982 som självupplivning. Den här läkaren började undersöka det och upptäckte att det fanns 38 dokumenterade fall av denna händelse.

Det som hade hänt i de flesta fall var att patienterna vaknade till liv igen efter cirka 7-8 minuter efter att återupplivningsförsöket upphört. Det fanns dock andra fall där tiden som “död” hade varat i mer än en halvtimme.

En kvinna som utför bröstkompressioner på en mans bröst.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Finns det ett samband mellan kaffe och hjärtattack?

Vad är Lasaroseffekten och att väcka döda till liv?

Som vi redan har nämnt är denna effekt faktiskt ett medicinskt fenomen som man kallar självupplivning. Enligt medicinen består den av att hjärnan återaktiveras efter det att en tid har gått efter försöket med hjärt- och lungräddning.

Alla fall som har rapporterats i ämnet har detta gemensamt: Alla patienter hade genomgått hjärt- och lungräddning. Hjärt- och lungräddning består av att göra bröstkompressioner och blåsa in luft i lungorna på en person som har blivit drabbad av hjärtstopp.

Sanningen är att forskarna fortfarande inte vet varför denna effekt uppstår. En hypotes är att hjärtat slutar slå eftersom trycket i bröstkorgen har blivit för högt under bröstkompressionerna. Tanken är att efter att ha stoppat återupplivningen släpper detta tryck och hjärtat kan åter igen börja slå.

En annan hypotes har att göra med mängden kalium i blodet, som minskar efter döden och gör att hjärtat kan fungera igen. Den bistra verkligheten är att de flesta som upplever Lazaroseffekten dör för gott en kort tid efter eller får allvarliga hjärnskador.

En docka för att lära sig HLR.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Vad ska man göra när någon får ett plötsligt hjärtstopp?

Vad menar man med Lasaros-tecknet?

Den senaste forskningen förklarar att Lasaros-tecknet är ett motoriskt svar från musklerna efter hjärndöd. En individ uppnår hjärndöd när det centrala nervsystemet irreversibelt förlorar sina funktioner.

Vid hjärndöd uppvisar personen inga reflexer och är i apné (andningsstillestånd). Men vid vissa tillfällen finns det även personer i detta tillstånd som uppvisar spontana muskelsammandragningar.

Dessa sammandragningar är vad vi kallar Lasaros-tecknet. I verkligheten orsakar dessa sammandragningar och rörelser ofta stor förvirring för läkare och familjemedlemmar. Att möta döden är en komplicerad situation och när detta händer finns det en tendens att tro att det finns hopp.

Vad vi måste komma ihåg är att Lasaroseffekten och att lyckas väcka döda till liv är mycket sällsynt. Dessutom, som vi nämnde tidigare, har de flesta människor som har upplevt det dött kort därefter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.