Lär dig om hodofobi – rädslan för att resa

HodofoAtt känna ångest när man lämnar det som är tryggt och välbekant, rädsla för att hamna i en olycka, oro för att gå vilse... Allt det här kan vara en del av hodofobi, eller rädsla för att resa, vilken är en typ av fobi som ofta kopplas till viss traumatisk erfarenhet från tidigare. Men det finns behandlingar.bi eller rädsla för resor
Lär dig om hodofobi – rädslan för att resa
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykolog Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 02 november, 2022

Hodofobi, eller rädslan för att resa, är ett mycket specifikt psykologiskt tillstånd. Det uppstår hos människor som känner sig oroliga, för att de helt enkelt rör sig bort från sin trygghetszon. Dessa människor fruktar för att lämna sitt hem, vad som är bekant för dem, och vad de kan kontrollera. Men andra fobier kan också spela in, såsom rädsla för att flyga eller åka med bil och råka ut för en olycka.

De allra flesta människor förknippar faktiskt resor med nöje och fritid. Men vissa ser semesterperioden som en stor källa till stress.

Nu för tiden är det vanligt att resa, besöka familj, upptäcka nya platser, länder och städer. Men dessa situationer kan generera stor ångest för många människor.

Hodofobi eller rädslan för att resa: Orsaker och symptom

Oavsett hur ovanligt det än kan låta för oss så finns det ett obestridligt faktum: Fobier är det vanligaste bland psykologiska tillstånd. Alla har vi rädslor: unika dimensioner som vi undviker och som kan eller inte kan påverka våra liv. Men i själva verket är fobier irrationella rädslor och en stark form av ångest som vi inte kan kontrollera eller inte vet hur vi ska kontrollera.

För att hantera hodofobi kan man använda vissa strategier. Härnäst tittar vi vidare på vad den här typen av psykologiskt tillstånd består av.

Hodofobi: Bakgrund

I ett av sina brev till en kollega förklarade Sigmund Freud att resande skapade ångest hos honom. Men vi vet inte om psykoanalysens fader faktiskt hade fobi eftersom hodofobi kan vara väldigt selektivt. Det är en sak att vara lite nervös och en annan att inte kunna lämna hemmet.

Personer som lider av hodofobi är rädda för att resa, och det är en inte helt ovanlig fobi. Rädslan kan uppstå när du ska packa väskan, hitta på flygplatsen, checka in bagaget, ta reda på vilket tåg du ska ta – och hur ska du egentligen ta dig runt i den här nya staden utan att gå vilse? Rädslan leder inte sällan till magont, diarré, svettningar och andningssvårigheter. I värsta fall kan symtomen likna en panikattack. (Bailey 2013 i Börjesson 2016)

Med andra ord, de som lider av rädslan för att resa klarar inte ens alltid av att gå på ett tåg, sitta på ett flygplan eller komma fram till hotellet de har bokat. Föreställ dig att inte kunna klara av att resa runt i världen. Detta faktum kan helt villkora den berördes liv.

Men det bör även noteras att DSM-5 (Diagnostisk och Statistisk Manual av Mentalsjukdomar) klassificerar hodofobi som en särskild typ av fobi inom ångestsjukdomar. Låt oss därför titta vidare på de beskrivna symptomen för korrekt diagnos.

Hodofobi visar sig ofta som rädsla för att flyga eller rädsla för att råka ut för en bilolycka.

Hur yttrar sig hodofobi eller rädslan för att resa?

Som alla fobier visar sig den här på olika sätt. Varje enskild person visar sina irrationella rädslor på ett visst sätt. Vissa visar det mer intensivt medan andra inte visar det lika tydligt.

Oavsett vilket så finns det flera vanliga känslomässiga kännetecken:

 • Rädsla inför tanken att lämna ditt hem, att vara borta från det som är tryggt och säkert.
 • Stark ångest när du sätter dig i en bil, i ett flygplan eller på ett tåg.
 • Rädsla för att råka ut för en olycka.
 • Skam för det faktum att andra kan upptäcka din fobi.

Det finns också kognitiva symptom, såsom:

 • Personen kan inte sluta tänka på alla hemska saker som kan hända. Man känner att man inte kan kontrollera de negativa och katastrofala tankarna.
 • Personens fantasi genererar en slinga av hemska bilder: olyckor, kidnappningar, terroristattacker.
 • Oförmåga att klara av konkreta vardagssaker, som att boka en resa. Klarar inte av att fokusera på andra saker.
 • Förvirring och svårigheter när man måste ta beslut.

Tillståndet kan även yttra sig fysiskt. För hodofobi finns otaliga fysiska tecken som är mer eller mindre allvarliga:

 • Yrsel och hjärtklappning
 • Magont och magbesvär vid tanken på att göra en resa
 • Svettningar och muntorrhet

Studier, till exempel av University of Californa, visar att det finns ett direkt samband mellan fobier och panikattacker. När det gäller hodofobi innebär det att människor ibland utsätts för extrema situationer där de drabbas av ovan nämnda reaktioner vid tanken på att göra en resa.

Vad orsakar hodofobi eller rädslan för att resa?

En sak man generellt sett bör vara tydlig med gällande fobier är att det inte alltid finns något tydligt som triggar den. Fobier av icke-specifikt ursprung är ganska vanliga och hodofobi är en av dem.

Forskningsarbeten genomförda på Marseilles universitet  av René Garcia visar emellertid följande rörande rädslans nerobiologi:

 • Ursprunget kan vara traumatiska upplevelser från tidigare. Vad gäller rädslan för att resa så kan personen exempelvis ha råkat ut för en olycka eller varit med om en terroristattack.
 • Det kan också handla om genetik eller även en familjesituation. Om dina föräldrar också var rädda för att resa, för flygplan eller båtar är det väldigt enkelt att denna rädsla förs vidare.
Exponeringsterapi är den teknik som är mest lämplig för att behandla rädslan för att resa.

Hur behandlas dessa fobier?

Den mest lämpliga hanteringsmetoden för samtliga fobier är kognitiv beteendeterapi. Inom detta tillvägagångssätt används vanligtvis följande resurser:

 • Exponeringsteknik: Den här tekniken består av att man för personen närmare det fobiska incitamentet för att arbeta med tankar och känslomässiga reaktioner.
 • Kognitiv omstrukturering: Med den här metoden försöker man upptäcka negativa och irrationella tankemönster för att göra om dem till hälsosammare tillvägagångssätt.
 • Känslomässig hantering: Genom att upptäcka förlamande känslor, känna igen dem, namnge dem och göra om dem till avslappnande och tillfredsställande tillstånd så har du ett avgörande verktyg.
 • Andnings- och avslappningstekniker: Genom att göra lämpliga andnings- och avslappningstekniker kan du motverka reaktionerna vid hodofobi eller rädslan för att resa. Övningarna är kompletterande resurser till kognitiv beteendeterapi.
 • Virtual reality; VR: I dagsläget är VR en effektiv resurs för att behandla fobier.

Du kan och bör bli av med fobier

Slutligen så kan alla typer av irrationell rädsla eller fobi påverka din livskvalité. Om du inte kan få din fobi under kontroll tillkommer vanligtvis nya fobier tills du hamnar i ett mentalt tillstånd där du kontrolleras totalt av ångest. Därför bör du be om hjälp för att förhindra att det går så långt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Lange, I., Goossens, L., Bakker, J., Michielse, S., Marcelis, M., Wichers, M., … Schruers, K. (2019). Functional neuroimaging of associative learning and generalization in specific phobia. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry89, 275–285. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2018.09.008
 • PitchaiahPodila, Sankara. (2019). HODOPHOBIA AND GENDER-A CASE STUDY. International Journal of Advanced Research7(1), 1109–1115. https://doi.org/10.21474/ijar01/8428
 • Singh, Hemendra & Awayz, Hannah & Murali, Thyloth. (2017). An Unusual Case of Phobia: Hodophobia. The International Journal of Indian Psychology.
 • Korstanje, Maximiliano. “De la fobia al miedo a viajar: explorando la psicología profunda del turista.” Papers de Turisme 56 (2015): 101-118.
 • Wechsler, T. F., Mühlberger, A., & Kümpers, F. (2019). Inferiority or even superiority of virtual reality exposure therapy in phobias? – A systematic review and quantitative meta-analysis on randomized controlled trials specifically comparing the efficacy of virtual reality exposure to gold standard in vivo exposure in Agoraphobia, Specific Phobia and Social Phobia. Frontiers in Psychology. Frontiers Media S.A. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01758
 • Delgado Reyes, Andrés Camilo, and Jessica Valeria Sánchez López. “Miedo, fobias y sus tratamientos.” Revista Electrónica de Psicología Iztacala 22.2 (2019): 798-833.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.