Lär dig hur socker kan påverka hjärtat

Glukos är nödvändigt för våra celler och de fungerar inte utan det, men socker kan påverka hjärtat negativt om vi konsumerar det i överskott. I den här artikeln tittar vi närmare på hur dessa skador utvecklas.
Lär dig hur socker kan påverka hjärtat

Senaste uppdateringen: 14 augusti, 2022

Förekomsten av kolhydrater är sedan mänskligheten blev bofast omfattande inom de flesta dieter runt om i världen. De utgör dock ett element med en ibland överdriven närvaro, särskilt inom industrialiserade länder, eller snarare, tjänstesamhällen. Problemet är att socker kan påverka hjärtat, och resten av vår kropp, negativt. Detta sker även hos personer som inte är diabetiker.

Traditionellt trodde man att problemet med högt blodsocker endast var en komplikation för personer med diabetes. Men många experter på området anser inte längre att det är sant. När vi tittar i detalj på matens sammansättning av det vi äter varje dag ser vi att ett överskott av socker kan påverka hjärtat negativt.

Glukos är inte isolerat i människans ämnesomsättning, utan deltar tillsammans med fetter och proteiner i den komplexa mekanismen för cellulärt liv. Eftersom alla vävnader dessutom är beroende av socker på ett eller annat sätt, fördelas dess verkan över hela kroppen.

Till detta måste vi lägga till pandemin av fetma, för vilken konsumtionen av ultrabearbetade livsmedel utgör en förvärrande faktor. De flesta av de livsmedel vi köper är medvetet sötade och ökar antalet kalorier vi konsumerar. Och det är, på medellång sikt, riktigt dåligt för vår kardiovaskulära hälsa.

Tillsatt socker kan påverka hjärtat negativt

Mat med tillsatt socker kan påverka hjärtat snabbare än vi tror. Och som vi nämnde är denna extra sötma svår att undvika i mataffären.

En studie som publicerades i tidskriften JAMA fann att ett högt intag av sockerarter ökade risken för kardiovaskulära sjukdomar. Specifikt ökade personer med ett intag av mer än 17 % av den dagliga energin genom tillsatta sockerarter sin risk att dö av hjärtorsaker med upp till 38 %.

Låt oss förtydliga att tillsatt socker är sådant som man använder i tillverkningsprocessen av produkten. Detta innebär att det inte förekommer naturligt i maten utan snarare att man vid tillverkningen lägger till det med avsikt. Det är alltså lätt att förstå att vi har att göra med något konstgjort.

Dessutom, i en mer komplex mening, tenderar människor som ökar sin konsumtion av tillsatt socker att minska andelen bra fetter i kosten. Genom att inte stimulera ökningen av HDL-kolesterol, som rengör artärerna, multiplicerar vi vår risk för hjärtsjukdom ytterligare.

En skål med vitt strösocker.
Socker finns i livsmedel som vi köper, där det tillsätts på konstgjord väg.

Hur kan socker påverka hjärtat?

Vi vet att socker kan påverka hjärtat i de fall som vi får i oss det i överskott och i ultrabearbetade former, men exakt hur skadar det oss?

Teorin bakom faran med tillsatt socker för hjärt- och kärlhälsan bygger på att ta hänsyn till ett överskott. Genom att få i sig mer glukos än vad vi kan bearbeta på kort tid leder denna molekyl till komplikationer.

Glukos behöver komma in i cellerna så att de i sin tur kan omvandla glukosen till energi. Den energin aktiverar cellernas kretsar och gör att vi kan utföra våra dagliga aktiviteter. Men om ett överskott av socker finns kvar, då lagrar kroppen det för användning vid tillfällen då den behöver det.

Problemet ligger i en överdriven lagring som kommer av att intaget kontinuerligt är högre än nödvändigt. En av formerna av lagring är då fett, och detta leder till övervikt och fetma.

Insulinets roll

Dessutom kräver överskottet av socker som cirkulerar i blodet att bukspottkörteln producerar mer insulin. Ansträngningen som organet måste utföra blir så stor att dess produktionsmaskineri blir uttömt och arbetar utom kontroll. Vi går sedan igenom perioder av hyperinsulinemi, med för mycket insulin i blodet, och hypoinsulinemi, med för lite insulin i blodet.

Insulin är en metabolisk regulator som inte bara är ansvarig för glukos. Det har också bland sina funktioner en reglering av lipider. Ett funktionsfel i detta höjer därför triglyceridnivån och dåligt kolesterol, eller LDL.

När alla dessa faktorer kombineras blir det slutliga resultatet en ökning av kardiovaskulär risk. Vi når en punkt där kroppen har förhöjda sockernivåer, höga nivåer av triglycerider, en brist på insulin och är överviktig. Hjärtat blir då ett målorgan för en akut händelse.

Grönsaker som bildar formen av ett hjärta.
En bra kost för hjärtat bör prioritera färska livsmedel och vara låg i socker.

Vad ska man göra med socker

Du behöver inte vara en dietist för att lära dig hur du reglerar tillsatt socker i din kost. Du behöver bara ändra några vanor och skydda ditt hjärta.

Det är viktigt att veta att kolhydrater är uppdelade i två allmänna former:

  •     Enkla kolhydrater – dessa inkluderar sockerarter som tillsätts i livsmedel av livsmedelsindustrin.
  •     Komplexa kolhydrater – dessa är bra för hälsan, har gynnsamma effekter och kan konsumeras i större utsträckning än enkla kolhydrater.

I strikta termer bör en vuxen begränsa sin konsumtion av tillsatt socker till som mest 75 gram per dag. I Sverige konsumerar 40 % av alla vuxna mer än vad man kan anse vara nyttigt.

Eftersom vi inte fysiskt kan mäta dessa mängder i det dagliga livet, är det bästa att minska konsumtionen av produkter som vi vet innehåller extra socker. Till exempel kan vi nämna läsk, bakverk, sötad yoghurt och färdigjuicer.

Mindre socker för mer hjärta

Beslutet att ändra din kost för att skydda din kardiovaskulära hälsa är ett nödvändigt beslut. Du bör inte i det tysta riskera din livskvalitet genom att konsumera produkter som skadar dig.

Du har nu den information du behöver: Socker kan påverka hjärtat negativt när du konsumerar det i för stora mängder. Därför är det viktigt att nu att agera i enlighet med den kunskapen och ta hand om dig själv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Yang, Quanhe, et al. “Added sugar intake and cardiovascular diseases mortality among US adults.” JAMA internal medicine 174.4 (2014): 516-524.
  • Otzet, I., et al. “Riesgo cardiovascular y metabolismo de la glucosa: acuerdos y discrepancias entre las clasificaciones OMS-85 y ADA-97.” Atención Primaria 29.4 (2002): 205-211.
  • Pinheiro, Ana Carolina, Fabiane Aparecida Canaan, and Rita de Cássia Gonçalves. “Insulemia, ingesta alimentaria y metabolismo energético.” Revista chilena de nutrición 35.1 (2008): 18-24.
  • García-Arias, Mario Ramón, et al. “Efecto cardiometabólico de los inhibidores del cotransportador sodio glucosa tipo 2 (SGLT2).” Medicina interna de México 34.6 (2019): 924-932.
  • Gabbai, Francis B., and Jesús Enrique Romero Baranzini. “Los inhibidores del cotransportador SGLT2 en el control del daño cardiovascular y renal asociado a la diabetes: un nuevo paradigma en el tratamiento del paciente diabético.” Acta Médica Grupo Ángeles 16.S1 (2018): 60-67.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.