Lär dig allt om bakteriemi

Bakteriemi är förekomsten av bakterier i blodet, antingen som ett resultat av en infektion eller dålig rengöring av kirurgisk utrustning, men det finns även andra möjliga orsaker.
Lär dig allt om bakteriemi

Senaste uppdateringen: 29 maj, 2022

Bakterier är viktiga mikroorganismer för planetens alla ekosystem och även för människokroppens funktion. Vi interagerar med dem på både positiva och negativa sätt. Nedan kommer vi att prata om en av de mest dödliga interaktionerna: bakteriemi.

Innan vi tittar närmare på denna process måste vi förklara några av de terminologier som omger bakterier. Dessa små organismer finns alltid omkring dig i alla aktiviteter du gör, även om du inte är medveten om det.

Allt om bakterier

Bakterier är encelliga organismer som är 0,004 till 0,1 mikrometer stora. De är prokaryoter, vilket betyder att de saknar cellkärna och vissa inre membranorgan till skillnad från mänskliga celler.

De har en varierande morfologi, beroende på familjer och arter: Från sfäriska (kocker), stavformade (baciller) till krökta (vibrio, spirillum eller spiroketer).

Gramfärgning skiljer mellan två typer av bakterier:

  • Gram positiva bakterier. Dessa bakterier färgas violetta på grund av närvaron av ett tjockt lager av peptidoglykan i deras cellväggar. Dessa bakterier finns mestadels i matsmältningskanalen.
  • Gram-negativa bakterier. Till skillnad från de förra färgas dessas cellmembran inte violetta. De får istället en rosa färg vid infärgning.

Denna information kommer att vara mycket viktig i följande avsnitt. Låt oss nu fokusera på ämnet för artikeln.

Forskare undersöker bakterier
Forskare klassificerar bakterier utifrån en rad olika egenskaper som morfologi och hur de uppför sig vid gramfärgning.

Vad är bakteriemi?

Detta är ett allvarligt tillstånd med en dålig prognos som består av närvaron av bakterier som kan föröka sig i blodet. Är man inte bekant med detta ämne kanske man inte förstår problemet i den här situationen eftersom det finns bakterier i vår mun och tarmkanalen, för att inte tala om det faktum att de täcker hela vår kropp.

Svaret ligger återigen i immunförsvaret. Antikroppar uppfattar dessa bakterier i blodomloppet som främmande och utlöser ett immunsvar för att driva ut dem.

Bakterierna tar sig i sin tur fram genom cirkulationssystemet, som om det vore en motorväg, och når andra organ, där de förökar sig med svindlande hastigheter.

Immunsvaret, tillsammans med skadorna orsakade av bakterierna, kan göra att kroppen på den drabbade hamnar i ett kritiskt tillstånd och i värsta fall dör.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: 5 ställen i ditt hem som ansamlar bakterier

Vilka typer av bakteriemi finns det?

Det finns två huvudtyper som hänvisar till klassificeringen vi anspelade på ovan:

  1. Bakteriemi på grund av grampositiva bakterier.
  2. Bakteriemi på grund av gramnegativa bakterier.

Grampositiva bakterier kan orsaka bakteriemi

Arter av Staphylococcus, Streptococcus och Enterococcus är de grampositiva bakterierna som är ansvariga för de flesta fall av bakteriemi.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt arter av Staphylococcus aureus, eftersom de är den vanligaste orsaken till detta tillstånd i hela USA. Denna bakterie lever vanligtvis i luftvägarna och huden. Därför kan ett felaktigt hanterat kirurgiskt ingrepp äventyra patientens liv.

Här är ett exempel. Bristfälligt desinficerade instrument som man använder för att placera venkatetrar kan leda till dödlig utgång. Om slangen vidrör patientens hud och blir infekterad med Staphylococcus, ger införandet av den i blodomloppet bakterierna en ny miljö genom vilken de kan nå andra organ.

Bakterier i blodet
Blodet i vårt blodomlopp utgör i normala fall en steril miljö vilket gör bakteriemi potentiellt mycket farligt.

Bakteriemi på grund av gramnegativa bakterier

Enligt en studie av Oxford Academic är gramnegativa bakterier orsaken till 24 % av alla fall av bakteriemi orsakade av sanitära processer och 45 % av fallen som inträffar utanför sjukhus. I allmänhet kommer dessa bakterier in i blodomloppet som ett resultat av en bakteriell infektion i luftvägarna, urinvägarna eller i mag- och tarmkanalen.

Denna typ av bakteriemi drabbar oftast personer som är 65 år eller äldre.

Vi måste också nämna arten Escherichia coli. Eftersom det är en del av den naturliga tarmfloran, ligger den bakom 75 % av fallen av gramnegativ bakteriemi hos patienter i riskzonen på grund av urinvägsinfektioner.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: 6 problem du får när dina tarmbakterier är utom kontroll

Är jag i riskzonen för detta tillstånd?

Svaret är betryggande, eftersom det i princip är osannolikt att en frisk person kommer att drabbas av bakteriemi. Dessutom blir sanitära processer och desinfektionsmetoder och regler allt mer sofistikerade och utbredda.

Trots detta finns det vissa riskfaktorer, som:

  • Leversvikt.
  • Behov av organtransplantation.
  • Att vara HIV-positiv.
  • Ålder, som vi nämnde ovan.

Som vi har förklarat i tidigare avsnitt kan denna process uppstå på grund av dåligt desinficerad kirurgisk utrustning eller en okontrollerad infektion. Den goda nyheten är att bakteriemi går att behandla framgångsrikt med antibiotika, och prognosen är vanligtvis positiv om man lyckas diagnostisera tillståndet i ett tidigt skede.

Om du misstänker att du lider av den här typen av infektion, se till att uppsöka din läkare. På detta sätt kan du undvika att dessa mikroorganismer förökar sig eller kommer in i blodomloppet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.