Laminektomi: Vad är det och vilka är riskerna?

En laminektomi är en kirurgisk teknik som ofta används vid spinal stenos, särskilt om andra behandlingar har varit ineffektiva. Vi kommer att förklara vad denna procedur går ut på i den här artikeln.
Laminektomi: Vad är det och vilka är riskerna?

Senaste uppdateringen: 22 juni, 2022

Laminektomi går även under namnet “öppen dekompression”. Proceduren består av att man tar bort den bakre delen av en kota (kallad lamina) för att skapa mer utrymme i ryggradskanalen.

Ryggraden består av 33 kotor, separerade från varandra av mellankotskivorna. Dessa är broskskivor, eller diskar, som dämpar interaktionen mellan dessa ben. En läkare utför en laminektomi för att lindra överdrivet tryck i kanalen som kan skada nerverna eller ryggmärgen.

Det är ett förfarande som läkare använder för patienter med spinal artrit. Även om det vanligtvis är en säker teknik, finns det risker och viktiga saker att tänka på. I den här artikeln ska vi förklara allt du behöver veta om vad en laminektomi innebär och hur läkare utför denna procedur.

Vad består en laminektomi av?

En laminektomi, som vi just har nämnt, är en kirurgisk teknik som man utför på ryggraden. Det består av att ta bort en del av en eller flera kotor. Den del som tas bort kallas lamina.

Det kallas också för en öppen dekompression eftersom det lindrar trycket på spinala nerver och ryggmärgen. I de flesta fall utförs det när andra behandlingar, som sjukgymnastik och medicinering, har visat sig vara otillräckliga.

Det ökade trycket kan bero på hälsoproblem som artros, diskbråck eller tumörer. Tanken är att när nerverna komprimeras uppstår inte sällan smärta, rörlighetsförändringar och till och med förlust av kontroll av sfinktermuskulaturen.

Kirurgen utför denna procedur genom ett snitt i ryggen. Genom snittet tar läkare bort en del av kotan eller kotorna som orsakar tillståndet. När detta är gjort tar de bort skadade delar av mellankotskivan.

Nerverna och musklerna återförs till sin ursprungliga position och läkarna stänger snittet. På så sätt ökar utrymmet i ryggmärgskanalen. Om lesionen påverkar nacken, utför läkare vanligtvis ingreppet framifrån.

I vissa fall kombinerar specialister tekniken med andra, som artrodes, det vill säga en steloperation, så att ryggraden inte förlorar stabilitet. Artrodes innebär att två kotor sammanfogas, vilket förhindrar att de glider i förhållande till varandra.

ryggrad
Ryggradens struktur är känslig för disk- och nervskador, som åtföljs av smärta och till och med störningar av patientens rörelseförmåga.

För vilka patienter är detta ett bra alternativ?

Specialister utför en laminektomi för att lindra övertryck i ryggmärgskanalen. Läkare associerar ofta denna tryckökning med benig överväxt av kotorna. Det förekommer till exempel vid artrit och artros.

Problemet är att trycket orsakar skador på ryggmärgen och ryggradsnerverna. Dessa patienter lider ofta av allvarliga smärtor, vars placering varierar beroende på vilket område det drabbar. Dessutom kan det finnas svaghet, domningar och förlust av sfinkterkontrollen.

Laminektomi är vanligtvis reserverad för fall där mindre aggressiva behandlingar har misslyckats. Till exempel, när smärtstillande läkemedel inte lindrar smärta eller fysioterapi inte lindrar andra symptom.

Det är också vanligtvis indikerat när svårighetsgraden är mycket märkbar till den grad att det påverkar patientens dagliga aktiviteter. Om patienten inte kan kontrollera sin sfinkterfunktion, gå eller stå, överväger läkare en operation av denna typ.

Enligt specialister på Mayo-kliniken är det en teknik som läkare kan använda för att behandla diskbråck, särskilt de där det inte är möjligt att komma åt den skadade skivan. Lumbal stenos är en annan av huvudorsakerna till att man väljer att utföra denna operation.

Vilka är riskerna med en laminektomi?

En laminektomi är en säker operation. Vi måste dock komma ihåg att ryggraden är en komplex och mycket känslig struktur. Dessutom, som alla andra operationer, associerar läkare det med flera möjliga komplikationer.

Till exempel kan det förekomma blödningar, blodproppar eller sårinfektion. Under denna intervention kan spinalnerverna i viss utsträckning bli skadade. Detta kan lämna efterverkningar som svaghet, domningar och till och med förlamning.

Det kan också förekomma läckage av cerebrospinalvätska eller skador i den fibrösa vävnaden som täcker och skyddar ryggmärgen. Dessa komplikationer kräver i många fall en andra operation.

Hur man förbereder sig inför en laminektomi

Innan patienten genomgår denna typ av operation måste patienten känna till alla aspekter av proceduren. Mest troligt kommer läkare att avbryta eller ändra vissa behandlingar i förväg.

På dagen för ingreppet måste patienten dessutom undvika att äta eller dricka vätska under timmarna före ingreppet. Läkare rekommenderar att patienter ser till att ha någon som kan hjälpa dem under dagarna efter ingreppet, eftersom aktiviteter som matlagning eller till och med toalettbesök kan vara svåra.

Fortsätt läsa mer i den här artikeln: Operation med plomb och cerklage vid näthinneavlossning

Vad händer under en laminektomi

Som en artikel från WebMD Corporation förklarar utför läkare laminektomioperationer under allmän anestesi. Därför måste patienten intuberas under proceduren. Man utför vanligtvis denna operation genom ett snitt i ryggen, såvida man inte måste behandla halsryggraden.

Genom snittet dissekerar kirurgen vävnaderna för att nå de drabbade kotorna. Kirurgen tar bort lamina eller bensporrar som komprimerar nerverna. I vissa fall kan de behöva ta bort flera olika ben.

Som nämndes i början så kan en laminektomi kombineras med andra tekniker. Till exempel med en artrodes för att stabilisera ryggraden. Om det förekommer ett eller flera diskbråck kommer kirurgen sannolikt att passa på att ta bort den drabbade disken (tekniken kallas diskektomi).

Efter operationen

Laminektomi är en procedur som kan ta olika lång tid och kräver olika lång återhämtning. Patienten kan i vissa fall åka hem samma dag som ingreppet sker, men oftast stannar patienten oftast kvar på sjukhus i minst några dagar. På så sätt kan vårdpersonalen observera om någon komplikation uppstår.

Direkt efter operationen överför man patienten till ett uppvakningsrum. Där undersöker man om känseln och rörligheten är tillräcklig. Viss smärta i det opererade området är normalt.

Vidare är det viktigt att poängtera att återhämtningen är progressiv. Det tar vanligtvis en vecka att återgå till dagliga aktiviteter. Under de första dagarna kan det vara svårt att gå, lyfta saker eller röra på sig. Vanligtvis rekommenderar läkare sjukgymnastik efter en laminektomi.

undersökning inför en laminektomi
Laminektomier som involverar halskotorna skiljer sig något från resten, på grund av nackens anatomiska strukturer.

Förväntningar på proceduren

Läkare anser att en laminektomi är ett säkert förfarande. I de flesta fall minskar det smärtan avsevärt jämfört med före ingreppet.

När återhämtningen är fullständig (cirka 2 till 3 månader) uppvisar patienter som har genomgått ingreppet i de flesta fall en mycket stor förbättring. Vissa symptom kan dock dyka upp igen under åren, särskilt om det underliggande hälsoproblemet fortskrider.

I vissa fall kan patienter behöva en andra operation. Detta händer ibland på grund av att stenos återkommer i en annan del av ryggraden eller att ryggraden är för instabil.

Laminektomi är en komplex procedur

Det är sant att laminektomioperationer i de flesta fall ger en mycket betydande förbättring av symptomen. Läkare reserverar dock vanligtvis denna behandling för personer där andra, mindre aggressiva behandlingar har misslyckats.

Det främsta skälet är att även om det är en säker teknik, har den fortfarande risker. Därför bör en läkare alltid vara den som föreslår den mest lämpliga metoden för varje patient, med utgångspunkt från deras personliga hälsotillstånd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.