Läkemedlet venoruton - egenskaper och användning

Läkare förskriver vanligtvis venoruton till vuxna för att lindra symtom relaterade till mild kronisk venös insufficiens i de nedre extremiteterna.
Läkemedlet venoruton - egenskaper och användning

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Läkemedlet venoruton tillhör gruppen hydroxietylrutosid, vilket är läkemedel som skyddar blodkärlen. Den aktiva substansen är monohydroxietylderivat av rutin, även kallat oxerutin.

Läkare förskriver detta läkemedel till vuxna för att lindra symtom relaterade till mild kronisk venös insufficiens i de nedre extremiteterna. Bland symtomen som kan förekomma är:

Ett par ben med åderbråck.

Exakt vad är mild kronisk venös insufficiens?

Känslan av tunga ben kan bero på mild kronisk venös insufficiens. När en person har detta tillstånd så skickar venerna i benen inte tillbaka tillräckligt mycket blod till hjärtat. Detta tillstånd visar sig ofta via åderbråck och trötta ben.

De tidiga stadierna av detta tillstånd för inte med sig några allvarliga problem för din hälsa. Dess symtom minskar dock din livskvalitet. Du bör därför följa effektiva behandlingar och utöva hälsosamma vanor.

Riskfaktorer

Det finns ett antal riskfaktorer som främjar utvecklingen av mild kronisk venös insufficiens. Bland dem hittar vi:

1. Ålder och genetiskt arv

Det är mer troligt att vi drabbas av detta tillstånd när vi blir äldre. Men det finns också en genetisk faktor för mild kronisk venös insufficiens. Av denna anledning har du en högre risk att få det om dina föräldrar också har det.

2. Graviditet

De hormonella förändringarna under graviditeten, samt det tryck som bebisen kan utsätta din kropp för, kan underlätta uppkomsten av åderbråck och mild kronisk venös insufficiens.

3. Kön

Utvecklingen av detta tillstånd är kopplat till att vara kvinna. Detta beror främst på effekterna av de hormonella förändringarna som är karakteristiska för det kvinnliga könet.

4. Stillasittande liv

En stillasittande livsstil, liksom att vara inaktiv under lång tid, leder till dålig blodcirkulation. På så sätt ökar blodtrycket i venerna, vilket orsakar utvidgning.

5. Övervikt

Ju tyngre man är desto större tryck utsätter man sina ben och även vener för. Därför är din risk större ju mer vikt du bär.

Hur fungerar läkemedlet venoruton?

Kvinnas ben sticker upp ur vatten.

Detta läkemedel lindrar symtomen på mild kronisk venös insufficiens tack vare den tredubbla effekten av dess sammansättning. Det har:

  • En antioxiderande verkan: Denna effekt beror på det faktum att läkemedlet både stärker och skyddar blodkärlens väggar.
  • Det minskar både svullnad och smärta i benen.
  • Det underlättar mikrocirkulationen och förbättrar på så sätt lokal syresättning.

Venoruton är en oral lösning med apelsinsmak som kommer i dospåsar. Den normala dosen är en påse per dag. Man kan vanligtvis se en förbättring inom de två första veckorna av behandlingen.

Efter medicinsk rådgivning kan du fortsätta med venorutonbehandling i upp till två eller tre månader. Du måste dock informera din läkare omedelbart om dina symtom inte förbättras under de två första veckorna.

Kontraindikationer och särskilda försiktighetsåtgärder vid användning av läkemedlet venoruton

I allmänhet kan man se överkänslighet mot oxerutiner, eller mot något av hjälpämnena i kompositionen av läkemedlet, som en av kontraindikationerna för detta läkemedel. När det gäller graviditet finns det data som indikerar att oxerutin varken ger missbildningar eller fostertoxicitet. Så vid behov kan du överväga att använda detta läkemedel under graviditeten.

Baserat på allmänt accepterade säkerhetsrekommendationer bör du dock inte använda oxerutiner under de första tre månaderna av graviditeten.

Liknande bör läkare vara försiktiga hos patienter med ödem i benen orsakad av hjärt-, lever- och njursjukdom. Detta beror främst på att man ännu inte har observerat effekten av oxerutiner i dessa fall.

Du kanske också är intresserad av: Hur man gör vitlöks- och citronsalva mot åderbråck

Eventuella biverkningar av venoruton

Liksom alla mediciner kan detta läkemedel ha vissa biverkningar. Du måste sluta ta det om något av följande symtom uppstår:

  • Problem med att andas eller svälja
  • Svullnad i ansiktet, läpparna, tungan eller halsen
  • Intensiv klåda med utslag och nässelfeber

Mindre vanligt förekommande symtom är till exempel flatulens, diarré, obehag i magen och buksmärta.

Venoruton mildrar alltså symtomen på mild kronisk venös insufficiens. För att uppnå ett bättre resultat måste du dessutom leda en hälsosam livsstil genom att träna och bibehålla en bra vikt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Riccioni C., S. R. I. A. P. G. L. M. (2004). Effectiveness of Troxerutin in association with Pycnogenol® in the pharmacological treatment of venous insufficiency [Efficacia della Troxerutina associata al Pycnogenol® nel trattamento farmacologico dell’insufficienza venosa]. Minerva Cardioangiologica.

  • Mege Navarrete, M. (2012). Insuficiencia venosa de extremidades inferiores. Facultad de Medicina de La Universidad de Chile.

  • Suñé Ysamat, B. (1985). Insuficiencia venosa. Revista de Enfermeria (Barcelona, Spain).


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.