Läkemedlet nifedipin - egenskaper och indikationer

Innan behandling med läkemedlet nifedipin påbörjas måste du ta hänsyn till att detta läkemedel ibland innebär risker på grund av vissa biverkningar. Vi berättar mer om detta ämne i dagens artikel.
Läkemedlet nifedipin - egenskaper och indikationer

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Läkemedlet nifedipin är en kalciumkanalblockerare som tillhör läkemedelsgruppen dihydropyridiner. Det är därtill en perifer, hypotensiv vasodilatator och har också en låg negativ inotrop effekt.

På grund av dessa effekter skriver läkare ut detta läkemedel för att behandla kärlkramp, eller angina pectoris, och högt blodtryck. Kapslar med snabb frisättning finns också tillgängliga, vilka är användbara vid behandling av Raynauds fenomen (vita fingrar).

Administreringen av detta läkemedel sker oralt (via halsen) och sublingualt (under tungan). Patienter som inte kan svälja väljer det senare slternativet – till exempel vid hypertensiva kriser.

Den sublinguala vägen kan dock vara farlig och man rekommenderar den inte ofta. Detta beror på att det hypotensiva svaret som det framkallar är mycket intensivt och ofta svårt att kontrollera.

Dessutom bör du vara medveten om att det inte rekommenderas att dricka grapefruktjuice när under behandling med läkemedlet nifedipin. Detsamma gäller när du också tar andra läkemedel som hämmar levermetabolismen. Detta beror på att de avsevärt kan öka ämnets koncentration och leda till toxicitet.

Vad är Raynauds fenomen?

Raynauds fenomen, eller vita fingrar, är en sällsynt sjukdom som drabbar blodkärlen i fingrar och tår. Kärlen smalnar av när man är förkyld eller upplever stress.

När detta händer kan blodet inte cirkulera ordentligt på grund av nämnda vasokonstriktion. Som ett resultat blir de drabbade kroppsdelarna vita till blåaktiga.

När patienten tillfrisknar blir huden röd och patienten kan känna stickningar och få hjärtklappning. Om detta förvärras kan det leda till hudsår och till och med nekros.

Orsakerna till Raynauds fenomen är fortfarande okända. Det är också viktigt att skilja mellan primär och sekundär Raynauds. Detta eftersom den primära varianten är den vanligaste formen och den orsakar inte den tillhörande sjukdomen.

När det gäller sekundär Raynauds, beror det på ett odiagnostiserat problem. Det är vanligtvis allvarligare än primär Reynauds, dock är denna form är mindre vanlig. Några av de sjukdomar som kan utlösa detta syndrom är:

 • Bindvävnadssjukdomar
 • Arteriella sjukdomar
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Rökning
 • Hand- och fotskador

Vi rekommenderar också att du läser den här artikelnTillaga dessa fem örter för att behandla hypertoni

Hur fungerar läkemedlet nifedipin?

illustration av hjärta

Som vi nämner ovan är nifedipin en kalciumantagonist. Denna grupp läkemedel minskar absorptionen av kalcium i hjärtcellerna och blodkärlen – allt till följd av att de påverkar en särskild typ av kanal för kalciumjoner i cellmembranet, kallad L-kanal.

Nifedipin tillhör specifikt dihydropyridin-gruppen bland kalciumhämmande läkemedel. Dessa verkar främst på den perifera cirkulationen genom att slappna av den vaskulära, glatta muskulaturen och skapar vasodilatation av artärerna på två nivåer:

 1. Perifer vasodilatation. Här minskar läkemedlet det tryck som hjärtat måste övervinna för att fickklaffarna ska öppnas. Därför är läkemedlet nifedipin användbart för patienter med högt blodtryck och Raynauds fenomen.
 2. Vasodilatation i kranskärlen. I detta fall ökar läkemedlet blodflödet i kranskärlen och därmed myokardiell syresättning. Därför är detta läkemedel effektivt vid behandling av kärlkramp. Liknande kan det också minska hjärtretledningen och sammandragningen något.

Kontraindikationer och biverkningar av läkemedlet nifedipin

läkare skriver ut läkemedlet nifedipin

Innan du påbörjar behandlingen med detta läkemedel bör du överväga ett antal kontraindikationer – risker – på grund av möjliga biverkningar. Det viktigaste är att en patient inte ska ta nifedipin om han eller hon är allergisk mot det.

Samtidigt bör även gravida eller ammande kvinnor undvika att använda detta läkemedel, eftersom det kan påverka barnet. Slutligen, på grundval av tillgängliga data för andra mediciner i denna familj, bör personer som genomgår behandling med rifampicin också undvika det.

Precis som de flesta mediciner på marknaden, kan nifedipin utlösa vissa biverkningar som du måste vara uppmärksam på. Bland dessa kan vi nämna:

 • Kärlproblem relaterade till vasodilatation såsom yrsel, huvudvärk och perifera ödem
 • Hjärtsjukdomar som hjärtklappning, hypotoni och hjärtsvikt
 • Förändringar i matsmältningen
 • Förändringar i nervsystemet, såsom ångest och sömnlöshet

Slutsats

Nifedipin är ett läkemedel som huvudsakligen används för att behandla hypertoni, Raynauds fenomen och kärlkramp. Du måste vara särskilt försiktig med detta läkemedel på grund av dess styrka.

Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du har frågor om detta läkemedel och följ alltid deras instruktioner.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • José Sandoval, M. S. (2003). Nifedipino versus ritodrina en la amenaza de parto pretermino.pdf. Revista Peruana Ginecología y Obstetricia.
 • Puigventós Latorre, F., Carrillo Guivernau, L., Ramis Barceló, M., Galán Ramos, N., González González, L., & Usandizaga Calparsoro, M. (2014). Estudio observacional de la efectividad y seguridad de nifedipino en la amenaza de parto prematuro. Progresos de Obstetricia y Ginecologia. https://doi.org/10.1016/j.pog.2014.07.003
 • Montes Santiago, J., Inaraja Bobo, M. T., & del Campo Fernández, V. (2003). Nifedipino oral o sublingual: Utilidad y efectividad a largo plazo de la educacin médica para disminuir su uso en la hipertensión. Revista Clinica Espanola. https://doi.org/10.1157/13042182

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.