Läkemedlet madopar - vad används det till?

Läkemedlet madopar är en kombination av levodopa och benserazid. Det är ett läkemedel som används för att behandla Parkinsons sjukdom och har visat effektiva resultat för att kontrollera symptomen.
Läkemedlet madopar - vad används det till?
Diego Pereira

Granskad och godkänd av läkare Diego Pereira.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 13 januari, 2023

Läkemedlet madopar använder man för att behandla Parkinsons sjukdom. Det består av två aktiva ingredienser, 200 milligram levodopa och 50 mg benserazid. Den kommer i form av tabletter med ett korsformat spår på, vilket gör det möjligt för patienten att dela tabletten i fyra doser.

Hur fungerar läkemedlet madopar och vad används det till?

Levodopa är ett läkemedel som är en föregångare till dopamin. Levodopa är den komponent man använder i läkemedel eftersom dopamin i sig inte kan ta sig in i hjärnan. Emellertid kan dess föregångare, levodopa, nå hjärnan. Det är här levodopa omvandlas till dopamin och ökar nivån av dopamin i hjärnan.

Levodopa är den mest effektiva aktiva ingrediensen vid behandling av symptom relaterade till rörelse och stelhet vid Parkinsons sjukdom.

Om du tar läkemedlet madopar bör du inte sluta ta det plötsligt, eftersom du då kan få biverkningar som feber, muskelstelhet och förvirring.

Varför kombinera levodopa med andra aktiva ingredienser?

Läkemedlet madopar: parkinsonpatient
Levodopa används för att behandla Parkinsons sjukdom.

Om man bara gav levodopa ensamt, skulle kroppen till stor del hinna metabolisera det innan det når hjärnan. Av denna anledning kombinerar man det med karbidopa eller benserazid.

Dessa aktiva ingredienser säkerställer att en tillräcklig mängd levodopa når hjärnan, vilket förbättrar effektiviteten och minskar de möjliga biverkningarna.

Kombinationen i läkemedlet madopar är i förhållandet 4:1 av de två ingredienserna. Detta gör att de kan uppnå en effekt som är praktiskt taget identisk med vad de skulle uppnå med större doser levodopa, men med bättre tolerans.

I allmänhet förbättras alla symptom på Parkinsons sjukdom avsevärt efter att patienten har behandlats med detta läkemedel under en tidsperiod.

Hur man tar läkemedlet madopar

Madopar är ett läkemedel du tar oralt 30 minuter före en måltid eller två timmar efter. Om du upplever obehag i magen kan du ta det tillsammans med mat, men du bör se till att maten inte är rik på protein.

Anledningen till att man varnar mot att ta detta läkemedel med livsmedel med hög proteinhalt är att de kan minska absorptionen av levodopa.

Madopartabletter frisätts gradvis, vilket gör att de har en långvarig effekt. När du tar detta läkemedel bör du vara försiktig när du kör bil eftersom det kan påverka dina reflexer.

Du kanske också är intresserad av den här artikeln: Auriculoterapi för att bekämpa Parkinsons

Dosering av läkemedlet madopar

En läkare bestämmer en daglig dos madopar för varje enskilt fall, beroende på patienten. I allmänhet är de vanligaste doserna vanligtvis följande:

Inledande behandling

Läkaren börjar vanligtvis behandlingen med en halv tablett tre gånger om dagen, innan de gradvis ökar den dagliga dosen med en halv tablett varje vecka, tills de når den dos som är effektiv för varje enskild patient. När de följer patienten noggrant kan de öka dosen snabbare och de kan öka den med en tablett per vecka istället för hälften.

Det tar därför kort tid att uppnå en effektiv dos. Denna effektiva dos är vanligtvis mellan två och fyra tabletter varje dag uppdelat i tre eller fyra doser.

Läkemedlet madopar: läkare visar upp bilder på hjärna
Eftersom dopamin inte kan komma till hjärnan i denna form, använder läkare föregångaren, levodopa i läkemedel.

Daglig dos

För alla patienter måste den dagliga dosen delas upp i minst tre doser, och läkaren kommer sedan att öka till i genomsnitt tre doser med en tablett varje dag. Storleken på den dagliga underhållsdosen beror dock på vad som är bäst för varje patient.

Ett annat alternativ för att bestämma underhållsdosen kan vara att bibehålla den dagliga dosen med möjlighet att ändra mängden med en kvarts tablett och ta dem oftare.

Madopar botar inte, men det kan hjälpa

Än så länge finns det ingen behandling som kan bota Parkinsons sjukdom, men detta läkemedel har lyckats lindra de vanligaste symptomen och därmed ökat patientens livskvalitet.

Madopar är ett bra behandlingsalternativ som tusentals människor med Parkinsons sjukdom tar över hela världen. Det är viktigt att läkaren övervakar och justerar dosen för varje enskild patient.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • FERREIRA, F. D; FERREIRA, F.M.D; HELENO, R.B; MELLA, S. E. J. (2010). Parkinson’S Disease: Physiopathologic and Therapeutic Aspects. Revista de Saúde e Pesquisa.

  • Díaz, F., Chaná, P., Droguett, P., Gutiérrez, A., & Martínez, C. (1995). Complicaciones motoras precoces en parkisonianos de novo tratados con L-Dopa más inhibidor periférico de la decarboxilasa. Rev. Chil. Neuro-Psiquiatr.

  • Fernandez Pardal, M. M., Gatto, E., Micheli, F., Casas Parera, I., & Diaz, S. (1991). UN NUEVO PREPARADO DE LEVODOPA BENSERAZIDA EN PARKINSONIANOS CON FLUCTUACIONES MOTORAS REFRACTARIAS A TRATAMIENTOS CON L-DOPA STANDARD. Medicina.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.