Läkemedlet furosemid - användning och biverkningar

Furosemid är ett vätskedrivande preparat som gör så att kroppens volym av urin ökar. Man använder det främst för behandling av hjärtsvikt och ödem. Lär dig mer om preparatet här.
Läkemedlet furosemid - användning och biverkningar

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 13 januari, 2023

Läkemedelsföretag marknadsför det aktiva ämnet furosemid under olika generiska namn i olika länder. Detta preparat tillhör gruppen slingdiuretika. Således är det ett läkemedel med en mycket effektiv diuretisk effekt. I Sverige är läkemedlet furosemid ett lagligt preparat, men ett läkemedel som klassas som dopingpreparat.

Denna grupp av läkemedel kan modifiera transporten av ämnen i tubulussystemet, som är den anatomiska och fysiologiska enheten i njurarna.

Furosemid är ett läkemedel som en läkare kan förskriva som en självstående medicin, eller i kombination med andra läkemedel, för behandling av högt blodtryck. Man kan dock också använda det för till exempel behandling av ödem som uppstått på grund av lever- eller hjärtsjukdom.

Innan vi berättar mer om detta läkemedel, vill vi först gå igenom hur njurarna fungerar.

Njurarnas funktion

En illustration av njurarna.

Njurarna är en del av urinsystemet. De är huvudansvariga för utsöndringen av avfallsämnen genom urinbildning, och också för att bibehålla balansen i kroppens inre miljö – även kallat homeostas.

Nefronet är den enhet i njuren där kroppen rensar blod och bildar urin. Det är alltså njurens funktionella enhet. Den består av fyra delar:

 • Proximal tubuli
 • Henles slynga
 • Distala tubuli
 • Samlingsröret

När det är dags för syntetisering av urin – organets huvudfunktion – når blodet proximala tubuli via glomerulus. I detta rör sker ett substansutbyte och vissa substanser tas upp igen medan andra, som de flesta läkemedel som vi eliminerar genom vår urin, utsöndras.

Sedan fortsätter blodet och avfallsvätskan att passera genom de andra strukturerna i nefronet. Under processen byter strukturerna ut ämnen tills det att urin bildas innehållande avfallsprodukterna och elektrolyterna som måste elimineras.

Detta urin når slutligen urinledarna och därifrån passerar det in i urinblåsan. När detta organ har fyllts upp till en viss nivå så skickar det en signal till hjärnan – det är då kroppen känner att vi måste gå och kissa.

Grunderna i hypertoni

Hypertoni, även kallad högt blodtryck, är en sjukdom som är kännetecknat av förhöjt blodtryck i artärerna. Man kan säga att en person lider av arteriell hypertoni när det systoliska blodtrycket är lika med eller högre än 140 mm Hg. Dessutom måste det diastoliska blodtrycket också vara över 90 mm Hg.

Det är många som inte riktigt förstår begreppet blodtryck, och vi tycker därför att det är viktigt att förklara det. Rent generellt kan man säga att hjärtat sätter tryck på artärerna. Med hjärtats hjälp leder de sedan blod ut mot kroppens olika organ. Det högre blodtrycksvärdet motsvarar hjärtats sammandragningar. Det lägre blodtrycket inträffar å andra sidan när hjärtat slappnar av.

Idag är arteriell hypertoni en av de huvudsakliga riskfaktorerna för utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar. I många utvecklade länder är denna sortens sjukdomar faktiskt de ledande dödsorsakerna. Några av dessa sjukdomar är:

 • Ischemiska hjärtsjukdomar
 • Hjärtsvikt
 • Njur- och hjärnsjukdomar

Du kanske också är intresserad av att läsa: Basilika och salvia för att naturligt avgifta njurarna

Vilken effekt har läkemedlet furosemid?

Närbild på njurarna.

Furosemid påverkar Henles slynga genom att förändra hur ämnen transporteras. När den här förändringen sker stimulerar det utsöndringen av vatten och elektrolyter, vilket i sin tur gör så att mängden urin ökar. Allt detta leder till en minskning i volymen av extracellulära vätskor.

För att uppnå detta resultat kan furosemid hämma en struktur som fungerar som en transportör av natrium, kalium, klorid och i mindre utsträckning även kalcium och magnesium. På detta sätt förhindrar det att sådana elektrolyter absorberas och det leder till ett större utsläpp av vatten.

Effekterna av läkemedlet furosemid är snabbverkande och kortlivade. Det tar bort vatten, vilket minskar vattenvolymen i kroppen, och på grund av detta fenomen påverkar det också behandlingen av hypertoni.

Biverkningar av läkemedlet furosemid

Behandling med furosemid är inte fri från biverkningar, vilket är fallet med alla kommersiella mediciner. De vanligaste biverkningarna avser dess diuretiska effekter. Bland dessa reaktioner kan vi nämna:

 • Hypokalemi: Med en hög dosering kan kaliumnivåerna i blodet kraftigt minska och i sin tur utlösa arytmier.
 • Öronproblem
 • Hyponatremi: Låga natriumnivåer
 • Hyperglykemi: Ökade glukosnivåer

Slutsats

Läkemedlet furosemid säljs under olika generiska varumärken i olika länder. Det är ett läkemedel för diuretiska ändamål och främst för behandling av hypertoni. Om du har frågor om detta läkemedel, och vill undvika komplikationer, bör du kontakta din läkare eller apotekspersonal. Dessutom bör du också informera dem om ifall du tar någon annan medicin samtidigt, eftersom det kan förändra hur läkemedlet fungerar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Vademecum. (1964). SEGURIL.
 • Valdivieso D., A. (2018). Diurético del Asa Furosemida y Acido Etacrinico. ARS MEDICA Revista de Ciencias Médicas. https://doi.org/10.11565/arsmed.v0i1.1294
 • Martínez-Rodríguez, R. H., García Lorenzo, J., Bellido Peti, J., Palou Redorta, J., Gómez Ruiz, J. J., & Villavicencio Mavrich, H. (2007). Diuréticos del asa y ototoxicidad. Actas Urologicas Espanolas.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.