Läkemedlet acitretin - egenskaper och användning

Acitretin verkar genom att hämma överväxten av celler och keratinisering av huden. Fortsätt läsa för att lära dig mer om denna retinoid, dess verkan och dess kontraindikationer.
Läkemedlet acitretin - egenskaper och användning

Senaste uppdateringen: 24 november, 2020

Läkemedlet acitretin tillhör gruppen retinoider och är alltså ett derivat av A-vitamin. Detta gör det till ett hjälpmedel i behandlingen av problem som förtjockar huden och ger den ett fjällande utseende.

Denna aktiva substans fungerar genom att hämma celltillväxt och keratinisering av huden. Keratinisering är en process genom vilken hudceller förtjockas på grund av att proteiner avsätts på dem.

Vad använder man läkemedlet acitretin till?

illustration av psoriasis

Läkemedlet acitretin använder man vid behandling av allvarliga och utbredda former av vissa hudåkommor. Psoriasis är ett av de mer vanligt förekommande tillstånden. Det är också användbart vid behandling av iktyos. Detta är en hudsjukdom där keratin avlagras i cellerna och härdar dem. Huden börjar då att likna naglar eller hår i sin struktur.

Du bör endast ta detta läkemedel under medicinsk övervakning, helst av en specialiserad dermatolog eller hudläkare. Detta beror särskilt på att dessa specialister har större erfarenhet av behandling med systemiska retinoider.

Administration av läkemedlet acitretin

Du måste ta acitretin tillsammans med mat eller, till exempel, med ett glas mjölk. Vad gäller dosen varierar den från patient till patient. Du bör alltid följa de riktlinjer som din läkare har föreskrivit dig.

Den vanliga startdosen för vuxna och äldre personer är 25 mg eller 30 mg, en gång om dagen. Efter 2-4 veckor är det dock möjligt för din läkare att justera dosen beroende på effektiviteten och om du har blivit drabbad av några biverkningar.

I vilket fall som helst är den maximala dosen 75 mg per dag (den maximala dosen i Sverige kan skilja sig från detta) och behandlingen får pågå i högst tre månader. Den kan dock pågå längre om din hudläkare kan se att det är nödvändigt.

Försök inte kompensera din dagliga dos om du glömmer att ta den. Men ta den så snart som möjligt. Du bör dock inte ta den om det bara är en kort tid tills du ska ta din nästa dos. Det är också viktigt att du konsulterar med din läkare om du vill avbryta behandlingen. Gör det inte på egen hand.

Du kanske också är intresserad av: Hur man tar hand om barn med psoriasis

Biverkningar av acitretin

person tar läkemedlet acitretin

Liksom alla läkemedel kan acitretin också ge patienterna biverkningar. De är vanligtvis dosrelaterade. Ju högre den dagliga dosen, desto större är risken att utveckla biverkningarna.

De flesta biverkningarna visar sig när du påbörjar behandlingen och försvinner om du justerar eller avbryter behandlingen.

Torr hud och torra slemhinnor och läppar är bland de vanligaste biverkningarna. Dessutom kan det finnas andra oönskade effekter, till exempel:

 • Förändringar i hårets tillväxthastighet och struktur
 • Inflammation av tandkött och munslemhinnan
 • Hudblåsor och sprickor
 • Färgförändringar i hår och hud
 • Ögonsjukdomar, såsom torra ögon, suddig syn, dålig nattsyn och intolerans mot kontaktlinser

I andra fall, förutom torrhet i slemhinnor i huden och i näsan, kan huden fjälla och flaga av. Områden som är särskilt utsatta för fjällande hud är handflatorna och fotsulorna.

En mindre procentandel av patienterna får även andra biverkningar, som näsblödningar. De kan också ha fjällig hud och hud som blir tunnare och skörare, med ökad känslighet.

När långtidsbehandlingen med acitretin är över kan det förekomma benförändringar, som att benen blir tunnare och en minskning av bentätheten – osteoporos.

När bör man inte använda läkemedlet acitretin?

Du bör inte använda acitretin i följande situationer:

 • Om du är gravid eller kan komma att bli gravid under behandlingen eller under de följande tre åren
 • Om du har nedsatt funktion i lever, njurar eller kranskärl
 • I fall då patienten är allergisk mot acitretin eller andra retinolderivat
 • Om du genomgår en tetracyklinbehandling

Du måste veta och komma ihåg att acitretin är mycket teratogent. Det vill säga att det kan utlösa fostermissbildningar hos gravida kvinnor om de genomgår behandling. Typiska missbildningar orsakade av acitretin är bland annat:

 • Skador på centrala nervsystemet
 • Hjärtproblem och dilaterade blodkärl
 • Deformationer i skallen, ansiktet och skelettet
 • Problem i brässen, eller thymus

Risken för missbildningar är hög, även om en gravid kvinna bara tar läkemedlet under en kort tid. Det kan också ske om graviditet inträffar inom tre år efter avslutad behandling.

Slutsats

Du bör alltid använda acitretin under medicinsk övervakning och vara särskilt försiktig om du är kvinna. Ta inte detta läkemedel om du är gravid eller planerar att bli gravid inom de kommande tre åren. Som vi nämner ovan kan detta läkemedel medföra allvarliga fostermissbildningar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Carretero, G., Ribera, M., Belinchón, I., Carrascosa, J. M., Puig, L., Ferrandiz, C., … Moreno, J. C. (2013). Acitretina: guía de uso en psoriasis. Actas Dermo-Sifiliográficas. https://doi.org/10.1016/j.ad.2013.01.003

 • Höpker, L. M., Ribeiro, C. G., Oliveira, L. M., & Moreira, A. T. R. (2011). Ichthyosis follicularis, alopecia and photophobia syndrome (IFAP): Report of the first case with ocular and cutaneous manifestations in Brazil with a favorable response to treatment. Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. https://doi.org/10.1590/S0004-27492011000100013

 • Medina, S., & Ledo, A. (1992). RETINOIDES. Monografias de Dermatologia.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.