Kranskärlsförträngning och relaterade hälsorisker

Blodkärl kan härdas i takt med att vi åldras, men det finns många faktorer som kan påskynda denna process, som tobaksanvändning, en stillasittande livsstil eller en dålig kost som leder till övervikt.
Kranskärlsförträngning och relaterade hälsorisker
Maricela Jiménez López

Granskad och godkänd av läkare Maricela Jiménez López.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Kranskärlen är ansvariga för att transportera syrerikt blod till hjärtmuskeln. Förträngningar i dessa kärl orsakar en otillräcklig tillförsel av blod till hjärtat, vilket i sin tur gör det till ett extremt skadligt hälsoproblem. Om kärlen blir helt blockerade, kranskärlsförträngning, är det möjligt att delar av hjärtat skadas.

I många fall är den värsta konsekvensen att hjärtmuskeln slutar fungera, och mest oroande av allt är att detta numera är den sjukdom som har blivit den vanligaste dödsorsaken i världen.

Personer som lider av kranskärlsförträngning löper stor risk att drabbas av hjärtinfarkt. Sjukdomen drabbar både män och kvinnor, och i båda fallen är dödstalen ganska höga.

Vilka är orsakerna till kranskärlsförträngning?

Hjärtat i människokroppen

Kranskärlsförträngning orsakas huvudsakligen av uppbyggnaden av fettavlagringar inne i blodkärlen. Dessa är i sin tur sammansatta av kolesterol, kalcium och andra substanser i blodet. Dessa är de främsta orsakerna:

 • Förtjockning av väggarna hos kärlen som transporterar näring till hjärtmuskeln.
 • Ansamling av fet plack i kranskärlen.
 • Förträngning av kranskärlen.
 • Blockering av blodflödet på grund av att en propp bildas inuti ett kranskärl.
 • Inflammation i kranskärlen.

Hindret kan uppstå i en eller flera kranskärl, oavsett var de är belägna. Likaså finns det olika svårighetsgrad. Genom att hindra korrekt blodflöde genom hjärtmuskeln kan sjukdomen orsaka symtom som bröstsmärtor eller andnöd.

Symptom på kranskärlsförträngning

Smärta i hjärtat

En av de största komplikationerna med kranskärlsförträngning är att det vanligtvis utvecklas under många år. Detta innebär en stor risk eftersom sjukdomen i ett tidigt skede inte visar specifika symptom. Den kan avancera långsamt tills den är långt framskriden och svår att behandla. Symptomen skiljer sig från person till person, men i allmänhet lider de drabbade av följande:

 • Obehag eller bröstsmärtor (kärlkramp)
 • Andningssvårigheter
 • Ödem eller vätskeretention i fötterna
 • Extrem trötthet och utmattning efter träning
 • Smärta i armar eller axlar
 • Överdriven svettning
 • Illamående

Riskfaktorer

Sluta röka

När människor åldras uppstår i de flesta fall någon grad av åderförkalkning. Det finns dock vissa riskfaktorer som kan påskynda denna process eller bidra till igensatta kärl.

 • Kön: Män löper en högre risk att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med kvinnor.
 • Ålder: Män löper större risk från 45-årsåldern och uppåt, medan kvinnors risk ökar från 55-årsåldern.
 • Genetiska faktorer: Om det finns en familjehistoria av hjärtsjukdomar.
 • Fetma och övervikt
 • Stillasittande livsstil
 • Rökning
 • Högt kolesterol
 • Högt blodtryck
 • Diabetes
 • Stress
 • Överdriven konsumtion av alkoholhaltiga drycker.
 • Överdriven konsumtion av fet mat, socker, kolesterol och kalorier.

Är det möjligt att förebygga kranskärlsförträngning?

Precis som vid många andra kroniska sjukdomar är en hälsosam livsstil nyckeln för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Nedan kommer vi att ge dig några råd som du kan använda i ditt dagliga liv för att förebygga kranskärlsförträngning.

 • Upprätthåll en hälsosam vikt och undvik övervikt.
 • Öka din konsumtion av fullkornsprodukter, frukt och grönsaker. Dessa är avgörande för att rengöra blodkärlen och förbättra hjärthälsan. Samtidigt bör du undvika att äta mättat fett, rött kött och charkuteriprodukter.
 • Påbörja en bra träningsrutin som passar din ålder och fysiska förmåga.
 • Om du har den dåliga vanan att röka bör du söka hjälp för att sluta.
 • Om du lider av högt blodtryck eller diabetes är det mycket viktigt att gå på regelbundna läkarkontroller för att förebygga de allvarliga konsekvenserna av båda sjukdomarna.
 • En daglig låg dos av acetylsalicylsyra kan hjälpa till att förebygga blockering av kranskärlen, men det är mycket viktigt att först konsultera en läkare.
 • Öka ditt intag av livsmedel av bra kolesterol och försök upprätthålla en hälsosam livsstil för att minska halterna av dåligt kolesterol och triglycerider.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.