Kopplingen mellan dermatit och kortikosteroider

Det finns ett samband mellan dermatit och kortikosteroider. Det här är säkra, effektiva läkemedel mot hudutslag – så länge du använder dem på rätt sätt. Läs mer i den här artikeln!
Kopplingen mellan dermatit och kortikosteroider

Senaste uppdateringen: 05 februari, 2022

Kopplingen mellan dermatit och kortikosteroider kommer av att det senare vanligtvis är behandlingen för det förra. Kortikosteroider kan vara din vän i nöd och minimera uppkomsten av dermatit när de används på rätt sätt.

Dessa läkemedel har fått negativa recensioner på grund av de biverkningar som tillskrivs dem. Men det gäller att använda dem under medicinsk övervakning, eftersom detta ökar säkerheten. I själva verket är den uppskattade säkerhetsmarginalen mycket rimlig när man använder kortikosteroider enligt tillverkarnas och läkarens specifikationer.

Vad är dermatit?

person med dermatit på
Blöjutslag är en vanlig form av dermatit hos barn och detta kan man behandla med kortikosteroider.

Dermatit är en inflammatorisk, kronisk, kliande hudsjukdom. Topikala kortikosteroider är den bästa behandlingen när du har ett pågående utbrott.

Sambandet mellan dermatit och kortikosteroider beror på att de är de mest populära läkemedlen. Detta beror på att de är säkra och effektiva så länge du använder dem på rätt sätt för att behandla dermatit.

Att förebygga eller dra ut på frekvensen av dessa utbrott är avgörande för en persons livskvalitet. Genom att förebygga och få det att gå längre mellan utbrotten kan man minska användandet av kortikosteroider.

Varför använda topikala kortikosteroider?

Kortikosteroider kan vara naturliga eller syntetiska.

 • Naturliga kortikosteroider är steroidhormoner som kroppen syntetiserar från kolesterol och har en dämpande verkan i både inflammatoriska och immunologiska processer. De kontrollerar även stress.
 • Syntetiska kortikosteroider, som hydrokortison, syntetiseras genom att strukturen hos de naturliga ändras. Man marknadsför den vanligtvis i form av läkemedelspreparat, och de är vanligtvis för utvärtes bruk direkt på lesionen.

Du kanske vill läsa den här artikeln: Grundläggande vård för atopisk dermatit hos spädbarn

Hur fungerar kortikosteroider vid dermatit?

dermatit och kortikosteroider

Dessa läkemedel har antiinflammatoriska, kärlsammandragande, immunmodulerande och antiproliferativa effekter. Man använder dem direkt på utslagen eftersom de minskar inflammation och klåda orsakad av dermatit.

De hjälper till att kontrollera utbrott av dermatit när man använder dem på rätt sätt. Det är dock viktigt att känna till att de inte botar tillståndet.

Beroende på styrkan faller kortikosteroider in i följande klassificering:

 • Extremt hög styrka är det mest effektiva, eftersom det innehåller clobetasol.
 • Hög styrka, som metylprednisolon, är en av de vanligast föreskrivna aktiva ingredienserna för behandling av atopiska eksem och inkluderar beklometason och betametason (som behandling av eksem och dermatit).
 • Låg styrka, som hydrokortison, är en receptbelagd kräm och mycket effektiv även i minimala koncentrationer.

Dermatit och kortikosteroider: Biverkningar

Biverkningarna av kortikosteroider som man använder vid behandling av dermatit beror huvudsakligen på följande faktorer:

 1. Biverkningarna varierar beroende på läkemedlets styrka och ju högre styrka, desto mer sannolikt är det att de utlöser biverkningar.
 2. Att applicera en kortikosteroid på armbågarna eller fotsulorna är inte detsamma som att applicera den i ansiktet, i  hudveck eller på könsorgan eftersom tunnare hud absorberar dessa ämnen lättare.
 3. Huden på barn, äldre och ungdomar är mer benägna att få biverkningar.
 4. Huden absorberar inte en flytande lösning lika effektivt som den absorberar en kräm eller salva, så ju fetare hjälpämnet är, desto större absorption och varaktigheten av effekten.
 5. Liknande, ju längre behandlingen är, desto större är risken för biverkningar. (Därför är det ibland bättre att använda en högre styrka av kortikosteroider under ett fåtal dagar än en kortikosteroid med lägre styrka för längre behandling.)
 6. Ju större det behandlade området är, desto större är risken för biverkningar.

Du kanske är också vill läsa den här artikeln: Förhindra hudutslag: Symptom, orsaker och behandling

Känner du till biverkningarna av kortikosteroider vid behandling av dermatit?

Detta läkemedel kan orsaka oåterkalleliga biverkningar som bristningar, brustna blodkärl och dermal atrofi. Men det kan även ge andra biverkningar som är reversibla, som bland annat ansiktserytem, ​​variationer i hudpigmentering, finnar och rosacea.

Kortikosteroider är fotosensibiliserande, vilket är varför man måste använda solskyddsmedel när man genomgår behandling med det. Det kan också orsaka biverkningar på systemnivå. Dessa är visserligen sällsynta och beror på absorptionen av kortikosteroider genom huden.

Bland dessa biverkningar förekommer följande:

 • Försenad tillväxt
 • Hypertoni
 • Diabetes
 • Mineralokortikoid effekt

Slutsats om sambandet mellan dermatit och kortikosteroider

Prata med din läkare för mer information i fall då du behöver behandla dermatit.

Försök att använda specifika mjukgörande krämer mellan utbrotten för att undvika att använda kortikosteroider om du lider av dermatit, och följ alltid din läkares instruktioner. Detta är det bästa sättet att kontrollera sjukdomen och undvika överdriven användning av läkemedlet.

Du kan också undvika biverkningar av kortikosteroider när du använder dem under medicinsk övervakning. Detta eftersom att du då noggrant följer den dosering och behandlingslängd som din läkare ordinerat.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Lebrun-Vignes, B., & Chosidow, O. (2007). Corticoterapia local cutánea. EMC – Pediatría. https://doi.org/10.1016/s1245-1789(07)70253-6

 • Mateos, M. (2011). Guía de tratamiento de la Dermatitis Atópica en el niño. Documento de consenso grupo de expertos.

 • Berbegal, L., DeLeon, F. J., & Silvestre, J. F. (2015). Estudio de sensibilización a corticoides en una consulta de alergia cutánea. Actas Dermo-Sifiliográficas. https://doi.org/10.1016/j.ad.2015.07.007


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.