Fem konsekvenser av höga ljud för din hälsa

Håll dig borta från höga ljud och stressiga stimuli om du vill ha starkare immunförsvar. Ljudföroreningar kan inte bara påverka dig fysiskt, utan även psykologiskt.
Fem konsekvenser av höga ljud för din hälsa

Skriven av Solimar Cedeño

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Ljudföroreningar finns överallt. Även om det kan verka harmlöst så kan högtalare och generell exponering för höga ljud ha en negativ effekt på din livskvalitet. Lär dig om några konsekvenser av höga ljud i dagens artikel.

Varje dag samexisterar vi med mycket ljudmässig stimuli. Men när börjar de vara skadliga för vår hälsa?

Oftast är ljudföroreningar en oönskad faktor som är farlig för hälsan. En utredning som utfördes av flera europeiska organisationer beskriver oljud som en:

“Utsöndring av energi med källa i ett vibratoriskt fenomen. Det uppfattas av djur- och människoöron och genererar en känsla av irritation.”

Denna känsla upplevs framförallt när ljudet är främmande i sammanhanget vi uppfattar det i eller när vi inte är vana vid det.

I grund och botten kan konsekvenser av höga ljud uppstå när du känner någon form av obehag, och detta eftersom volymen är skadlig.

Konsekvenser av höga ljud: tinnitus

Exponering för höga ljud och ljudföroreningar kan leda till allvarliga hälsoproblem.

Visste du: Prova dessa naturliga huskurer för tinnitus

Oljud: ett globalt problem

I dagsläget är oljud ett stort orosmoln för folkhälsan på global nivå.

Ett av målen för EU till 2020 är faktiskt att minska ljudföroreningar till nivåer som Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar (alltså mindre än 85 dB i 8 timmar under arbetstid).

WHO påpekar att dövhet kan orsakas av väldigt högt ljud i bland annat barer, på discon, vid konserter och andra musikevenemang. Användning av högtalare på hög volym under längre perioder spelar också en roll.

Därför är det så viktigt att lyssna på musik vid rätt volym.

Men de konsekvenser av höga ljud vi drabbas av går långt bortom bara dövhet. Dessa stimuli påverkar faktiskt vårt fysiska och känslomässiga välmående mycket mer än du kanske tror.

Nedan ska vi berätta mer om konsekvenser som oljud kan ha för hälsan.

Fem konsekvenser av höga ljud för hälsan

1. Hörselförlust

Detta är troligen den mest oroväckande effekten, även om det inte är den enda. Exponering för höga ljud i arbetet under långa perioder är en av de främsta orsakerna till hörselförlust.

Detta inträffar eftersom oljuden skadar de sensoriska cellerna i innerörat.

Hörselförlust kan sedan i sin tur leda till ångest, depression, diskriminering, försämrade arbetsprestationer och försämrad akademisk förmåga, bland annat. Därför är det så viktigt att inte utsätta kroppen för det.

2. Sömnproblem

Trött kvinna

Oljud stör dina sömncykler.

Ljud i omgivningen är en av de främsta orsakerna till sömnstörningar.  Detta leder till sömnlöshet och kan hindra dig från att vila ordentligt, eftersom det ändrar dina sömncykler.

När sömnstörningarna blir kroniska orsakar det humörsvängningar och försämrar din koncentration samt prestationsförmåga. Vidare har det avsevärda effekter på hur vaken du är.

3. Det påverkar cirkulationssystemet

Att exponeras för konstanta ljud överallt ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar, alltså kärlkramp och hjärtinfarkt, såväl som högt blodtryck.

Ljudnivåer över 65 dB eller akut exponering för 80-85 dB kan orsaka långsiktiga hjärtproblem.

Detta sker eftersom hög volym agerar som ett biologiskt stressmoment som får kroppen att aktivera nervhormoner, vilket ökar blodtryck och hjärtrytm.

4. Höga ljud leder till stress och gör dig irritabel

Stress är ett svar från din kropp på en extern utmaning. Men när den varar under lång tid så påverkar den din hälsa. Stress som orsakas av höga ljud är kopplat till sjukdomar i det endokrina systemet och immunförsvaret.

En bieffekt av detta är att ljudföroreningar kan påverka inlärning och minnesprocesser, samt störa din problemlösning. Vidare ökar det irritabilitet och aggression.

5. Det ändrar ditt immunförsvar

Kvinna med nedsatt immunförsvar

Oljud kan avsevärt påverka dina försvar.

Det mänskliga immunförsvaret behöver gott om energi för att fungera. Men stress genererar ett tillstånd av vakenhet som tar mycket energi från kroppen. När kroppen utsätts för kronisk stress uppstår en immunologisk svacka.

Som du kan se leder en sak till en annan eftersom immunförsvaret påverkas och försvagas. Det öppnar upp för bakterier och virus att komma in i kroppen och attackera.

Det blir lättare för din kropp att drabbas av virala sjukdomar när den är utsatt för stress, inklusive via ljudföroreningar.

Hur man undviker dessa konsekvenser av höga ljud

Nu när du vet hur mycket höga ljud kan påverka din kropps hälsa är det viktigt att du vet hur man minskar dessa effekter. Härnäst ska vi dela med oss av några åtgärder för det:

  • Oavsett hur mycket du gillar en låt ska du inte lyssna på den på för hög volym. Överskrid aldrig 100 dB när du lyssnar på musik eller ser på TV. Dina öron kommer tacka dig.
  • Går du på en konsert eller en fest ska du hålla avstånd till högtalarna eller andra ljudkällor.
  • Om du kontinuerligt utsätts för höga ljud där du jobbar eller bor ska du flytta. Om det inte är möjligt ska du använda hörselskydd.
  • Håll dig även borta från högljudda hushållsprodukter.
  • Lyssna inte på musik i hörlurar i mer än 60 minuter i sträck.

Följ dessa tips för att bibehålla god hörselhälsa. Om du tror att du redan drabbats av problem ska du tala med en öron-, näsa- halsläkare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Organización Mundial de la Salud. Sordera y pérdida de la audición. (2018) [Online] Available at: www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
  • Unión Europea, Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía, Junta de Andalucía. Ruido y Salud. [Online] Available at: www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=72b1d2fd-c5e5-4751-b071-8822dfdfdded&groupId=7294824

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.