Vad är ketamin och vilka effekter har det?

Ketamin är en bedövande substans som främst används som ett lugnande och sövande medel för djur. Den kan dock även orsaka hallucinogena effekter.
Vad är ketamin och vilka effekter har det?

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2019

Ketamin är ett läkemedel med bedövande och hallucinogena effekter. Dess användning inom vården är väldigt begränsat, och det används huvudsakligen som ett snabbverkande bedövningsmedel.

Det används även inom veterinärmedicinen för att söva större djur, framförallt hästar. Det syntetiserades och började användas i slutet av 1900-talet för just detta syfte.

På grund av att ketamin även missbrukas av vissa har den fått rykte om sig att vara en kraftigt hallucinogen drog, samt för att användas vid våldtäkter på grund av dess sövande egenskaper.

Hur fungerar det?

Kemisk formel

Ketamin är ett derivat av fencyklidin . Båda är medlemmar i familjen NMDA-receptorantagonisterNMDA är en förkortning av N-metyl-D-aspartat, som är en receptor för glutamat.

När en substans är en agonist så innebär det att den stärker effekten hos andra substanser. När en substans å andra sidan är en antagonist så blockerar den effekten från en annan substans.

Ketamin är ett bedövningsmedel eftersom det blockerar aktiviteten hos NMDA, som ansvarar för att öka aktiviteten hos glutamat.

Glutamat är en signalsubstans som utgör majoriteten av synapskopplingarna i olika regioner av nervsystemet och hjärnan.

Till exempel hjärnbarken har många glutamatreceptorer eftersom den ligger i området där inlärning och minne finns.

Eftersom ketamin blockerar glutamat kan synapser inte överföra exciterande information, varpå nervsystemet försätts i ett tillstånd av avslappning. Beroende på dosen agerar läkemedlet antingen bedövande eller sövande.

Vad har ketamin för effekter?

Som vi nämnde ovan används ketamin huvudsakligen som ett bedövningsmedel och lugnande medel inom veterinärmedicin. Läkare använder dock sällan preparatet, på grund av dess många och farliga bieffekter.

Vidare undviker man det eftersom det är en psykotropisk substans. Det innebär att det är en substans som kan förändra en persons mentala tillstånd.

I mindre utvecklare länder används det dock som en billig smärtlindrare.

Varför är ketamin en psykotropisk substans?

Ketamin är en kraftfull hallucinogen sm har en dissociativ natur. Det innebär att den ändrar patientens känsla för hur kroppen existerar rumsmässigt.

Det beskrivs ofta som en känsla av lätthet, flytande, att man lämnar kroppen, etc. När man först använde det i låga doser hos barn och äldre kommenterade många vad de upplevde.

Eftersom det fanns så många udda fall utförde man flera studier, tills man fann att ketamin i låga doser har kraftfulla hallucinogena egenskaper. Det är just denna egenskap som gör det så farligt.

Vidare är det svårt att mäta den korrekta dosen eftersom bieffekterna är omedelbara. I minimala doser producerar den till exempel en avslappnande effekt.

Men även en liten ökning i dosen kan resultera i nära döden-upplevelser.

Ketamin har många negativa effekter

Läkemedel på slev

Utöver hallucinationer kan ketamin ändra en persons minne och orsaka andningssvårigheter.

Vid högre doser kan en person drabbas av arytmi, eller problem med hjärtrytmen. Andra kardiovaskulära komplikationer inkluderar hypertoni , bradykardi, hjärtsvikt och ökat tryck inuti skallen.

Det finns även en risk för dödsfall hos barn eftersom det kan orsaka spasmer i struphuvudet, vilket blockerar luftvägarna. Vidare kan barn även drabbas av anfall eller dystoni.

Dystoni är den medicinska termen som refererar till ofrivilliga sammandragningar av musklerna.

Om ketamin orsakar dem så är de vanligtvis smärtsamma och en reflektion av otillräcklig funktion hos nervsystemet.

Av ovan nämnda anledningar använder läkare knappt ketamin. Eftersom komplikationerna är så många, frekventa och farliga väger nackdelarna tyngre än fördelarna.

Om det blandas med andra substanser, som alkohol, blir det dessutom ännu farligare.

Om du tror att någon tagit ketamin bör du ringa larmtjänsten omedelbart. Sätt därefter personen i ett tyst rum, sänk belysningen och håll rummet så tyst som möjligt för att minska alla stimulantia.

Hade du koll på ketamin och dess många effekter?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.