FDA godkänner nytt läkemedel för att förhindra migrän

Endast de som lider av migrän kan beskriva intensiteten av deras symptom och hur bedrövligt det kan vara att uppleva hur livet störs av detta tysta tillstånd. Ett nytt alternativ för att förhindra migrän kan vara på väg, vilket är ett mycket uppmuntrande faktum för miljontals människor.
FDA godkänner nytt läkemedel för att förhindra migrän

Senaste uppdateringen: 29 september, 2020

Ett innovativt läkemedel har nyligen godkänts av USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet FDA (U.S. Food and Drug Administration). Det är i själva verket en rad injektioner som har egenskapen att förhindra migrän och de tas varje månad.

Läkemedlet heter Aimovig, men det kallas också Erenumab.

Varför är detta en stor nyhet?

Att komma med flera alternativ för behandling av migrän erbjuder lösningar till dem som lider av de plågsamma effekterna av detta tillstånd.

Även om det för vissa känns obegripligt så är det många som lider av hemsk migrän som till och med kan kräva att man låser in sig i ett mörkt och tyst rum för att lindra en del av den oerhörda smärtan.

Migrän är så allvarligt att Världshälsoorganisationen år 2012 deklarerade det en invalidiserande sjukdom.

Fram tills dess hade de som lider av migrän varit tvungna att uthärda anklagelser om att missa sina förpliktelser på grund av “simpel huvudvärk”. Detta är långt ifrån verkligheten.

Denna sjukdom har ett signifikant genetiskt ursprung: de facto är det främst kvinnor som lider av detta tillstånd. Det innebär att migrän inte uppkommer på grund av livsvanor eller på grund av stress, som många andra sjukdomar.

Naturligtvis innebär detta en desto större anledning att behandla det.

Hur fungerar Aimovig?

Resultaten från detta nya läkemedel presenterades på den årliga konferensen som anordnas av USA:s neurologiska akademi, American Academy of Neurology.

I grund och botten är dess huvudsakliga fördel att det förebygger uppkomsten av migrän; detta beskriver den specialiserade digitaltidningen IFL Science. Det goda med läkemedlet är alltså att det har effekt i förebyggande syfte, det vill säga innan symptomen hinner presentera sig.

Man med migrän

Forskarna visade att dess effekt varar så länge att det räcker att patienter tar läkemedlet en gång per månad. Dessutom behöver man inte ta piller. Det räcker att man tar en injektion på 70 till 140 milligram varje månad.

Denna dos blockerar molekylerna som överför migränsignalerna som orsakar den intensiva smärtan som karaktäriserar denna sjukdom.

Biverkningar och kostnad

Enligt medicinska tidskrifter är risken för biverkningar av detta läkemedel väldigt låga. Däremot är fördelarna inte garanterade hos alla patienter.

I undersökningarna visade det sig att en tredjedel av patienterna som tog läkemedlet fick signifikant förbättring i sitt tillstånd. Däremot sa bara få att deras symptom helt och hållet försvann. För övrigt var det en stor del som inte upplevde någon förbättring överhuvudtaget.

Ännu inte tillgängligt

Tyvärr kan det fortfarande dröja tills behandlingen är allmänt tillgänglig.

Dessutom är dess kostnad hög så det är inte lättillgängligt oavsett, speciellt inte för folk som inte har sjukförsäkring.

Företaget som framställer injektionen, Amgen, meddelade att kostnaden för en injektion är 575 USD. I Europa utvärderar däremot Europeiska läkemedelsmyndigheten fortfarande läkemedlets godkännande. Priset kommer att bero på förhandlingar mellan Amgen och de offentliga sjukvårdssystemen. Det återstår alltså att se om vanligt folk kommer att ha råd att köpa läkemedlet.

I ett uttalande försvarade det amerikanska företaget det höga priset på deras produkt. De hävdade att det kommer ha en mycket positiv effekt på både patienter och professionella inom hälsobranschen.

Förhoppningsvis kommer produkten så småningom bli tillgänglig för användning.

Annan medicinering för att förhindra migrän

Naturligtvis är detta inte det första alternativet som skapats för att förhindra migrän. Det finns andra metoder som tidigare godkänts av FDA, till exempel läkemedlen methysergide, propanolol, timolol och typer av valproinsyra.

Användning av dessa kan dock medföra biverkningar. Därför är det väsentligt att en läkare bedömer läkemedlets verkan på patienten för att justera dosen eller avsluta medicineringen om det är nödvändigt.

Hur många drabbas av migrän?

Mer än 10% av den europeiska populationen lider av symptom av migrän. Dessa är bland annat illamående, känslighet mot ljus, och skarp smärta i huvudet. Dessutom lider mer än 1% av dem av dessa symptom var tredje dag eller oftare.

Många av dem som lider av migrän kan behandla symptomen delvis med traditionella läkemedel och även med hemgjorda kurer. Dock finns det även de som är allvarligt påverkade av de negativa effekterna som huvudvärken har på deras humör.

Läkemedel mot migrän

Här är några fakta om denna sjukdom:

  • Migrän påverkar var tionde person.
  • Det uppkommer oftast efter 20-årsåldern, men även barn kan lida av det.
  • Det finns flera olika typer av migrän, som skiljer sig beroende på vilket område i hjärnan som drabbas.
  • Den allvarligaste och mest intensiva är den neuropatiska migränen.
  • Trots att migränens ursprung ofta är genetiskt kan både interna och externa stimuli utlösa det. Det är rekommenderat att man dokumenterar och håller koll på vad som utlöser ens migränepisoder för att på egen hand kunna prova att förhindra migrän.

Med tanke på de miljontals människor som lider av denna sjukdom runt om i världen, är det uppmuntrande att veta att man håller på att utveckla sätt att förhindra migrän. Om läkemedel som Aimovig fortsätter att utvecklas kommer tusentals människor kunna leva ett bättre liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.