Kassandras syndrom och marginaliseringen av kvinnor

Kassandras syndrom får kvinnor att känna sig underlägsna i flera områden av livet. Det kan ses bland kvinnor över hela världen idag.
Kassandras syndrom och marginaliseringen av kvinnor

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Kassandras syndrom är en av de mest berömda myterna från Homeros IliadenI den berättar han om Apollon – profetiornas gud – som var fascinerad av Kassandras skönhet. Hon var dotter till kungen av Troja, och Apollon erbjöd henne något i utbyte mot hennes kärlek.

Vad han lovade henne var profetians gåva, men Kassandra gillade inte Apollon. Därför accepterade hon gåvan, men vägrade vara med Apollon i gengäld. Han var förkrossad, men framförallt var han arg.

Apollon kom tillbaka för att förbanna Kassandra med profetior som ingen skulle tro på, trots att de var det. Så gåvan blev en förbannelse. Kassandra led av att se hur andra undervärderade det som var sant.

Känslan av att vara undervärderad får dig att känna dig underlägsen

Kvinna med duvor

Kassandras syndrom får kvinnor att känna sig underlägsna i flera områden av livet. De baserar faktiskt sin identitet på fördomar som finns om dem. Vissa erkänner att de är för svaga. De säger att de gråter på grund av allt, att de alltid är offren

Men det finns även sådana som anammar fraser som “det tåget har gått”. Det får dem att skapa en identitet som baseras på beroende, samt på sökandet efter erkännande av andra, brist på självkänsla och en tendens att känna sig ansvarig för allt.

Till stor del är det vad som hände i myten om Kassandra och vad som utgör Kassandras syndrom.

  • Hon ville bli erkänd av andra på grund av sina profetior, men hon blev bara bortstött.
  • Hon ville rädda sina närstående från olyckorna hon berättade om i förväg, men de litade inte på henne. På grund av det mådde hon dåligt och fick dålig självkänsla.

I Kassandras syndrom finns det alltid en tendens att visa mod eftersom folk tror att de kommer få respekt och kärlek från andra på det sättet. Men det händer inte. Istället blir man bara bortstött.

Kassandras syndrom ger upphov till psykologiska förändringar

ledsen kvinna poserar på en stege

Den undervärderade känslan får kvinnor med Kassandras syndrom att genomgå psykologiska förändringar. En av dem har att göra med perfektionism; ett sökande efter att kontrollera allt.

  • De är besatta av småsaker, speciellt inom deras domän.
  • Om allt inte är perfekt visar det deras brist på kontroll, och de kan inte få erkännande för vad de inte har någon makt över.

Något annat är att deras intuition stängs av. Om andra undervärderar dem gör de samma sak, men de gör det mot sig själva med sina känslor. Därför slutar de lyssna när instinkten säger åt dem att “det här förhållandet är inte bra för dig” eller “du lider i onödan”.

Det leder till att de blir överbelastade. De märker inte av det i början, men deras kroppar börjar visa upp tecken på att något inte står rätt till. De börjar uppleva smärta, trötthet och sömnproblem… Om extern bortstötning är smärtsamt är inre bortstötning än mer fasansfullt.

Marginaliseringen av femininitet, maskulinitetens maktutövande

Bedrövad kvinna

Kassandras syndrom är en marginalisering av femininitet. Det är när man inte tar kvinnor på allvar och när de är underdåniga män.

När Apollon kände sig avfärdad demonstrerade han sin maskulinitet genom att utöva makt över Kassandra. Hon hade ingen chans. Hon drabbades av konsekvenserna av maskulin dominans.

Det är något som fortsatte hända efter att hon drabbats av Apollons vrede. Hon sökte efter erkännande och självsäkerhet som hon alltid blev förnekad. Många kvinnor lider av syndromet eftersom de är födda med det ingjutet i dem; känslan av att vara undervärderad är något som man tillskriver dem vid födseln.

Även om det finns mycket man kan göra mot feminin marginalisering är det något som man inte tar i beaktande eftersom man fortfarande anser att kvinnor anses är svaga och känsliga. För att bli av med dessa etiketter måste man vandra en väldigt hård och svår väg  full av branta backar.

Illustrationer från Norvz Austria, David Talley, Greta Larosa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • PEÑA ARCE, V. J. (2019). RELACIÓN ENTRE DEPENDENCIA EMOCIONAL E INDEFENSIÓN APRENDIDA EN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.
  • Bottero, M., Oliver, E., & Zanola, M. (2007). La indefensión aprendida. PSICOLIBROS.
  • Stableford, B. (2001). The cassandra complex (Vol. 4). Tor Books.
  • Gil, I. C. (2000). Antigone and Cassandra: Gender and Nationalism in German Literature. Orbis Litterarum, 55(2), 118-134.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.