Kan man vara allergisk mot elektricitet?

Människor som är allergiska mot elektricitet lider av obehag när de utsätts för elektromagnetiska fält. Men vetenskapen har ännu inte fastställt huruvida detta kan klassificeras som en allergi eller något annat liknande tillstånd.
Kan man vara allergisk mot elektricitet?

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Att vara allergisk mot elektricitet är ett ämne som experter inte pratar mycket om. Även om det finns många rapporter som tar upp detta tillstånd har det för närvarande inte någon gedigen, vetenskaplig grund. Dessutom erkänns inte någon formell diagnos av detta tillstånd.

Om man är allergisk mot elektricitet betyder det att man drabbas av en negativ respons med synliga symptom när man utsätts för elektromagnetiska fält. De sträcker sig från obehag i ögonen till allvarligare problem.

Detta tillstånd är också känt som elektromagnetisk överkänslighet (EHS). Vetenskapen har inte nått enighet i denna fråga eftersom det finns motstridiga bevis i ärendet.

Kanske kommer den här artikeln också att intressera dig: Fyra negativa effekter av mobiltelefoner du inte känner till

Vad är elektromagnetisk överkänslighet (EHS)?

kvinna kliar sig på armen

Att vara allergisk mot elektricitet eller drabbas av elektromagnetisk överkänslighet är en intolerans mot elektromagnetiska fält. Om någon med detta tillstånd utsätter sig för ett elektromagnetisk fält, kommer han eller hon att utveckla av en rad symptom som till stor del sammanfaller med de som man vanligen ser vid allergier.

Elektromagnetiska fält är oscillerande elektriska och magnetiska fält, som kommer sig av accelerationen av elektriska laddningar från ledningar, telefoner, hushållsapparater och högspännings-Wi-Fi-nätverk. I teorin känner människor som är allergiska mot elektricitet ett fysiskt eller psykiskt obehag om de utsätter sig för dessa fält,

Det finns inget vetenskapligt stöd för att detta tillstånd förekommer. Vissa studier har visat att personer som känner sig påverkade av detta problem visar symptom när de befinner sig i både verkliga och falska elektromagnetiska fält.

Samtidigt har Europeiska kommissionen släppt en rapport om sjukdomen 2015. Den betonar att det inte finns några bevis för att det finns personer med allergier mot elektricitet eller att det finns elektromagnetisk överkänslighet. Den hävdar dock också att vi behöver ytterligare studier.

Allergisk mot elektricitet – symptomen

Många läkare och forskare anser att försiktighetsprincipen bör tillämpas enligt dessa fall. Denna princip säger att det är bäst att acceptera problemets existens och agera därefter eftersom man står inför en situation där det inte finns några definitiva bevis.

Enligt tillgängliga men dock icke underbyggda data orsakar elektromagnetisk överkänslighet kronisk trötthet, återkommande huvudvärk, yrsel, nervositet, takykardi, minskad koncentration, sömnlöshet och andra liknande symptom.

Man kan klassificera symptomen hos dem som verkar vara allergiska mot elektricitet i tre stadier:

  • Första stadiet. Detta är i grunden neurologiskt till sin natur. Det orsakar symptom som huvudvärk, ringningar i öronen, domningar och surrningar, yrsel, koncentrationssvårigheter, matsmältningsproblem och takykardi.
  • Andra stadiet. Detta stadium orsakar tre symptom: Kronisk trötthet, sömnlöshet och depression. Irritabilitet, verbal aggression och humörstörningar kan också förekomma.
  • Tredje stadiet. Barn kan komma att lida av hyperaktivitet och förlorat intresse för lek och skolarbete. Tonåringar kan drabbas av mentala förändringar och beteendeförändringar. Vuxna drabbas av delirium och pseudodemens.

En viktig aspekt att tänka på är att symptomen blir värre när patienter befinner sig i elektromagnetiska fält, men minskar är dessa är begränsade. Detta är ett tillstånd som uppstår och gradvis blir värre. Det har större psykologiska effekter hos barn, medan det har mer neurodegenerativa effekter hos vuxna.

Finns det någon behandling för elektromagnetisk överkänslighet?

Eftersom elektromagnetisk överkänslighet inte är en erkänd medicinsk diagnos finns det heller ingen behandling för detta problem. Experter som erkänner att människor kan vara allergiska mot elektricitet menar att det kan bero på ett svagt immunförsvar eller en speciell sårbarhet för elektromagnetism.

Vissa rapporter tyder på att detta är ett tillstånd som gradvis blir värre. På grund av detta rekommenderar experter att man bör ändra vissa vanor. Det kan till exempel vara följande:

  • Vädra hemmet 15 minuter om dagen.
  • Ersätt wifi-nätverk med trådbundna anslutningar.
  • Byt ut trådlösa telefoner mot fasta telefoner.
  • Anlita en specialist för att hitta de primära strålningskällorna i hemmet. Detta gör det möjligt att göra förändringar för att minska exponeringen för den drabbade personen.
  • Klä dig i kläder av naturliga fibrer som bomull och ull. Syntetiska material främjar statisk elektricitet. Därför rekommenderar experter att man inte använder dessa.
  • Använd bara mobiltelefonen för viktiga uppgifter. Använd den i öppna utrymmen och använd högtalaren så att du inte behöver hålla telefonen precis invid huvudet.
  • Ta bort elektriska apparater eller liknande enheter från sovrummet. Det är bäst att koppla ur dem när du inte använder dem.

I slutändan bör de som är allergiska mot elektricitet utsätta sig så lite som möjligt för elektromagnetiska fält. På det sättet kan symptomen avta istället för att bli värre.

kvinna som är allergisk mot elektricitet
Man kan uppleva olika typer av obehag om man är allergisk mot elektricitet.

Slutliga rekommendationer om du är allergisk mot elektricitet

Faktum är emellertid att det finns elektromagnetiska fält överallt. Digitala eller elektroniska enheter är inte de enda källorna. Dessa fält existerar faktiskt bland oss hela tiden. Jorden har sitt eget magnetfält. Dessutom är strålningen vi får från solen varje dag mycket högre än den mängd som någon mobiltelefonantenn sänder ut.

Med tanke på allt detta är det praktiskt taget omöjligt att skapa områden som är fria från elektromagnetisk strålning. Hur som helst så är det hälsosammaste alternativet att koppla ur elektroniska enheter med jämna mellanrum – oavsett om man har denna allergi eller inte. Du kan dra nytta av den urkopplade tiden för att exempelvis njuta av naturen i stället.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.