Kan man leva utan en sköldkörtel?

Sköldkörtelhormoner är involverade i regleringen av kroppstemperatur, hjärtfrekvens och många andra aspekter. Att leva utan sköldkörtel är möjligt, men med tanke på alla inblandade organsystem krävs åtgärder för att bevara kroppens funktioner.
Kan man leva utan en sköldkörtel?
Leonardo Biolatto

Granskad och godkänd av läkaren Leonardo Biolatto.

Skriven av Carmen Martín

Senaste uppdateringen: 13 maj, 2023

Sköldkörteln är en av de viktigaste körtlarna i kroppen. Den är belägen vid halsen och är ansvarig för att reglera många aspekter av vår ämnesomsättning. Det är därför en intressant fråga att ställa sig om man kan leva utan en sköldkörtel.

Denna körtel utför sin funktion genom att producera sköldkörtelhormoner, som verkar på nästan alla vävnader i kroppen. Till exempel kan dessa hormoner öka hjärtfrekvensen, svettning och även hur kroppen utnyttjar näringsämnen.

Sjukdomar i sköldkörteln är ganska vanliga. Du har säkert hört talas om störningar som hypertyreos, hypotyreos, sköldkörtelknölar eller sköldkörtelcancer. Men få människor känner till verkligheten bakom dessa sjukdomar eller hur man behandlar dem.

I många fall är det nödvändigt att ta bort organet genom en operation kallad tyreoidektomi . Detta innebär att personen kommer att behöva leva utan sköldkörtel. I den här artikeln förklarar vi varför man utför denna operation och om det är möjligt att leva ett normalt liv efter operationen.

Varför kan man behöva ta bort sköldkörteln?

Är det möjligt att leva utan sköldkörtel?

Som vi redan har nämnt är denna körtel ansvarig för att reglera en stor del av de metabola reaktioner som pågår i kroppen. Till exempel kroppstemperaturen, utvecklingen av nervsystemet och bentillväxt.

Det betyder att sköldkörtelhormoner är nödvändiga från graviditeten och framåt, så att barnet utvecklas korrekt. Under resten av våra liv är de fortfarande nödvändiga för att vi ska kunna leva.

Men det finns många sjukdomar som kan drabba denna körtel och kräva borttagning. Denna operation kallas tyreoidektomi och utförs för att behandla sjukdomar som:

  • Sköldkörtelknölar: Dessa är små klumpar som växer i körteln som ett resultat av en onormal cellspridning. De flesta av dem är godartade, men andra är svåra att identifiera. Därför tar man i många fall bort hela sköldkörteln på grund av cancerrisken.
  • Struma: Detta är en förstoring av körteln. Denna förstoring är obekväm och synlig utanpå kroppen, och kan orsaka svårigheter att svälja och andas.
  • Vissa fall av hypertyreos: I fall då medicinsk behandling inte är tillräcklig för att kontrollera symtomen.
  • Sköldkörtelcancer: Som vi förklarade ovan så är de flesta fall där man tar bort sköldkörteln när det finns risk för cancer.

Det bör noteras att vid vissa tillfällen kan man också utföra en partiell tyreoidektomi. I dessa fall tar läkaren endast bort en del av körteln. Den resterande delen fortsätter att fungera och producera hormoner.

En struma.
Struma kan vara en indikation för tyreoidektomi.

Hur lever man utan sköldkörtel?

Sanningen är att du inte kan leva utan sköldkörtel utan att få extra hjälp. För detta ändamål används sköldkörtelhormoner artificiellt. Dessa hormoner är nödvändiga för resten av livet, och forskare har utvecklat läkemedel som innehåller dem i syntetisk form.

Detta artificiella ämne ersätter alla de naturliga hormonernas funktioner. Den vanligaste administreringsformen är att ta en tablett en gång om dagen, vanligtvis på morgonen. Tack vare dessa läkemedel kan du leva utan sköldkörtel och på ett helt normalt sätt.

Det är dock nödvändigt att övervaka koncentrationen av dessa hormoner, och detta utförs genom blodprover.

Samtidigt är det viktigt att veta att vissa mediciner eller produkter kan förändra absorptionen av syntetiska hormoner. Om man lever utan sköldkörtel är det därför nödvändigt att vara noga med vissa aspekter. Orala preventivmedel och antiepileptika ändrar den dos som behöver förskrivas.

Liknande så kan järn- och kalciumtillskott och vissa livsmedel inte absorberas korrekt. Alla dessa situationer kommer din läkare att förklara för dig när ni bestämmer behandlingen.

En kvinna med sköldkörtelproblem.

Hur man kan leva utan en sköldkörtel

Även om man avlägsnar denna körtel vid vissa sköldkörtelsjukdomar är sanningen att det inte är möjligt att leva helt utan sköldkörteln, såvida man inte etablerar en ersättande hormonbehandling. Denna behandling med artificiella hormoner måste du följa korrekt och under övervakning. Därför kommer regelbundna medicinska kontroller att vara nödvändiga för livet framöver.

Det slutliga beslutet att ta bort sköldkörteln är något som patienten och den behandlande läkaren fattar gemensamt. Riskerna och fördelarna med varje enskilt fall utvärderas för att kunna utföra operationen. Det är alltid den sista utvägen, dock är det ibland det enda alternativet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.