Internationella sjuksköterskedagen syftar till att främja hälsa

Den internationella sjuksköterskedagen har firats sedan 1974 och är ett viktigt datum för att uppmärksamma det arbete som utförs av denna grupp inom vården.
Internationella sjuksköterskedagen syftar till att främja hälsa

Senaste uppdateringen: 24 maj, 2022

Den internationella sjuksköterskedagen har vi firat sedan 1974 och det är en viktig dag för att uppmärksamma det arbete som utförs av denna grupp inom vården. Det är personer som är i direktkontakt med patienter varje dag.

Internationella sjuksköterskedagen infördes 1974, men kan spåras tillbaka till 1965, då folk redan firade den utan att ha deklarerat en specifik dag för den.

Det ursprungliga initiativet kom från en amerikansk regeringstjänsteman under president Eisenhowers administration. Initiativet blev till International Council of Nurses (ICN) nästan tio år senare, och det var denna enhet som introducerade det årliga firandet.

Alla länder firar dock inte internationella sjuksköterskedagen på samma dag. Faktum är att vissa geografiska områden har sina egna specifika dagar för att visa uppskattning för sina sjuksköterskor.

Internationella sjuksköterskedagen infaller i alla fall i stort sett alltid på Florence Nightingales födelsedag. Detta är ett sätt att ära henne, som den första moderna sjuksköterskan, på.

Till exempel var sloganen för 2021 “A Vision for Future Nursing“. Föregående år sammanföll dagen med Världshälsoorganisationens (WHO) deklaration att det var det internationella sjuksköterskeåret. Det markerade också 200-årsdagen av Nightingales födelsedag.

Florence Nightingale och den internationella sjuksköterskedagen

Florence Nightingale är som sagt på många sätt grundaren av det moderna sjuksköterskeyrket. Hon föddes i Florens, Italien, till rika föräldrar den 12 maj 1820.

Hennes sociala status var ett hinder för hennes önskan att bli sjuksköterska. Det beror på att den här typen av arbete på den tiden var förbehållet kvinnor från underklassen eller arbetarklassen. Planen för Nightingale var, som hennes familj ville ha det, att hon skulle ägna sig åt kulturstudier och gifta sig rikt.

Trots deras motstånd blev Florence sjuksköterska och hade som sådan en framträdande roll i kriget i Krim, där hon landsteg 1854. Hennes roll var att sköta ett fältsjukhus för de sårade i kriget.

Hennes hälsovårdsaktiviteter där var avgörande och tongivande för resten av hennes karriär. Hon minskade den höga dödligheten bland sårade soldater genom att tillämpa grundläggande åtgärder inom hygien, organisation, ventilation och sårläkning. Faktum är att hon räddade många mäns liv med några få, men mycket effektiva, åtgärder.

Under sin livstid fick hon många utmärkelser, som Englands kungliga röda kors, 1883 och Order of Merit 1907. Hon dog tre år senare. Hennes person har sedan dess förknippats med sjukvård världen över.

En sjuksköterska på jobbet

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikelnGran Canaria, en destination som utlovar hälsa och välmående

Vad gör sjuksköterskor?

I samband med internationella sjuksköterskedagen och med en tillbakablick på Florence Nightingales historia är det värt att fråga dig själv vad detta yrke egentligen innebär. Vilka egenskaper har det egentligen? Det finns en tendens att underskatta denna relevanta verksamhet.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) omfattar detta yrke hälsovård för alla åldersgrupper och alla sociala grupper, sjuka och friska. Det betyder att det inte finns några gränser för det och att det inte är en aktivitet som är specifik för sjuka befolkningsgrupper. Faktum är att den vård sjuksköterskor erbjuder spelar en viktig roll för att förebygga sjukdomar.

Trots detta är ändå vård av patienter dess huvudsakliga uppgift. Det finns ett stort folkhälsoproblem i länder som inte har tillräckligt många sjuksköterskor per capita eller per patient.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Friskvård: Börja ett hälsosammare liv efter semestern

Internationella sjuksköterskedagen belyser sjuksköterskornas roll inom vården

Sjuksköterska med patient

Det finns många egenskaper i detta yrke. Internationella sjuksköterskedagen ger oss en genomgång av dessa egenskaper och illustrerar dessa yrkesverksammas betydelse i hälso- och sjukvårdssystem runt om i världen. Det är praktiskt taget omöjligt att tänka på vårdinrättningar utan dem.

Av alla som är involverade i patientvården har sjuksköterskor en otrolig förmåga till flexibilitet. Deras skiftschema tenderar att rotera och deras patienter kräver deras fulla uppmärksamhet vid varje given tidpunkt. För att inte tala om alla helger som många av dem tillbringar på sina jobb.

Rent praktiskt är de oftast de första och sista som lyssnar på sjuka människor med smärta. De lyssnar på dem och ger dem råd och står för en empati som vården inte skulle klara sig utan.

Detta medför ett behov av en signifikant känslomässig stabilitet. Det är inte lätt att stå emot andras oro, särskilt inte inom sjukvården. Detta är något som är speciellt uttalat hos patienter som kan vara obotligt sjuka. Sjuksköterskor lyssnar inte bara på patienterna utan avsätter även tid åt familjemedlemmar och andra i patientens sociala skyddsnät.

Internationella sjuksköterskedagen handlar om erkännande

Både regeringar och samhället som helhet kan använda denna dag för att uppskatta vikten av sjuksköterskor. Deras roll är avgörande för uppbyggnaden av sjukvården och deras engagemang är obestridligt.

Olika aktiviteter pågår i samband med årets internationella sjuksköterskedag och du kan även delta virtuellt. Låt sjuksköterskorna veta hur viktiga de är för världen!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Potter, Patricia Ann, and Anne Griffin Perry. Fundamentos de enfermería. Elsevier, 2019.
  • Alligood, Martha Raile, and Ann Marriner Tomey. Modelos y teorías en enfermería. Elsevier Health Sciences, 2018.
  • Siles, José. Historia de la Enfermería. Editorial Aguaclara, 1999.
  • Burns, Nancy, Susan K. Grove, and Jennifer Gray. Investigación en enfermería: desarrollo de la práctica enfermera basada en la evidencia. España: Elsevier, 2012.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.