Olika typer av dödshjälp bör du känna till

Det finns olika typer av dödshjälp, men de har vissa saker gemensamt. Vad som än gäller, ska det alltid göras med empati och förståelse.
Olika typer av dödshjälp bör du känna till
Mariel Mendoza

Granskad och godkänd av läkare Mariel Mendoza.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

De finna olika typer av dödshjälp, eller eutanasi, som alla ska vara en handling som syftar till att avsluta livet på obotliga patienter på ett smärtfritt och värdigt sätt.

Den har denna definition eftersom vårdpersonal utför handlingen, och de gör det med medkänsla och för att befria patienten från lidande.

Dessutom kallas dödshjälp ibland ett barmhärtigt slut om döden är sättet att skona en patient från smärta, fysiska missbildningar eller en smärtsam ålderdom. Detta skiljer sig diametralt från om man med döden försöker frigöra familjen eller samhället från bördan, och då kallar man åtgärden för eugenisk, ekonomisk eller social dödshjälp.

Typer av dödshjälp

åldring i rullstol

Metoder för eutanasi

  • Aktiv dödshjälp: Detta är en avsiktlig handling som syftar till att avsluta ett liv.
  • Passiv dödshjälp: Detta innebär att låta bli att ge behandling som skulle upprätthålla liv som ett sätt att orsaka död.

Eutanasi kan också klassificeras som frivillig eller ofrivillig, beroende på om patienten begär det eller inte.

Även med personens samtycke så är det andra som utför själva handlingen. Av den anledningen anses det ibland vara ett mord (med vissa olika karaktäristiska särdrag).

Om patienten själv avsiktligt orsakar döden anser man det vara en typ av självmord. Å andra sidan kan det anses som assisterat självmord när läkaren skriver ut eller ger ett dödligt läkemedel till personen, men patienten administrerar det till sig själv.

Vad är inte dödshjälp

Att använda medicin för att lindra smärta eller andra symptom hos en dödssjuk patient är inte i sig dödligt, även om det indirekt och oundvikligen förkortar livslängden. Man bör alltid se till att man låter patienten handla fritt i enlighet med sin sista vilja.

Dessutom måste du få samtycke från patienten om medicinen orsakar dåsighet eller medvetslöshet.

Att ej använda sig av extraordinära eller oproportionerliga medel för att artificiellt förlänga livet för en dödligt sjuk person är inte heller dödshjälp. I det här fallet finns inte möjligheten till ett naturligt liv.

Det är läkarna i etikkommittén på sjukhuset som bestämmer vilka medel som är passande och vilka som är opassande för en patient. Deras jobb är också att ta hänsyn till varje enskild patients specifika förhållanden.

Läs också den här artikeln: Att lära sig att acceptera döden osjälviskt

Olika typer av dödshjälp idag

Det finns dock några olika insatser som samhället idag generellt anser vara normala eller proportionerliga. Till exempel anser man att intag av vätska och näring tillhör minimal grundläggande omsorg.

“Ortotanasi” är när patienten har en naturlig död, utan några insatser för att förkorta livslängden eller förlänga den.

Vid en”dålig/svår död”, även kallad “dystanasi” håller man patienten vid liv oavsett personens livskvalitet och detta kan till och med vara olagligt.

Det ögonblick som en läkare förklarar en patient död är av stor vikt. Efter det att någon förklarar att patienten är död, kan det inte förekomma någon dödshjälp.

Du kanske också är intresserad av att läsa den här artikeln: Cancer påverkar den emotionella hälsan, inte bara den fysiska

Detta gör att läkare kan ta ut organ för transplantationer. De kan dock göra detta först efter att ha uppfyllt vissa lagliga krav.

Det irreversibla slutet på hjärnans funktioner och/eller kardiorespiratoriska funktioner är tillräckliga kriterier för att förklara en person som död.

Typ av sjukdom

gammal kvinna

Den typ av patienter som läkare kan överväga för olika former av dödshjälp är de som befinner sig i en “obotlig” situation. Termen “obotlig” avser oförmågan att förbättra eller övervinna sjukdomen.

En dödligt sjuk patient är en patient för vilken döden är en säker utkomst. Dessutom är det någonting som kommer att hända relativt snart, inom en tidsperiod på upp till sex månader.

Från denna tidpunkt kommer vården att upphöra med medicinska terapeutiska insatser för att fokusera på lindring av symptom, liksom stöd för patienten och familjen.

Obotligt sjuka patienter är huvudkandidaterna för dödshjälp. Men läkare kan också överväga att utföra det på patienter i ett kritiskt tillstånd med andra sjukdomar, om det är patientens egen önskan.

Ett annat scenario är patienter i ett permanent vegetativt tillstånd (PVS). Personer i detta tillstånd tillhör också i kategorin obotliga patienter. Även om de inte nödvändigtvis är i ett obotligt stadium, är de patienter som befinner sig i permanent medvetslöshet, i en irreversibel koma.

Typer av dödshjälp: En verklighet att vara medveten om

Trots de ständiga diskussionerna och kontroverserna om dödshjälp är det ett faktum att det i många länder runt om i världen är lagligt under vissa omständigheter. Det är en oundviklig verklighet, vilket är varför det kan vara viktigt att ha viss kunskap om denna praxis.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gaviria Díaz, C. (2010). La Eutanasia.
  • Rodriguez, R. (2009). Eutanasia : Aspectos éticos controversiales *. Medical Hered.
  • Nombela, C., Lopez, F., Serrano, J., Postigo, E., Abellan, J., & Prensa, L. (2008). La eutanasia: perspectiva ética, jurídica y médica. Libertad y Testamento Vital. https://doi.org/10.1002/adma.200401501

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.