Internationella dagen för kliniska försök: Varför firas den?

Det ligger mycket hårt arbete bakom effektiviteten av läkemedel och vacciner, vilket Internationella dagen för kliniska försök och prövningar vill fira. Idag kommer vi att berätta alla detaljer om denna viktiga dag.
Internationella dagen för kliniska försök: Varför firas den?

Senaste uppdateringen: 23 december, 2021

Den 20 maj är en dag att notera i kalendern för det är då vi firar den internationella dagen för kliniska försök och prövningar. Detta initiativ för att stödja värdet av klinisk forskning kommer sig av dess stora bidrag till livskvaliteten och förväntad livslängd för människor runt om i världen.

En av sakerna som har hänt tack vare kliniska prövningar är den 10-åriga ökningen av förväntad livslängd i Europa under de senaste 6 decennierna. Samtidigt har antalet dödsfall på grund av hiv/aids minskat med cirka 80 %.

Vikten av kliniska försök och prövningar ligger i att minska dödligheten på grund av dödliga sjukdomar. I den meningen kommer vi i den här artikeln att utforska historien om kliniska prövningar, försöka belysa deras fördelar för samhället, lyfta fram målen för denna typ av forskning och ta upp det bästa sättet att visa ditt stöd.

Kliniska försök: En kort historia

Det är historiska händelser som gett upphov till valet av den 20 maj som den internationella dagen för kliniska försök och prövningar. Innan vi berättar om ursprunget måste vi förtydliga att definitionen av ett kliniskt försök är en utvärdering eller experimentell studie av ett ämne, produkt, läkemedel eller behandlingsteknik för att bedöma dess effektivitet.

För att gå tillbaka till födelsen av kliniska prövningar måste vi gå tillbaka till 1700-talet, då den brittiske läkaren James Lind visade vägen med sin upptäckt. Till en början begav sig Lind ut för att hitta ett botemedel mot skörbjugg, en sjukdom som härjade bland sjömän i den brittiska flottan.

Det historiskt viktiga ögonblicket kom när Lind utsågs till kirurg på fregatten HMS Salisbury. Efter åtta veckor började han se fall av skörbjugg – som det fanns lite information om vid den tiden – och hur denna sjukdom påverkade besättningen, vilket utlöste den Edinburghfödda kirurgens uppfinningsrikedom att testa besättningsmedlemmarna och bekräfta sin teori om surhet.

Bland åtgärderna Lind vidtog för att utföra sina experiment var följande:

 • Först delade han in 12 sjuka sjömän i sex par.
 • Han gav sedan var och en av dem olika kosttillskott med citron, apelsin, cider, vinäger och utspädd svavelsyra.
 • Därefter övervakade han variablerna i processen.
 • Han utvärderade sedan patienternas förbättring.
 • Slutligen drog han viktiga slutsatser utifrån utvecklingen hos de två patienter som fick citron och apelsin i kosten.
c-vitamin
C-vitaminbrist är orsaken till skörbjugg, vilket Lind upptäckte genom prövningar. Därför markerade hans studie början på det som kom att bli kliniska försök.

Fördelarna med kliniska försök och prövningar i samhället

Fördelarna med den analys vi pratar om i den här artikeln är väldigt många. I följande lista försöker vi belysa de viktigaste fördelarna med kliniska försök och prövningar för samhället:

 • Kliniska försök förlänger den förväntade livslängden för världens befolkning.
 • Dessutom minskar de kostnaderna för felaktiga behandlingar.
 • De minskar också de potentiella biverkningarna av läkemedel och behandlingar.
 • Samtidigt ökar de alternativen för att förebygga och bota sjukdomar.
 • Sist, men inte minst, ökar de medvetenheten om sällsynta sjukdomar.

Ta reda på mer i den här artikeln: Hur extrema temperaturer påverkar människokroppen

Internationella dagen för kliniska försök och prövningar

European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN) lanserade firandet av den internationella dagen för kliniska försök och prövningar 2005. Som en fortsättning på detta utnämnde de den 20:e maj till minne av James Linds välkända och berömda initiativ från 1747.

De generella målen är att öka medvetenheten, synliggöra, erkänna och informera om betydelsen av kliniska prövningar för människans livskvalitet och förväntade livslängd. Parallellt finns det ett specifikt mål för 2021, som fokuserar på spridning av korrekta data från så kallade adaptiva plattformsprövningar (adaptive platform trials).

Denna typ av klinisk prövning möjliggör en jämförelse av olika behandlingar med en enda kontroll.

Europeiska kommissionen anser att detta är ett gångbart sätt att bekämpa epidemier och pandemier. På den internationella dagen för kliniska prövningar 2021 har målet därför satts upp för att bemöta frågor och tvivel, som:

 • Vilka är de underliggande målen med en adaptiv plattformsprövning?
 • Vilka parametrar måste man beakta i designen, statistikplanen och datahanteringen?
 • Hur ska regulatoriska och etiska frågor samt patientmedverkan hanteras?
 • Vilka ledningsmässiga, ekonomiska och regulatoriska problem kan man stöta på när man tillämpar denna experimentella modell?

Vad händer under denna dag?

Några av initiativen denna dag är följande:

 • ICTD 2021 virtuell konferens. Plattformsprövningar: Förändring i behandling, testning och samarbete.
 • Virtuella konferenser med experter som visar faserna i forskningen (grundforskning, prekliniska prövningar och kliniska prövningar).
 • Donationskampanjer och involvering av olika företag i framsteg i kliniska prövningar.
 • Latinamerika-Europa-konferensen om forskningsinfrastruktur (hålls efter den internationella dagen för kliniska prövningar, mellan 15 och 17 juni, men med relaterade mål).
Internationella dagen för kliniska försök: personer arbetar i laboratorium
Klinisk forskning syftar till att ge resultat om säkerheten av procedurer och om metoder som är hälsosamma för människor.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Rapporter om tungmetaller i kommersiell barnmat

Hur kan jag delta i Internationella dagen för kliniska försök?

Deltagande sker genom sociala nätverk, genom användning av officiella resurser för profiler, affischer, foton, meddelanden om stöd för utfört arbete och mycket mer. Detta kan man göra med hashtaggarna #CTD2021 och #clinicaltrialsday.

Dessutom finns plattformar och rekryteringsprogram för personer som vill volontärarbeta. Society of Clinical Research Associates (SOCRA) gör det möjligt att genomföra certifieringar och tester hemifrån.

Syftet är ett bättre liv

En av de bästa sakerna du kan göra personligen är att hålla dig informerad. På så sätt kan du hjälpa till att sprida budskapet om vikten av kliniska prövningar.

Den internationella dagen för kliniska försök och prövningar tjänar till att skapa och utöka alternativen till behandlingar av sjukdomar som fortsätter att skada många människor. Därför är den roll som patienterna som deltar i försöken spelar också avgörande för att uppnå de önskade målen för medicinsk effekt. Sammantaget är allas hjälp viktig för detta ändamål.

Kliniska försök räddar liv!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.