Hypermagnesemi - För höga nivåer av magnesium

Hypermagnesemi är ett medicinskt tillstånd som kan leda till allvarliga, till och med dödliga konsekvenser. Det uppstår vanligtvis hos personer som har njursvikt, även om det också drabbar dem som får i sig för mycket magnesium via kosttillskott eller mediciner.
Hypermagnesemi - För höga nivåer av magnesium

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Hypermagnesemi är när det finns alltför höga nivåer av magnesium i blodet. Normalvärdet för detta mineral hos en vuxen är 1,5 till 2,5 mEq/L. Läkare diagnostiserar en person med detta tillstånd när dennes värden överskrider detta intervall i laboratorietester.

En person som har hypermagnesemi har en hydroelektrolytisk obalans i kroppen. Magnesium är en av kroppens elektrolyter. En elektrolyt ger upphov till en elektrisk laddning när den är aktiv i olika biokemiska processer. Men i de flesta fall har magnesium i kroppen ingen elektrisk laddning.

Hur som helst är hypermagnesemi ett sällsynt tillstånd som i de flesta fall uppstår i samband med njurproblem. De vanligaste fallen ser man alltså hos dem som har njursvikt.

Magnesium i kroppen

höga nivåer av magnesium: skål med magnesiumklorid

Magnesium är ett grundläggande element för alla levande varelser. Det är ett mineral som är viktigt för att upprätthålla liv. Dessutom finns det i alla kroppsceller och spelar en avgörande roll i deras balans och korrekta funktion.

Det finns mer än 300 enzymer som kräver magnesium för att utföra några av sina huvudsakliga funktioner. I princip reglerar cellerna magnesiumflödet själva. Därifrån aktiverar och modererar nämnda element olika biokemiska reaktioner i kroppen.

Att hålla nivåerna av magnesium normala är avgörande för vår hälsa. Därför kan en brist eller ett överskott av detta element ge upphov till problem med hjärtat och nervsystemet. Av dessa skäl är hypermagnesemi ett allvarligt tillstånd som kan leda till svåra negativa konsekvenser.

Orsaker till för höga nivåer av magnesium

Njurarna är de organ som ansvarar för utsöndring av magnesium. Så alla onormala tillstånd eller skador på dessa organ kan leda till hypermagnesemi. De viktigaste orsakerna till detta är:

 • Nedsatt njurfunktion – detta är den vanligaste orsaken till hypermagnesemi, och njurfel förhindrar att magnesium utsöndras normalt.
 • Överdriven användning av vissa ämnen, såsom laxermedel, antacida eller vissa kosttillskott.
 • Vissa kemoterapibehandlingar som kan leda till utveckling av tumörlyssyndrom. Detta får i sin tur magnesiumnivåerna att stiga.
 • Allvarliga, omfattande brännskador
 • Andra kroniska tillstånd som hypotyreos och Addisons sjukdom.

Symptom och diagnos

höga nivåer av magnesium: nerver

Läkare använder blodprover för att diagnostisera hypermagnesemi. Det finns vanligtvis inga unika symptom när nivåerna av magnesium endast är något förhöjda. Men om nivåerna av magnesium i blodet fortsätter att öka, är det mycket troligt att följande symptom dyker upp:

 • Muskelsvaghet
 • Kräkningar och illamående
 • Huvudvärk
 • Oregelbundna eller långsamma hjärtslag
 • Det hettar i ansiktet och man ser en rodnad
 • Trötthet
 • Yrsel, svimningar och/eller långsamma reflexer
 • Långsam andning

Muskelförlamning

Om en person som har hypermagnesemi somnar och det är omöjligt att väcka honom eller henne och personen har även svårt att röra på armar och ben, bör du omedelbart föra personen till sjukhuset. Du måste också kontakta läkaren så snart som möjligt om deras andning och hjärtfrekvens blir långsam eller om de upplever dåsighet och muskelsvaghet.

Behandling av för höga nivåer av magnesium

Behandlingen för höga nivåer av magnesium i blodet beror helt på vad som orsakar det. Personer med nedsatt njurfunktion, som är den mest utsatta gruppen, måste man hålla under strikt medicinsk uppsyn med avseende på medicinen de tar. De måste faktiskt ha strikt kontroll över hela sitt allmänna hälsotillstånd. Dessa fall kräver vanligtvis dialys.

Dialys är en behandling som hjälper njurarna att eliminera vissa kemikalier och avfall från blodet. Detta använder man främst när njurarna inte kan utföra denna funktion på egen hand. Det finns tillfällen då dialys inte är nödvändigt och farmakologisk behandling räcker för att hålla situationen under kontroll.

Vanligtvis skriver läkaren ut kalciumglukonat eller vätskedrivande medel för detta tillstånd. Patienten måste följa instruktionerna noggrant. I allmänhet bör patienten undvika laxermedel och antacida som innehåller magnesium. Om en person har en predisposition att bli förstoppad måste han eller hon också reglera sin situation genom en balanserad kost, rik på fiber.

Du måste alltid konsultera din läkare när det gäller alla mediciner du använder, även om de inte är receptbelagda. Du bör också ta kosttillskott som innehåller magnesium under medicinsk övervakning. Förvara alla mediciner utom räckhåll för barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.