Hur man skyddar tegelväggar från mögel

Tegelväggar med mögel kan påverka hemmets estetik och de boendes hälsa. Med det i åtanke är regelbundet underhåll viktigt för att undvika närvaron av skadliga mikroorganismer. Läs mer om hur man skyddar tegelväggar från mögel i den här artikeln!
Hur man skyddar tegelväggar från mögel

Senaste uppdateringen: 01 september, 2022

Mögel är en svamp som lätt växer i områden där det finns mycket fukt och mörker. Du kan hitta det både inne och ute och det är en av de frågor som mest påverkar hur sanitärt ett hem uppfattas vara. Upptäck hur du skyddar dina tegelväggar från mögel i den här artikeln!

Lite om mögel

Svampar genererar sporer för att föröka sig. Det kräver alltså ingen befruktning. Dessa sporer svävar i luften och är inte synliga för blotta ögat. Av den anledningen kan de cirkulera i miljön tills de genererar nya kolonier i andra delar av huset.

Det är lätt att upptäcka när mögel bildas eftersom det lämnar en grön, grå eller vit fläck. Svamparna är skadliga eftersom de binder fukt och kan spräcka väggarna. De kan också påverka vår hälsa, orsaka luftvägssjukdomar och irritera ögonen.

Material för att skydda dina tegelväggar från mögel och fukt

Hårda klimat och drastiska temperaturförändringar kan göra att mögel bildas på tegelväggar. Av den anledningen kan vilket hus som helst vid försummelse bli offer för några av de mest ökända och besvärliga svamparna.

Men med lite billig och lättfunnen utrustning kan du ta bort det som har fastnat på tegelstenarna i ditt hem. Nedan beskriver vi de nödvändiga stegen du kan vidta för att hantera detta besvär.

Ansiktsmask och handskar

För att kunna utföra rengöringsprocessen och skydda dina tegelväggar från mögel på ett säkert sätt måste du använda lämplig skyddsutrustning. Direktkontakt med mögel kan nämligen orsaka hudskador, allergier och irritationer i dina luftvägar.

Dessutom är skyddsutrustning viktigt eftersom att vid användandet av rengöringsprodukter kan personer med känslig hud uppleva negativa reaktioner på sin hud.

En man böjer sig ner och tar anteckningar angående mögel
Mögel är ett problem i hemmen som påverkar både estetik och funktion; det förstör väggarna.

Ättika

Detta är en flytande lösning som många specialister rekommenderar för att rengöra ytorna där mögel har samlats. Detta eftersom att ättikan innehåller egenskaper som dödar mikroorganismer, rensar bort fläckar och tar bort eventuella obehagliga lukter.

Du bör använda ättikan utan att späda ut den eftersom din avsikt här är att applicera en potent vätska. Det är också en bra idé att använda en sprejflaska eller blomspruta så att du kan spreja alla de zoner som mögelsvampen drabbat och som gör att du kan undvika att slösa på produkten.

Borste och högtrycksspruta

Under rengöringsprocessen måste du använda en rengöringsborste. Det här verktyget hjälper till att distribuera den flytande lösningen, bearbeta de zoner som är svåra att komma åt och ta bort det mögel som sitter mest envist fast på tegelväggarna.

Att använda en högtrycksspruta gör det också lättare att skölja och hjälper till med att förbereda borttagningen av de mest envisa resterna.

Varmt vatten

Vattnet du använder under rengöringsprocessen bör vara varmt eftersom det är den bästa temperaturen för att ta bort smuts, fett, gifter och uppbyggda mikroorganismer.

Steg för att skydda dina tegelväggar från mögel

Med 6 enkla steg kan du få en tegelvägg som är permanent fri från mögel, samtidigt som den ser bra och hälsosam ut. Nedan redogör vi för de nödvändiga stegen för att lyckas.

1. Inspektera området

Precis som med alla processer är det viktigt att du tar dig tid att analysera var och en av de zoner som du ska arbeta med. Detta steg låter dig undersöka ytan, upptäcka om det finns brister och konsultera en specialist om det finns några rörskador som orsakar fukten.

Om du hoppar över denna fas kan mögelfläckarna sitta kvar på dina tegelväggar och bli märkbara igen efter bara några dagar.

2. Bär skyddskläder

Innan du börjar med rengöringsprocessen bör du se till att du bär en ansiktsmask och handskar som är designade för sådant arbete.

Du behöver använda skyddsutrustning fram tills att arbetet är klart för att förhindra hälsoproblem. Du bör också se till att kläderna du köper är av god kvalitet för att därigenom garantera din egen säkerhet.

3. Rengör tegelväggen

För att komma igång med att ta bort möglet är det nödvändigt att rengöra varje sektor av väggen med vatten. Detta steg är nyckeln till att eliminera de olika typerna av smuts som samlas.

Området ska vara fritt från alla typer av damm som kan utlösa eventuell framtida reproduktion av mikroorganismer. Av den anledningen är det viktigt att desinficera området med varmt vatten under det första steget.

4. Applicera ättika

Du bör hälla ättikan i en behållare som är i gott skick och har ett sprejmunstycke. När du har sprejat alla de drabbade områdena väl, låt ättikan verka i 15 minuter så att lösningen får verka på området mellan tegelstenarna.

5. Skrubba med en borste

Du bör ge alla tegelstenar en ordentlig skrubbning för att se till att du fördelar lösningen ordentligt. Spreja med ättikan igen efter behov och ta bort allt mögel som fortfarande sitter fast. Under detta stadium kan du polera detaljerna tills du har en oklanderlig yta.

6. Skölj och tillsätt lite mer av den flytande lösningen

Slutligen är det viktigt att skölja hela väggen med varmt vatten. På så sätt kan du få bort resterna av möglet som du har skrubbat loss med borsten.

Utöver det bör du även spreja ättika på de mest drabbade områdena för att minska fläckar och undvika dålig lukt.

7. Du bör rengöra tegelväggar ofta

Denna typ av rengöring bör vara en del av din allmänna städrutin. Detta steg hjälper till med att garantera att din vägg håller sig skyddad från fukt och mögel.

Rekommendationer för att förhindra mögel på dina tegelväggar

Ditt hem bör vara välventilerat och du bör säkerställa att det håller en stabil temperatur. Att öppna fönstren och dörrarna är viktigt för att säkerställa att ren, och ofta torr, luft kommer in som hjälper till med att rengöra området och avlägsna fuktansamlingen.

Ett annat bra tips är att odla växter som absorberar gifter och balanserar inomhusklimatet.

Du bör regelbundet rengöra alla ytor. Detta säkerställer att ditt hem är fritt från infektioner och smutsansamlingar.

Dessutom bör du i särskilt känsliga utrymmen, som i kök och badrum, ha ett adekvat dräneringssystem så att vattnet du använder dagligen inte fastnar i rören och orsakar problem.

Byggmaterial och konstruktioner av hög kvalitet är väsentliga då dessa är av material som motverkar förekomsten av skadliga mikroorganismer.

En fin interiör i ett hus väl inrett och fritt från mögel
Tegelväggar kräver omsorg eftersom det är ett material med ojämn yta som lätt drabbas.

Hygien och ljus för att skydda dina tegelväggar från mögel

Att upprätthålla god hygien hjälper dig att hålla ditt utrymme i gott skick. Av den anledningen bör du inte vänta tills svampen visar sig för att utföra det viktiga underhållet på väggarna.

Att rengöra tegelstenarna sker effektivt med naturprodukter. Med det i åtanke rekommenderar vi att du tar en titt på fördelarna med ättika och undviker att använda rengöringsmedel som innehåller en hög halt av skadliga kemikalier.

Och kom ihåg, att öppna fönstren och vädra är något som du bör göra regelbundet. Detta gör att nödvändigt ljus och luft kan komma in så att svamparna håller sig långt borta från ditt hem!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • EPA. Una breve guía para el moho, la humedad y su hogar [Internet]. Washington: U.S. Environmental Protection Agency; (S.F) [citado 06 de abril de 2021]
  • Departamento de salud y salud mental de la ciudad de Nueva York. Pautas para la evaluación y la eliminación de hongos en ambientes interiores [Internet]. New York: Unidad de Epidemiología Ambiental y Ocupaciones del Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York; 2010 [citado 06 de abril de 2021]
  • Torres J. Hongos y patología respiratoria en nuestro medio [Internet]. Barcelona: Universitat Autónoma de Barcelona; 1988 [citado 06 de abril de 2021]
  • Garcés E. Correa M. Coba B. Orozco M. Zapata A. Anacona A. Sabogal S. Morfología y clasificación de los hongos [Internet]. Colombia: Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia; (S.F) [citado 06 de abril de 2021]

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.