Hur man applicerar topikala kortikosteroider

Topikala kortikosteroider används för lokaliserade eller generella hudproblem. Effekterna beror på vilken typ av hud du har och vilket läkemedel du använder.
Hur man applicerar topikala kortikosteroider

Senaste uppdateringen: 07 februari, 2021

Var försiktig om du använder topikala kortikosteroider vid vissa hudåkommor. Det finns två vanliga situationer. Den ena är att man är rädd för att använda dessa läkemedel, och den andra är missbruket av dem vilket kan leda till eventuella biverkningar.

Rädslan för att använda kortikosteroider kommer från uppfattningen att även om de appliceras lokalt kan de ha liknande biverkningar som systemiska kortikosteroider.

Några av biverkningarna från systemiska kortikosteroider är svullnad, viktökning och risken för att utveckla benskörhet. Du bör dock veta att om du missbrukar topikala kortikosteroider, kan de orsaka liknande effekter. Detta gäller särskilt om de är mycket kraftfulla eller om du måste använda dem på större områden.

Å andra sidan kan du drabbas av takyfylaxi (en toleransutveckling som gör att läkemedlets effekt minskar) vilket man kan få om man missbrukar kortikosteroider. Detta händer av en specifik anledning. När du applicerar medlet hjälper det, och du mår bra. På grund av detta gör du det om och om igen, trots att det leder till negativa konsekvenser.

Biverkningar av topikala kortikosteroider

Biverkningarna som kan följa av användning av topikala kortikosteroider förekommer främst på huden på grund av hur du applicerar dem. Bland de vanligaste biverkningarna är atrofi på det yttre lagret av huden. Några mindre vanliga biverkningar är hudbristningar, överdriven hårväxt eller akne.

Om du använder topikala kortikosteroider och inte ser någon förbättring bör du direkt kontakta din läkare. Denne kan då undersöka ditt tillstånd och ändra din behandling.

En man applicerar topikala kortikosteroider

Vilka faktorer påverkar absorptionen av topikala kortikosteroider?

När du använder topikala kortikosteroider måste du komma ihåg att deras effekt och vilken aktiv ingrediens du får utskriven beror på några olika faktorer. Några av dessa är till exempel:

Hudpermeabilitet

När det gäller hur läkemedlet absorberas i din hud finns det några faktorer som påverkar detta:

  • Ålder. Huden är mer permeabel hos barn och äldre. Ju mer permeabel den är, desto större blir effekterna.
  • Område för tillståndet. Effekterna är olika på olika områden på kroppen. De mest permeabla områdena är slemhinnorna.
  • Typ av tillstånd och hudens tillstånd. När det finns hudskador absorberas läkemedlet lättare. Däremot innebär kroniska lesioner en tjockare hud. Då är det svårare att absorbera det i huden.

Du kanske också är intresserad av: 5 olika sätt att enkelt återfukta huden

Typ av produkt

Det finns olika typer av produkter på området topikala kortikosteroider. De måste bland annat kännas bra, vilket hjälper patienten att trivas med behandlingen.

Lösningar och geler behandlar vanligtvis akut dermatit. Emulsioner och krämer är å andra sidan bättre att använda vid subakuta lesioner. I allmänhet behandlar salvor kroniska tillstånd som xeros (torr hud).

Applicerar topikala kortikosteroider på armen

Är alla topikala kortikosteroider likvärdiga?

Dessa olika läkemedel består av en specifik typ av kortikosteroid och styrka. Din läkare kan berätta vilken behandling som är bäst för dig, och kan dessutom ta hänsyn till styrkan och möjliga biverkningar av varje behandling. Att välja ett läkemedel innefattar hänsyn till typen av patient, hudområde och typ av lesion.

Kortikosteroider med låg effekt behandlar ansiktsskador och du använder dem i högst fem dagar. Behöver du däremot behandla ett särskilt område av kroppen får du vanligtvis ett läkemedel med medelhög effekt som du använder i högst tio dagar.

Du bör aldrig avsluta en behandling plötsligt. Om ett läkemedel inte fungerar kan du behöva gå från en högre styrka till en lägre styrka. Vissa läkare rekommenderar också att växla med mjukgörande krämer för att förebygga en reboundeffekt.

Att välja det bästa medlet för dig

När du ska applicera topikala kortikosteroider är det viktigt att välja den bästa för dig, beroende på din behandling. Som vi förklarade är en akut patologi inte densamma som en kronisk, och inte alla hudområden är desamma.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Azparren, A., Servicio, A., & Farmacéuticas, D. P. (2009). Corticoides tópicos. Boletín de Información Farmacoterapéutica de Navarra.

  • Grau, P. S. (2006). Corticoides tópicos. Actualización Topical steroids. Un update. Med Cutan Iber Lat Am.

  • Casado-Verrier, B., Sanz-Canalejas, L., Gómez-Fernández, C., Pagán, B., López, M., & Casado-Jiménez, M. (2012). Síndrome de Cushing iatrogénico por corticoides tópicos en dos adultos. Medicina Cutanea Ibero-Latino-Americana. https://doi.org/10.4464/MD.2012.40.2.5012


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.