Hur du upptäcker om din vän är deprimerad

Depression beskrivs ofta som 2000-talets epidemi Kanske har du människor och vänner i din närhet som är deprimerade. Det är därför väldigt bra att känna till de varningstecken som kan ge dig ledtrådar om förekomsten av denna störning hos dem du älskar.
Hur du upptäcker om din vän är deprimerad

Senaste uppdateringen: 24 mars, 2022

Skulle du upptäcka ifall din vän är deprimerad? Enligt data från Världshälsoorganisationen (WHO) är det ett vanligt tillstånd världen över. Det drabbar faktiskt mer än 300 miljoner människor. År 2020 kommer det att vara en av de ledande orsakerna till sjukdom i utvecklade länder.

Med tanke på hur vanligt depression är i dagens värld, är det inte konstigt att det skapar många följeffekter. Depression är faktiskt den näst vanligaste dödsorsaken bland unga vuxna, så det är viktigt att känna till dess egenskaper. Inte bara för att kunna ta hand om dig själv, utan också för att kunna upptäcka det hos dina vänner och bekanta.

Ja, det finns effektiva behandlingar för humörstörningar. Sanningen är dock den att de flesta människor inte söker hjälp eller blir uppmärksammade. Oavsett om det beror på stigmatisering, fördomar, okunnighet om symtom eller brist på psykologer som är lämpliga för problemet, ställer man sällan, om inte alls, diagnosen depression.

Vid många tillfällen vet människor med depression inte ens att de har problem, och tror därför inte att de behöver hjälp trots sina obehag. Vi måste bli mer medvetna om vad depression är, och även om de varningstecken som det för med sig.

Detta kan hjälpa människor med depression att bli förstådda och de kan därför få hjälp mycket snabbare och på ett mer effektivt sätt. Att sträcka ut en hand, erbjuda hjälp, ha tålamod och inte tillskriva vissa beteenden till “ondska” hos den drabbade personen, är några åtgärder som du kan vidta om du känner igen detta tillstånd hos en person.

Depression – ett ojämnt problem

Innan vi går in på hur du kan upptäcka depression hos en vän, partner eller familjemedlem, måste du komma ihåg att det inte bara finns en typ av depression, utan många olika typer. Dagens artikel kommer att handla om svår depressiv sjukdom eller svår depressiv episod.

Ha därför i åtanke att det även finns andra typer av humörstörningar som till exempel premenstruell dysforisk störning eller ihållande depressionsstörning. Vi diskuterar detta i en annan artikel.

Nycklarna till att upptäcka om en vän är deprimerad

Här nedan berättar vi om en serie symtom, eller egenskaper, som kan finnas hos en person som har drabbats av depression. Vissa av dessa symtom kan förekomma i större eller mindre utsträckning beroende på personen, både när det handlar om centrala eller sekundära symtom.

Övergeneraliserade, vaga och diffusa minnen

Det är mycket typiskt för en person med depression att ha ett förändrat självbiografiskt minne. När vi framkallar en händelse gör vi det antingen specifikt (tid och plats) eller på ett övergeneraliserat sätt (vagt och diffust).

Detta är vanligt bland personer med ASD, ACT och PTSD och det är också mycket typiskt för depressionsjukdomar. Med denna typ av minne tenderar människor att generalisera och snedvrider på så sätt innehållet i sina minnen.

Allt dåligt händer den personen

Ledsen kvinna med huvudet i händerna.

Personer med depression tenderar att skylla på sig själva för allt dåligt som händer dem. Dessutom tror de att negativa saker och känslor kommer att finnas kvar för alltid.

De upplever att negativa händelser har interna, stabila eller globala orsaker. Detta innebär att allting händer på grund av personen med depression, enligt dem. Dessutom tenderar de att tro att det dåliga är där för att stanna. Samtidigt så tänker personen att bra saker bara händer andra människor. Om det trots allt skulle hända honom eller henne något bra, är det bara tillfälligt och flyktigt.

Om du märker dessa typer av kausala attribut är det rätt att misstänka depression. Tänk dock på att dessa attribut också kan förekomma hos personer med autismspektrumtillstånd.

Dysforiska och obehagliga symtom

Man kan också märka att en vän är deprimerad genom manifesteringen av dysforiska symtom, vilka kan vara de som är lättast att notera. Dysfori är motsatsen till eufori, och avser därför en känslomässig missanpassning som resulterar i irriterande eller obehagliga känslor.

Dysforiska symtom förekommer inte bara vid depression, utan också vid schizofreni, kroppsdysmorfisk störning och generaliserade ångestbesvär. Dysfori kan förekomma som en konsekvens av själva störningen. Du kan se det i den typ av känslor som kännetecknas av sorg eller gråt.

Dessa människor är ganska ledsna, nedstämda och sorgsna. Dessutom lider många personer med depression också av anhedoni, vilket är oförmågan att njuta av vad de gör, även om det har gett dem glädje tidigare i livet. Det kan vara så att din vän är deprimerad om han eller hon inte verkar njuta av en aktivitet som att till exempel gå ut och gå, eller äta och dricka på en restaurang.

De dysforiska symtomen leder också till trötthet eftersom de är ganska långlivade. Deprimerade människor kan därför vara ständigt trötta. Dessutom upplever de apati istället för nöje inför många aktiviteter: sexuellt, socialt, äventyr och så vidare.

Somatiska symtom – kroppen ger dig ledtrådar

Deprimerad kvinna håller för öronen.

Förutom psykologiska symtom kan personer med depression också ha tillhörande fysiska symtom. Därför är det viktigt att utvärdera dem för att se om symtomen har en kroppslig orsak, dvs. någon sjukdom.

Trots frånvaron av identifierbart fysiskt ursprung lider personer med denna störning ofta av fysiska tillstånd som ett resultat av psykologiska problem. Därför bör du vara vaksam om din vän börjar få symtom som:

 • Huvudvärk
 • Sömnproblem
 • Förstoppning
 • Dålig matsmältning
 • Viktminskning
 • Takykardi

Dessa manifestationer kan vara nyckeln till att bestämma att något inte står rätt till. Man måste dock se till att sådana obehag inte har ett klart kroppsligt ursprung.

Beteendeöverskott och kommunikation hos en deprimerad vän

Människor med depression kan också känna att de “syndar”. Du kan upptäcka depression hos en vän om han eller hon verbaliserar överdrivna klagomål om många problem: pengar, arbete, vänner, familj osv.

Om du inte kan tillskriva klagomålen och missnöjet till ett lättsinnigt försök att få uppmärksamhet, eller till en vilja att röra upp en storm i ett vattenglas, bör misstanken gå till depression.

Det finns oftast en oenighet inom en deprimerad person. Det beror på att personen inte är medveten om sitt tillstånd och bara tycker att han eller hon är dålig, svag och passiv. Vidare tänker personen ofta att han eller hon helt enkelt gillar att gnälla och klaga. Detta är dock långt ifrån sanningen och kan vara både farligt och stigmatiserande. Detta beteende kan vara motiverat av:

 • Skydd och riskfaktorer
 • Irrationella tankar
 • Negativ attributstil
 • Känslomässig mättnad
 • Fruktansvärda känslor av sorg och ensamhet.

Bland personens beteendeöverskott finner vi också skuldkänslor mot andra samt gråt och obeslutsamhet.

Du kanske också är intresserad av: De dolda vanorna hos deprimerade personer

Beteendeunderskott hos en deprimerad vän

Kvinna försöker trösta sin vän.

Som vän eller släkting måste du hålla koll på om någon nära dig har svårt att utföra någon av sina dagliga sysslor. Det beror på att beteendeunderskott är en nyckel som kan hjälpa dig att upptäcka depression.

Att upptäcka beteendeunderskott är vanligtvis mer komplicerat än att upptäcka överskott eftersom det inte finns några mönster. Men om du känner till den tidigare personligheten hos den person du misstänker ha depression, kan du kanske inse om det är något som saknas.

Personer med depression undviker ofta att delta i sociala event och har också svårt att genomföra sin egen dagliga rutin. Det kan vara mycket svårt att göra det egna arbetet, sysslor i hemmet och andra dagliga aktiviteter. Därför kan slarv och allmän brist på renlighet vara indikationer.

På liknande vis kan det också finnas en psykomotorisk avmattning. Dessa människor har vanligtvis långsamt, reducerat och monotont tal. Ett annat beteendeunderskott som är karakteristiskt för depression är frånvaron av glädje.

Alla dessa symtom kan vara varningssignaler för att en vän är deprimerad. Det betyder inte att alla människor som någon gång upplever apati är deprimerade. Det betyder inte heller att alla ovannämnda symtom förekommer hos alla personer med depression.

Men om du misstänker att det är något på gång hos en person som står dig nära kan du försöka läsa av personens beteende och bedöma om det kan vara depression.

Naturligtvis är det bara utbildade yrkesverksamma som kan ställa en officiell diagnos. Dina observationer kan dock vara användbara. De kan motivera personen i fråga att söka terapi och påbörja behandling, innan problemen blir värre.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Goldberg D. The detection and treatment of depression in the physically ill. World Psychiatry. 2010;9(1):16–20.
 • Gilbody SM, Whitty PM, Grimshaw JM, Thomas RE. Improving the detection and management of depression in primary care. Qual Saf Health Care. 2003;12(2):149–155. doi:10.1136/qhc.12.2.149
 • Kessler D, Bennewith O, Lewis G, Sharp D. Detection of depression and anxiety in primary care: follow up study. BMJ. 2002;325(7371):1016–1017. doi:10.1136/bmj.325.7371.1016
 • Ng CW, How CH, Ng YP. Major depression in primary care: making the diagnosis. Singapore Med J. 2016;57(11):591–597. doi:10.11622/smedj.2016174
 • Recognizing and Treating the Physical Symptoms of Depression in Primary Care. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2004;6(4):168–177.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.