Hemhjälp för en person med senil demens

När vi åldras minskar en del av våra förmågor, vilket påverkar fysisk och mental funktion. Att ta hand om en person med senil demens är en utmaning.
Hemhjälp för en person med senil demens
Leidy Mora Molina

Granskad och godkänd av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Senaste uppdateringen: 21 februari, 2023

Personer med senil demens behöver mycket hemhjälp i form av uppmärksamhet och omsorg i hemmet. På grund av detta kan familjemedlemmar ibland känna sig överväldigade eller förvirrade.

Det finns väldigt många frågor att ta itu med, som medicinering, matning, rörlighet och badtid till exempel.

Tänk om han inte vill äta eller om han ramlar? Vad ska man göra om han inte sover?

Om du har en förälder eller annan familjemedlem i denna situation ger den här artikeln tips och rekommendationer för att ta hand om personen med senil demens, för att hjälpa dem så mycket som möjligt. Denna situation är naturligtvis också svår för den dementa personen.

Senil demens: orsaker och symtom

Även om termen senil demens inte längre används inom medicin är den fortfarande i vanligt språkbruk. Det hänvisar till en allmän bild av kognitiv försämring i samband med åldrande.

Enligt forskning är det vanligare att symtomen börjar vid 65 års ålder. Vissa riskfaktorer kan betinga dess uppkomst, såsom vitaminbrist, problem med kardiovaskulära system eller nervsystemen och andra kroniska sjukdomar.

Det finns några tecken som tyder på att personen är i denna situation:

 • Brist på aptit.
 • Brist på personlig renlighet.
 • Hämmat beteende.
 • Tendens till isolering
 • Svårigheter att kommunicera.
 • Glömska och permanenta distraktioner.
 • Svårt att behålla koncentrationen.
 • Minskad resonemangsförmåga.
 • Irritabilitet och plötsliga humörsvängningar.
 • Progressivt ökat beroende av andra.

Om du upplever att flera av dessa tecken finns hos en äldre släkting är det lämpligt att uppsöka läkare för en allmän bedömning.

Hemhjälp för en person med senil demens

När en diagnos är bekräftad finns det flera åtgärder som måste vidtas, i syfte att etablera en god hemhjälp för personen med senil demens. Detta både för att förebygga olyckor och hälsoproblem, samt för att säkerställa en god livskvalitet.

I detta avseende bör vissa dagliga rutiner ingripas, samtidigt som man försöker upprätthålla en balans när det gäller autonomi och utan att påverka självkänslan. Nedan ska vi ge dig några rekommendationer avseende detta.

Hemtjänst för en person med senil demens
Diagnosen ska ställas av en läkare som bekräftar att det finns en bild av kognitiv funktionsnedsättning.

Informera personer i närheten

För att söka samverkan och finna acceptans och förståelse måste du informera om situationen till de som bor i närheten och kan bli drabbade. Även om det kan vara pinsamt för vissa människor att erkänna att en familjemedlem har diagnosen senil demens, är det bättre att prata och förebygga olägenheter.

Anpassa utrymmet

Även om äldre vuxna kan vara ovilliga att ändra utrymmena i de hem där de har bott i hela sitt liv, är det ofta nödvändigt:

 • Dörrar och fönster som är svåra att öppna behöver fixas, eftersom man förlorar muskelstyrka med åldern.
 • En annan viktig detalj, om du bor i lägenhet och det finns balkonger, är att låsa dem eller barrikadera dem.

Vanor, scheman och aktiviteter

Ett strukturerat aktivitetsschema är önskvärt av olika anledningar. Detta hjälper den äldre personen att ta hand om sig själv och koncentrera sig och hålla sig fokuserad. Helst är det dock bäst att undvika att ändra för mycket på rutinerna, eftersom det kan leda till upprördhet.

Det som bör göras är att sätta upp en anslagstavla på en synlig plats, så att personen med demens kommer ihåg vad han/hon ska göra. Till exempel att ta mediciner vid vissa tidpunkter eller vattna blommorna.

Det är särskilt viktigt när det gäller äldre vuxna som bor ensamma.

En bekant miljö

Något som hjälper dem mycket, så att de inte känner sig vilsna, är att ha familjebilder på väggarna. I händelse av glömska när de vaknar, kan bekanta ansikten lindra deras ångest. Likaså ska de få behålla sina personliga föremål, till exempel en favoritstol.

Att skapa rutin

För den som bor ensam och har svårt att klara sig själv, innefattar hemhjälp för en person med senil demens hjälp med att resa sig.

Om rörligheten är begränsad bör en käpp, kryckor eller rullstol vara inom räckhåll. Om personen kan ta sig upp på egen hand, är det bra att ha en sjukhussäng eller ett räcke i närheten som stöd så att han inte behöver anstränga sig så mycket.

Du kan också ha en ljudmonitor enhet nära den dementa personens säng så att du kan höra honom/henne om han behöver eller ber om hjälp, till exempel en sådan ljudmonitor som man använder med spädbarn.

Röra sig runtom i huset

Om personen inte har rörelseproblem och rör sig runtom i huset är det bäst att hålla korridorerna fria från hinder, eftersom han/hon kanske inte ser dem eller uppmärksammar dem.

Vissa lampor bör också hållas tända om han/hon går upp på natten. Kom ihåg att höftfrakturer hos äldre vuxna är ganska vanliga.

Badrutin

Den äldre kanske också behöver hjälp vid bad. Badrummet är ett annat utrymme där fallrisken är stor. Detta kan kräva att man monterar handtag, lägger ut gummimattor och även tar bort eventuella trappsteg eller trösklar.

Kost

Matning är en av de mest komplicerade aspekterna vid hemhjälp för personer med senil demens. Å ena sidan upplever vissa äldre vuxna aptitlöshet; andra, när de bor ensamma, glömmer ofta att äta eller dricka vatten.

I vissa fall kan uttorkning uppstå, och det finns även forskning som visar att risken för undernäring är hög i denna åldersgrupp.

Därför föreslås det att man upprättar ett schema med övervakade måltider för att säkerställa att personen äter och får tillräckligt med näring och vätska.

Medicin

Att ta hand om en person med senil demens kräver särskild uppmärksamhet på medicinering. Detta gäller särskilt dem som lider av någon sjukdom och är under behandling. Om de bor ensamma bör mekanismer finnas på plats som kan påminna dem om att ta en medicin vid vissa tidpunkter, liksom doserna.

På samma sätt rekommenderas det att förse dem med en pillerbox med varje dags piller, vilket förhindrar att de har hela burken till hands. Detta minskar risken för överdosering eller glömda doser.

Farliga produkter och föremål

Precis som med barn, måste försiktighetsåtgärder vidtas med vissa äldre vuxna med avancerad kognitiv funktionsnedsättning, när det gäller farliga föremål. Detta inkluderar knivar, saxar, rakhyvlar och andra vassa föremål.

Likadant gäller tändare och tändstickor. Rengöringsmedel som innehåller giftiga ämnen bör också förvaras på en säker plats.

Fysisk aktivitet

Det är bra att ta regelbundna promenader, om konditionen och vädret tillåter, helst tillsammans med en vårdgivare. Promenader är fördelaktigt för både hälsan och de kognitiva funktionerna.

Socialisering

Personen med senil demens bör inte isolera sig, eftersom detta bidrar till ytterligare mental försämring. I detta avseende är det bra att prata med dem, se till att de deltar i familjeaktiviteter, har vänner på besök eller själv göra besök.

Deltagande i workshops och att träffa andra människor bromsar den kognitiva nedgången.
Deltagande i workshops och att träffa andra människor bromsar den kognitiva nedgången.

De bör vara försiktiga när de går ut ensamma

Om den dementa personen inte kan gå ut ensam, eftersom han/hon inte kan röra sig eller inte ser så bra, bör han/hon gå i sällskap med någon som kan förhindra att han/hon snubblar, råkar ut för en olycka eller även går vilse.

Stimulerande hobbyer

Vissa aktiviteter är positiva för att stimulera de kognitiva funktionerna samt träna minnet och koncentrationen. Till exempel finns det spel som hjälper till att stimulera sinnet:

 • Schack
 • Dam
 • Sudoku
 • Kortspel
 • Mandalas
 • Pussel
 • Korsord

Hantera aggressivt beteende

Det är möjligt att patienten ibland kan visa ett svårt, aggressivt eller upprört beteende. Tappa inte humöret. Undvik att reagera med ilska.

Kom ihåg att detta är något du kommer att se ofta om du tar hand om en person med senil demens. När det gäller hanteringen av dessa beteenden ger vi dig följande rekommendationer:

 • Gör inte plötsliga förändringar i personens rutiner.
 • Försök att identifiera vad som stör, upprör eller skrämmer honom/henne.
 • Om en diskussion blir alltför intensiv, försök att rikta hans/hennes uppmärksamhet mot ett annat ämne.
 • Framför allt, tala lågt, undvik konfrontation och bli inte upprörd. Det är inget personligt.

Andra allmänna säkerhetsåtgärder

Om personen bor ensam bör han eller hon ha en telefon som är lätt att hantera, där de viktigaste numren finns sparade. Så långt det är möjligt bör rökdetektionssystem installeras. Det är också lämpligt att ta bort lås från badrum och sovrum för att förhindra att personen blir inlåst.

Be om professionell hjälp

Om episoder med aggression är mycket frekventa eller svåra att hantera, bör du rådfråga sjukvårdspersonal för att få rekommenderade åtgärder att följa, såsom användning av någon medicin eller recept på avkopplande örtteer.

Å andra sidan, om du är ensam i vården av en person med senil demens, men du känner att situationen är bortom dig eller det kompliceras av arbetet, tveka inte att be om hjälp. Det finns yrkesverksamma som utför denna tjänst i privata bostäder, boenden och vårdcentraler. Detta är att föredra framför att vara ensam.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Aquino Fernández J, Apaza Paucara J, Huaynoca N. Demencia Senil. Rev. Act. Clin. Med. 2012; 17: 846-850.
 • Budson A, Solomon P. Memory Loss, Alzheimer’s Disease, and Dementia. Philadelphia: Elsevier: 2022.
 • Collazo Álvarez H, Pérez Nápoles H, Boada Sala N. La fractura de cadera en la comunidad. MEDICIEGO. 2005; 11(Supl. 2). Disponible en: http://www.revmediciego.sld.cu/index.php/mediciego/article/view/2550/2748
 • Gonzalo L. Cuidadores y cuidados para los enfermos con demencia tipo Alzheimer. Rev Med Univ Navarra. 1997; 4(1): 67-70.
 • Guerrero Ballester Y. La demencia senil. Un acercamiento a su manejo y tratamiento. Primera Jornada Virtual de Psiquiatría 2020. Disponible en: http://jvirtualpsiquiatria2020.sld.cu/index.php/jvpsq/2020/paper/viewPaper/126
 • Pacurucu Ávila N, Rodríguez Sánchez D, Puente Arroyo A, et al. Factores asociados a la desnutrición en un grupo de adultos mayores en zonas rurales ecuatorianas. Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica. 2019; 38(6). Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55964142004

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.