Hälsoeffekterna av fulvinsyra

Människor har studerat fulvinsyra de senaste åren eftersom det har visat sig kunna gynna vår hälsa. Vad har dessa studier funnit? Vi ska berätta mer om hälsoeffekterna av fulvinsyra här.
Hälsoeffekterna av fulvinsyra
Anna Vilarrasa

Skriven och verifierad av nutritionist Anna Vilarrasa.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Fulvinsyra tillhör en familj av organiska syror som naturligt är en del av humus, en del av jorden. Du kan hitta det i jord, marina sediment, avloppsvatten och i kompost. I den här artikeln berättar vi mer om hälsoeffekterna av fulvinsyra.

Det är ett av de mest näringsrika lagren på jorden och fungerar som mat för växter, eftersom det ger näringsämnen till alla deras celler. Av dessa naturliga ämnen, antingen från humus eller marina sediment, får du ett kosttillskott. Det är så vi får tag på fulvinsyra.

Kan det gynna människors hälsa? Kan alla ta det? Är det säkert? Dessa och många andra frågor är vanliga funderingar. Läs vidare så förklarar vi mer.

Fulvinsyra och dess potentiella användningsområden

Fulvinsyra är en blandning av organiska syror och kan ha olika sammansättningar. De bildas genom nedbrytning av organiskt material (grenar, löv, stammar osv.) som faller till marken. Sedan bryter svampar och mikroorganismer ner dem.

I Himalaya har denna process gett upphov till Shilajit, en förening som är vanlig inom ayurvedisk medicin (traditionell hinduisk medicin). Nu börjar den också bli vanligare i västra delen av världen.

Tack vare dess komponenter gynnar den människokroppen på några olika sätt. Du kan ta detta tillskott för följande tillstånd och situationer:

  • Alzheimers sjukdom
  • Allergier
  • Vissa typer av cancer
  • Luftvägsinfektioner
  • Förbättring av prestation inom sport

Hälsoeffekterna av fulvinsyra: huvudegenskaper

Även om det finns studier som stöder intag av fulvinsyra, behöver vi mer forskning för att bevisa effekten på människors hälsa. Vi behöver också lära oss mer om dess biverkningar och doseringar. För närvarande visar studier på några olika fördelar.

Aantiinflammatorisk förmåga

Detta kan vara en av de mest fördelaktiga hälsoeffekterna av fulvinsyra. Inflammatoriska tillstånd har kopplats till begynnelsen av många kroniska sjukdomar. Faktum är att vissa av dem ökar dag för dag i västerländska samhällen.

Tack vare dess antiinflammatoriska egenskaper kan fulvinsyra hjälpa mot besvär som till exempel allergier, astma eller eksem eftersom den avsevärt minskar symtomen. Men även om resultaten är lovande måste forskare genomföra fler studier för att bekräfta dessa positiva effekter.

Immunmodulerande verkan

Fulvinsyra har visat sig kunna aktivera celler i immunförsvaret. Detta ger skydd från den skadliga verkan av bakterier och andra patogener.

Antioxidanta egenskaper

Fulvinsyras antioxidanta verkan kan hjälpa till att neutralisera fria radikaler. Fria radikaler är en serie skadliga föreningar. Dessa kan genereras av kroppen, och de kan också drabba kroppen utifrån.

De kan skada många kroppsvävnader, göra så att celler inte fungerar och bidra till att bilda degenerativa sjukdomar.

När det finns för många av dessa oxidativa föreningar kan kroppens antioxidantmekanismer inte hantera dem. Då kan ett externt tillskott som till exempel fulvinsyra hjälpa till att stoppa dessa skadliga reaktioner.

Möjligt skydd av hjärnans funktion är en av hälsoeffekterna av fulvinsyra

Alzheimers är en sjukdom som förvärras med tiden. En strategi för att förebygga hjärnproblem är att förbättra din kost och ta kosttillskott, tillsammans med B-vitaminer.

En studie publicerad i Archives of Medical Research visade positiva resultat hos patienter med begynnande Alzheimers sjukdom.

Förbättring av blodlipider

Fulvinsyra hjälper till att sänka nivåerna av LDL (dåligt) kolesterol och triglycerider i blodet. Därtill bidrar det också till att öka nivåerna av HDL (bra) kolesterol. Det bidrar till ett friskare hjärt- och kärlsystem.

Kolesterol i blodet.

Hälsoeffekterna av fulvinsyra: förbättrar atletisk prestation hos män

Detta framgår av en studie som nyligen publicerades i Journal of International Society of Sports Nutrition. Resultat efter 8 veckors tillskott med fulvinsyra visade både ökad testosteron- och kollagenproduktion hos friska män. Man såg också en ökning av muskelmassa och styrka, samt en minskning av trötthet.

Försiktighetsåtgärder och möjliga biverkningar

Som med alla kosttillskott bör du ta fulvinsyra med försiktighet. Det är viktigt att alltid få ett utskrivet recept eller en rekommendation från sjukvårdspersonal, särskilt om du har några befintliga tillstånd eller tar andra mediciner. Du ska inte ta det om du:

Det är viktigt att följa doseringen och mängden din läkare rekommenderat eller följa vad som står på flaskan. Att ta högre doser, eller att ta det oftare, betyder inte att det gynnar dig mer. Istället kan det orsaka biverkningar som diarré, magsmärtor samt huvudvärk.

Slutligen måste du se till att produkterna du får är reglerade och följer hälso- och säkerhetsföreskrifter. Vissa kosttillskott av låg kvalitet kan innehålla spår av tungmetaller, arsenik eller andra föreningar som är skadliga för hälsan, vilket kan orsaka vissa problem.

Fulvinsyra: ett nytt naturligt tillskott

Denna organiska förening ger mineraler till jorden, och kan även vara ett komplement för människor. Därför undersöker pågående studier fulvinsyrans alla egenskaper för att se hur vi kan använda den inom sjukvården.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Carrasco-Gallardo C, et al. Can Nutraceuticals Prevent Alzheimer’s Disease? Potential Therapeutic Role of a Formulation Containing Shilajit and Complex B Vitamins. Archives of Medical Research . Noviembre 2012. 43(8):699-704.
  • Carrasco-Gallardo C, et al. Shilajit: A Natural Phytocomplex with Potential Procognitive Activity. International Journal Alzheimer Disease. Febrero 2012. 23.
  • Keller J.L, et al. The effects of Shilajit supplementation on fatigue-induced decreases in muscular strength and serum hydroxyproline levels. Journal of the International Society of Sports Nutrition. Febrero 2019. 6;16(1):3.
  • Sharma P, et al. Shilajit: evalution of its effects on blood chemistry of normal human subjects. Ancient Science of Life. Octubre 2003. 23(2):114-119.
  • Winckler J, Ghosh S. Therapeutic Potential of Fulvic Acid in Chronic Inflammatory Diseases and Diabetes. Journal of Diabetes Research. Setiembre 2018. 10.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.