Gymnema sylvestre: medicinska egenskaper och kontraindikationer

Visste du att Gymnema sylvestre kan förbättra ämnesomsättningen? Idag ska vi tala om växtens terapeutiska egenskaper och kontraindikationer. Läs vidare så får du veta mer!
Gymnema sylvestre: medicinska egenskaper och kontraindikationer

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Gymnema sylvestre är en träig klättrande buske som hör till växtfamiljen oleander. Den härstammar från de tropiska skogarna i Indien, Afrika och Australien. Växtens blad är också välkända inom ayurvedisk läkekonst. Faktum är att växten också går under namnet gurmar, vilket är en hinduisk term som kan översättas med “sockerförstöraren”. Läs vidare så får du veta mer om medicinalväxtens egenskaper och kontraindikationer!

Enligt en artikel i Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition innehåller Gymnema sylvestre gymneminsyror. Dessa syror har antidiabetiska egenskaper. Dessutom kan den minska risken för hjärtsjukdomar och hjälpa den som konsumerar den att bibehålla en hälsosam vikt.

Vilka egenskaper karakteriserar Gymnema sylvestre?

Kosttillskott baserade på Gymnema sylvestre har blivit populära runt om i världen. Och deras sammansättning har gjort att man fått upp ögonen för växten inom västerländsk medicin.

Gymnema sylvestre har faktiskt också varit föremål för flera studier. Den räknas inte som en förstahandsbehandling, men många menar att den kan ha positiva effekter på en del hälsoproblem.

I en studie publicerad i Frontier in Pharmacology framhäver man till exempel att växten innehåller kemiska föreningar som har betydande terapeutiska fördelar. Exempel på sådana ämnen är stigmasterol och triterpenoidsaponider. Dessa ämnen har följande egenskaper:

 • Antidiabetiskt
 • Blodsockersänkande
 • Antioxiderande
 • Cancerhämmande
 • Svampdödande
 • Leverskyddande

Hälsofördelar med Gymnema sylvestre

Den huvudsakliga bioaktiva substansen i Gymnema sylvestre är gymneminsyror. Dessa syror, i kombination med fenolföreningar, saponiner och antrakinoner, ger växten en rad positiva hälsoeffekter.

Gymnema sylvestre kan hjälpa till att reglera blodsockret

Den minskar begäret efter socker

Gymnema sylvestre har förmågan att reducera ditt sockersug. Av studier redovisade i Physiology & Behavior framgår att gymneminsyror bidrar till att dämpa den söta smaken genom att blockera sockerreceptorerna på dina smaklökar.

Därför är det en förträfflig medicinalväxt för dem som ständigt känner ett sug efter söta livsmedel. Du kan konsumera extrakt av växten före måltiderna för att förhindra att du äter för mycket. Dessutom hjälper det dig att begränsa ditt sockerintag under och efter måltiderna.

Den hjälper till att reglera insulinet

Ett av de mest studerade områdena avseende Gymnema sylvestre är rollen denna växt spelar i fråga om sådana sjukdomar som diabetes och metabolt syndrom. En studie från Diabetes, Obesity, and Metabolism visar att växten stimulerar insulinproduktionen i bukspottkörteln.

Mer specifikt kan växtextrakten främja cellförnyelsen i langerhanska öarna, som är ansvariga för produktionen av insulin. Detta medför lägre blodsockernivåer och ett allmänt förbättrat hälsotillstånd. Dock krävs det mer forskning för att bekräfta dessa resultat.

Den håller blodsockernivåerna under kontroll

Utöver de redan nämnda egenskaperna bör vi också understryka att Gymnema sylvestre har antidiabetiska verkningar. Man kan alltså sänka sitt blodsocker med hjälp av denna växt. Och använder man den i kombination med vissa sorters läkemedel kan detta öka deras effekter.

Förutom att stimulera utsöndringen av insulin tycks växten även bidra till att blockera receptorer i tarmarna. Följden blir att den bromsar absorptionen av glukos. Enligt en studie presenterad i Current Pharmaceutical Design krävs det 200 till 400 milligram av gymneminsyra för att minska absorptionen av glukos i tarmarna.

Kom ihåg att om du tar glukossänkande medicin, så är det viktigt att du först rådfrågar din läkare innan du börjar använda några kosttillskott. I nuvarande läge framhäver experterna att det fortfarande behövs mer forskning för att utvärdera växtens verkningar och för att bedöma dosering och effektivitet av växten.

Den har antiinflammatoriska egenskaper

Tanninerna och saponinerna i Gymnema sylvestre har kraftfulla antiinflammatoriska egenskaper. Detta är anledningen till att man kan använda extrakt från växten vid behandlingen av inflammatoriska sjukdomar, såsom diabetes, hjärtproblem och autoimmuna sjukdomar.

Gymnema sylvestre bidrar till viktnedgång

Även om Gymnema sylvestre inte är någon mirakelkur som får dig att rasa i vikt över en natt, så kan du minska ditt BMI (kroppsmasseindex) genom att konsumera extrakt från växten.

En studie publicerad i Diabetes, Obesity, and Metabolism visar att personer som använde detta kosttillskott minskade sin kroppsvikt med 5 procent.

Dessutom framgår av studien att de patienter som led av måttlig fetma lyckades minska sitt födointag. Vidare hade dessa personer bättre kontroll på sina blodlipidvärden.

Den förbättrar den kardiovaskulära hälsan

Förtäring av dessa växtextrakt har också en positiv inverkan på hjärthälsan. Närmare bestämt kan de hjälpa till att reglera lipidnivåerna.

I en studie hämtad från Diabetes, Obesity, and Metabolism konstaterar man att Gymnema sylvestre reducerade halterna av triglycerider och dåligt kolesterol (LDL) hos överviktiga patienter med 20,2 respektive 19 procent. Därför menar man att växten kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Kontraindikationer för Gymnema sylvestre

Gymnema sylvestre är ofarligt för de flesta friska personer i vuxen ålder, så länge konsumtionen är måttlig. Men beroende på avsaknaden av säkerhetsdata finns det vissa kontraindikationer för:

 • Gravida eller ammande kvinnor
 • Barn och bebisar
 • Diabetespatienter som står under medicinering (såvida de inte har läkarens samtycke)
 • Personer som inom kort planerar att genomgå en operation

Trots att biverkningar är sällsynta så kan de förekomma och ibland orsakas de av kraftiga blodsockerfall. Exempel på sådana biverkningar är:

 • Huvudvärk
 • Yrsel eller svindel
 • Instabilitet
 • Illamående
Gymnema sylvestre kan bland annat intagas i pulverform

Hur använder man Gymnema sylvestre på lämpligt sätt?

För närvarande finns Gymnema sylvestre att tillgå som kosttillskott i form av pulver, kapslar och te. Dessutom kan bladen med fördel användas i hemmagjorda infusioner och teer. Hur mycket av tillskottet man bör konsumera beror på typ och märke.

Här är emellertid några allmänna riktlinjer:

 • Kapslar à 100 mg: 3-4 gånger per dag
 • En kopp te: 2 gånger per dag
 • I pulverform: 2 gram, som kan ökas till 4 gram om inga biverkningar uppstår

Vad man bör tänka på innan man använder Gymnema sylvestre

Inom ayurvedisk medicin uppskattas Gymnema sylvestre främst för dess förmåga att reglera blodsockernivåerna och minska riskerna förknippade med metabolt syndrom. Dock bör den inte användas som förstahandsbehandling vid diabetes. Dessutom är det viktigt att den används i måttliga mängder och under medicinsk övervakning.

Som vi konstaterat finns det studier som stödjer de medicinska egenskaper vi diskuterat ovan. Men denna växt bör aldrig användas som ett substitut för konventionella behandlingar. Istället bör den bara fungera som ett tillskott för att främja välbefinnande. Och det är viktigt att man först fått klartecken från en läkare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Kanetkar P, Singhal R, Kamat M. Gymnema sylvestre: A Memoir. J Clin Biochem Nutr. 2007 Sep;41(2):77-81. doi: 10.3164/jcbn.2007010. PMID: 18193099; PMCID: PMC2170951.
 • Khan F, Sarker MMR, Ming LC, et al. Comprehensive Review on Phytochemicals, Pharmacological and Clinical Potentials of Gymnema sylvestreFront Pharmacol. 2019;10:1223. Published 2019 Oct 29. doi:10.3389/fphar.2019.01223
 • Leach MJ. Gymnema sylvestre for diabetes mellitus: a systematic review. J Altern Complement Med. 2007 Nov;13(9):977-83. doi: 10.1089/acm.2006.6387. PMID: 18047444.
 • Khan F, Sarker MMR, Ming LC, et al. Comprehensive Review on Phytochemicals, Pharmacological and Clinical Potentials of Gymnema sylvestre. Front Pharmacol. 2019;10:1223. Published 2019 Oct 29. doi:10.3389/fphar.2019.01223
 • Tiwari P, Mishra BN, Sangwan NS. Phytochemical and pharmacological properties of Gymnema sylvestre: an important medicinal plant. Biomed Res Int. 2014;2014:830285. doi:10.1155/2014/830285
 • Brala PM, Hagen RL. Effects of sweetness perception and caloric value of a preload on short term intake. Physiol Behav. 1983 Jan;30(1):1-9. doi: 10.1016/0031-9384(83)90030-6. PMID: 6836034.
 • Al-Romaiyan A, Liu B, Docherty R, Huang GC, Amiel S, Persaud SJ, Jones PM. Investigation of intracellular signalling cascades mediating stimulatory effect of a Gymnema sylvestre extract on insulin secretion from isolated mouse and human islets of Langerhans. Diabetes Obes Metab. 2012 Dec;14(12):1104-13. doi: 10.1111/j.1463-1326.2012.01660.x. Epub 2012 Aug 1. PMID: 22775778.
 • Tiwari P, Ahmad K, Baig MH. Gymnema sylvestre for Diabetes: From Traditional Herb to Future’s Therapeutic. Curr Pharm Des. 2017;23(11):1667-1676. doi: 10.2174/1381612823666161108162048. PMID: 27834124.
 • Ota A, Ulrih NP. An Overview of Herbal Products and Secondary Metabolites Used for Management of Type Two Diabetes. Front Pharmacol. 2017;8:436. Published 2017 Jul 6. doi:10.3389/fphar.2017.00436

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.